www.archive-org-2014.com » HR » V » VBINVEST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 97 . Archive date: 2014-01.

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: .. Naslovna.. >.. Mapa weba.. Kontaktirajte nas.. VB Fondovi.. VB SMART.. VB CROBEX10.. VB Cash.. Dokumenti.. Ključne informacije za ulagatelje.. Kupnja udjela.. Prodaja udjela.. Prospekti.. Informacije.. O nama.. Kontakt.. Rječnik pojmova.. Linkovi.. O fondovima.. Izračun prinosa.. Investicijski plan.. Česta pitanja i odgovori.. Disclaimer.. VB Invest d.. o.. Đorđićeva 8a, 10000 Zagreb.. Tel: +385 (0)1 6393 450.. Fax: +385 (0)1 6397 970.. E-mail:.. info@vbinvest.. hr.. Dobrodošli na stranice VB Invest-a.. Datum:.. 9.. 1.. 2014.. Vrijednost udjela:.. 94,8915 €.. Vrijednost dodatnog..  ...   Prinos od osnivanja:.. - 5,11%.. 94,8198 kn.. 0,52%.. 1,16%.. - 5,18%.. 126,1199 kn.. 0,00%.. 0,37%.. 26,12%.. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.. Traži.. Novosti.. 10.. 2014 15:48:00.. Objavljeni mjesečni izvještaji fondova 31.. 12.. 2013.. 30.. 9.. Objavljeni novi Prospekti i Ključne informacije za ulagatelje.. 16.. 3.. 2012 9:56:00.. Obavijest udjelničarima fonda VB High Equity.. On-line kalkulator.. Ime fonda:.. Broj udjela:.. Ukupno:.. (€).. Izračunaj.. Copyright 2007 VB Invest.. Sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Općenito o fondu.. Prospekt fonda.. Zahtjev za kupnju.. Zahtjev za prodaju.. Izvještaji..

  Original link path: /default.aspx?id=23
  Open archive
 •  

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Tel: +385 (0)1 6393-450.. Fax: +385 (0)1 6397-970.. OIB: 86687456680.. M.. B.. : 02236834.. Ivana Bara , CFA.. Član Uprave.. Kaja Raner Šega.. Silvija Ravli.. Fond Manager.. Tina Pahi.. Voditelj middle office-a, Prokurist.. Mia Rimac.. Suradnik u back office-u.. Hrvojka Jašinski.. Voditelj računovodstva i financija.. Marko Bogdan.. Suradnik u prodaji.. Tel: +385 (0)1 6393-457.. Klikni na sliku za pove anje..

  Original link path: /default.aspx?id=15
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Homepage.. Sitemap.. Contact.. VB Funds.. Documents.. Buying order.. Selling order.. Prospectuses.. Information.. About us.. Contacts.. Glossary.. Useful Links.. Investment fund information.. Fund performance calculation.. Frequently asked questions.. Welcome to the homepage of the VB Invest.. Date:.. Unit price:.. Additional bank guarantee:.. Change (%):.. Performance in 2014.. Performance since inception:.. The performance and profitability of the investment fund cannot be forecasted with certainty.. Past performance result do not allow any conclusions regarding the future development of an investment fund.. Search.. News.. 2014 15:39:00.. VB Invest funds monthly reports per 31.. On-line calculator.. Fund name:.. Number of units:.. Total:.. Calculate..

  Original link path: /default.aspx?id=77
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Ključne informacije za ulagatelje VB CASH.. Ključne informacije za ulagatelje VB CROBEX10.. Ključne informacije za ulagatelje VB SMART..

  Original link path: /default.aspx?id=229
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Zahtjev za kupnju udjela u VB Invest fondovima možete podnijeti:.. u svim poslovnicama Sberbank d.. d.. Potrebno je predočiti identifikacijski dokumet (osobnu iskaznicu ili putovnicu), nakon čega e djelatnik za Vas ispuniti zahtjev, te obaviti željenu transakciju.. putem naše web stranice:.. www.. vbinvest.. - excel zahtjev za kupnju.. u prostorijama Društva:.. or i eva 8a, 10000 Zagreb.. UPLATOM SREDSTAVA NA RAČUN PRIHVA ATE UVJETE POSLOVANJA PROPISANE PROSPEKTOM ODABRANOG FONDA.. Minimalna početna vrijednost uloga je.. 100,00 HRK, ukoliko se ulaganje vrši putem.. trajnog naloga.. u razdoblju ne kra em od 12 mjeseci.. Prilikom prve kupnje udjela uz Zahtjev  ...   (osobna iskaznica ili putovnica).. za pravne osobe:.. Upitnik za pravne osobe.. Upitnik o stvarnim vlasnicima.. - Izvadak iz Sudskog registra.. - potpisni karton (na memorandumu tvrtke).. Uplata iznosa za kupnju udjela vrši se na žiro-račun željenog fonda na sljede i način:.. VB SMART 2503007 - 1300000793.. VB CROBEX10 2503007 - 1300000630.. VB CASH 2503007 - 1300000347.. Model: 12 za fizičke osobe.. 05 za pravne osobe.. Poziv na broj: MBG ili MB / OIB podnositelja zahtjeva.. Svrha uplate: kupnja udjela.. Za uplate iz inozemstva:.. VB SMART IBAN HR6025030071300000793.. VB CROBEX10 IBAN HR9625030071300000630.. VB CASH IBAN HR7425030071300000347.. SWIFT-Code VBCRHR22..

  Original link path: /default.aspx?id=11
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Zahtjev za prodaju udjela iz VB Invest fondova možete podnijeti:.. Potrebno je predočiti identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu), nakon čega e djelatnik za Vas ispuniti zahtjev, te obaviti željenu transakciju.. - excel zahtjev za prodaju.. Potrebno je:.. poslati na broj faxa 01/6397-970 točno ispunjen potpisani zahtjev za prodaju, kopiju identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) te kopiju kartice teku eg ili žiro računa na kojeg e sredstva biti ispla ena.. Potpisan primjerak zahtjeva poslati poštom na adresu or i eva 8a, 10000 Zagreb.. or i eva 8a, Zagreb..

  Original link path: /default.aspx?id=12
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13) objavljujemo nove Prospekte fondova pod upravljanjem sa slijede im izmjenama:.. VB SMART - Prospekt Fonda.. -.. Promjene i uskla enje sa zakonskom regulativom (točke 1.. , 1.. 4.. , 5.. 7, 9.. ).. Promjena adrese društva (točka 1.. Dodatno pojašnjenje prava iz udjela u fondu (točka 1.. 10.. Navo enje rokova računovodstvenih izvještaja (točka 1.. Osvježavanje podataka i grafa prinosa (točka 2)..  ...   troškova na prinos fonda (točka 7.. 5.. Promjena depozitne banke i popis tre ih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju (točka 10.. VB CROBEX10 - Prospekt Fonda.. Izmjena vremenskog roka za uplate i isplate (cut-off time) (točke 5.. i 5.. 2.. VB Cash - Prospekt Fonda.. Uvo enje vremenskog roka za uplate i isplate (cut-off time) (točke 5.. Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima - prihva en 03.. 07.. 2009..

  Original link path: /default.aspx?id=13
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: VB Invest društvo s ograničenom odgovornoš u za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima osnovano je 04.. svibnja 2007.. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080612080, OIB: 86687456680.. Osnivači društva su Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.. b.. H iz Beča s 75%-tnim i Sberbank d.. iz Zagreba s 25%-tnim vlasničkim udjelom.. Temeljni kapital iznosi 7,8 milijuna kuna i upla en je u cijelosti sukladno vlasničkoj strukturi.. Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima.. Poslovanje Društva odobreno je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I 451 04/07 05/8; Ur.. broj 326 113 07 03 od 4.. svibnja 2007.. godine.. upravlja sa slijede im otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom:.. VB CASH.. Revizorom Društva i fondova kojima Društvo upravlja imenovana je revizorska ku a TPA Horwath Revizija d.. iz Zagreba.. Brojevi računa Društva: 2503007 - 1100046931 Sberbank d.. 2340009 - 1110293425 Privredna banka Zagreb d.. 2484008 - 1104363464 Raiffeisenbank Austria d.. 2402006 - 1100506143 Erste Steiermärkische Bank d.. 2407000 - 1100327394 OTP banka d.. 2360000 - 1101979359 Zagrebačka banka d.. 2500009 - 1101275338 Hypo Alpe-Adria-Bank d.. 2390001 - 1100357260 Hrvatska poštanska banka d.. 2489004 - 1130090694 Vaba d.. Adresa i sjedište Društva:.. or i eva 8a.. 10000 Zagreb.. Pritužbe i prijedlozi klijenata:.. Sve pritužbe i prijedloge možete dostaviti poštom na adresu društva VB Invest d.. ili e-mailom na info@vbinvest.. Društvo e u najkra em mogu em roku odgovoriti na Vašu pritužbu ili prijedlog.. Popis delegiranih poslova Društva:.. Depozitna banka:.. Raiffeisen Bank Austria d.. , Zagreb.. Prodajni agenti:.. Sberbank d.. Moneta Prima d.. OVB d.. RS Grupa d.. Centar ulaganja d.. Primera 7 d.. Fen d.. Banka Kovanica d.. Depozitna banka.. Depozitna banka: Raiffeisen Bank Austria d.. Petrinjska 59, 10000 Zagreb.. Temeljni kapital: 3.. 621.. 432.. 000,00 kuna, upla en u cijelosti.. obavlja poslove depozitne banke na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa UP/I-450- 08/02-02/161, Ur.. broj: 567-03/02-5 od 5.. prosinca 2002.. godine i rješenjem Hrvatske narodne banke Z.. br.. 1189/2003 od 12.. veljače 2003.. Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217.. Zakona.. Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:.. Raiffeisen Bank International AG.. Raiffeisenbank d.. Bosna i Hercegovina.. NLB Montenegrobanka AD Podgorica.. Komercijalna banka AD Skopje.. Raiffeisenbank a.. Beograd.. Raiffeisen Banka d.. Maribor.. Tabelarni prikaz rizika društva.. Rizik.. Utjecaj na društvo za upravljanje.. Strateški rizik društva za upravljanje.. umjeren.. Reputacijski rizik.. nizak..  ...   savjetnika te internog revizora.. Profesionalnu karijeru započinje u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.. nakon čega prelazi u VB Invest d.. u kojem radi od osnutka društva.. Na mjesto prokurista dolazi s pozicije voditelja Middle office-a VB Investa.. Nadzorni odbor.. Manfred Stagl.. Gospodin Manfred Stagl, predsjednik Nadzornog odbora VB Investa ima više od 30 godina iskustva u bankarskim poslovima.. Radio je na različitim poslovima vezanim uz poslovanje s vrijednosnim papirima i poslovanjima Riznica.. Bio je predsjednik Uprave Erste Bank Hungary, sve do svibnja 2002.. godine kada prelazi u Investkredit Bank.. U siječnju 2006.. postaje predsjednik Uprave Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.. H.. , Beč.. Friedrich Strobl.. Gospodin Friedrich Strobl, potpredsjednik Nadzornog odbora društva VB Invest d.. , ima 20 godišnje radno iskustvo u segmentu poslovanja s vrijednosnim papirima, te u odjelima Riznice i Strukturirana ulaganja u Österreichische Volksbanken AG i u Erste Bank AG.. Nakon svog povratka u ožujku 1999.. u Österreichische Volksbanken AG vodio je odjel za trgovanje dionicama i strukturirana ulaganja.. Gospodin Strobl je član Uprave društva Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.. , Beč od 2008.. U 2009.. godini postaje voditelj odjela Volksbank Investments.. Jürgen Steindorfer.. Gospodin Jürgen Steindorfer, član Nadzornog odbora VB Investa, završio je studij Me unarodne ekonomije na Bečkom Sveučilištu.. U Volksbank Structured Investments se zapošljava 2003.. gdje obavlja poslove Marketing/Sales Managera.. U listopadu 2006.. postaje voditelj odjela Portfolio Solutions unutar Volksbank Structured Investments.. Tu dužnost obavlja do rujna 2009.. kada uz strukturirane proizvode postaje odgovoran i za prodaju institucionalnim klijentima za Austriju te područja SEE/CEE.. Eduard Pleji.. Gospodin Eduard Pleji , član Nadzornog odbora VB Investa, ro en je 1974.. Diplomirao je.. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te završio postdiplomski studij na istome.. Profesionalnu karijeru započinje na mjestu pomo nika direktora Riznice Croatia banke d.. Zagreb.. 1997.. 2001.. godine zapošljava se kao voditelj FX odjela u Riznici Raiffeisen bank d.. Zagreb, gdje radi do 2003.. godine, kada dolazi na mjesto direktora Riznice Volksbank d.. (današnja Sberbank d.. ) Zagreb, gdje radi i danas.. Tomislav Kati.. Gospodin Tomislav Kati , član Nadzornog odbora VB Investa, ro en je 1974.. 1998.. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije.. 1999.. godine se zapošljava u Hrvatskoj narodnoj banci.. Radi u Sektoru Nadzora i kontrole sve do.. 2004.. godine, kada profesionalnu karijeru nastavlja u Volksbank d.. ).. na mjestu Zamjenika.. direktora Organizacijske jedinice Financije, a godine 2006.. preuzima obvezu Direktora u istoj..

  Original link path: /default.aspx?id=14
  Open archive

 • Title: VB Invest d.o.o.
  Descriptive info: Aktivna strategija upravljanja Active managment strategy.. Koriste i ovu strategiju, fond manager donosi investicijske odluke toleriraju i odre ena odstupanja od prihva enog benchmarka u cilju postizanja rezultata boljih od onih samog benchmarka.. Rezultat takve strategije može biti tzv.. Outperformance ili Underperformance tj.. nadprosječni ili ispodprosječni rezultat.. Alokacija imovine - Asset alocation.. Distibucija uloženog kapitala prema kategorijama imovine (dionice, obveznice, nekretnine itd.. Analiza fondova - Fund analysis.. Detaljna procjena pojedinog investicijskog fonda koja uključuje procjenu stila upravljanja i druge parametre uspješnosti poslovanja kako bi se utvrdila kvaliteta fonda u odnosu na istovrsne fondove.. U cilju predvi anja budu eg poslovanja fonda koriste se tradicionalne kao i moderne discipline kojih su baza povijesni podaci o poslovanju.. Moderna analiza fondova proizlazi iz dva osnovna pristupa, kvalitativnog i kvantitativnog pristupa.. Ask.. Cijena po kojoj je vlasnik neke vrijednosnice voljan prodati je.. Asset/liability management.. Način upravljanja sredstvima financijske institucije da bi se postigla njihova dva temeljna cilja da bi se ostvario očekivani povrat na uložena sredstva i da bi imovina ostala ve a od obveza.. Back office.. Engleski izraz koji označava organizacijsku jedinicu unutar banke i ostalih financijskih institucija koja nije izravno uključena u prodaju ili trgovanje, a brine se za knjigovodstvenu evidenciju, prijeboj i namiru transakcija.. Benchmark.. Neutralni statistički parametar koji se koristi kao mjerni instrument za usporedbu uspješnosti poslovanja investicijskog fonda.. Kao benchmark se najčeš e koriste indeksi (npr.. ATX indeks kao benchmark za investicijski fond koji ulaže u dionice austrijskih izdavatelja).. Bid.. Cijena po kojoj je netko voljan kupiti neku vrijednosnicu.. Blagajnički zapisi.. Kratkoročni utrživi vrijednosni papiri s rokom dospije a do jedne godine.. Izdaju ga ministarstva financija, državne agencije ili centralne banke.. U Hrvatskoj blagajničke zapise emitira Hrvatska narodna banka.. Smatraju se nerizičnim instrumentom, a sigurnost i niži prinos glavne su mu karakteristike.. Prodaju se uz diskont na 91, 182 i 364 dana.. Blue chips.. Uobičajeni naziv za dionice velikih, uspješnih i stabilnih kompanija.. Broker.. Pojedinac koji za proviziju izvršava naloge klijenata.. Broker je u pravilu specijaliziran za odre enu vrstu vrijednosnica i mora biti registriran kod burze.. Burza Stock exchange.. Organizirano tržište na kojem se trguje različitim kategorijama imovine (dionice, obveznice, različite robe ) po unaprijed definiranim i strogo utvr enim pravilima uvrštenja i trgovanja uvrštenim kategorijama.. Cijena/zarada pokazatelj P/E ratio.. Označava koliko je puta trenutna tržišna cijena dionica ve a od zarade po dionici.. Važan pokazatelj za procjenu vrijednosti dionice.. Koristi se kao mjera za usporedbu kvalitete dionica unutar jednog sektora (konkurencije), ali i za usporedbu sa cijelim tržištem.. CROBEX.. CROBEX je službeni indeks Zagrebačke burze d.. Počeo se objavljivati 1.. rujna 1997.. Bazni datum je 1.. srpnja 1997.. godine, a bazna vrijednost 1.. 000.. Crobex je indeks vagan na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 20%.. Ukoliko se nekom od dionica koje sačinjavaju Crobex nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena.. Dionice trebaju zadovoljiti sljede e uvjete kako bi bile uključene u Crobex:.. - trgovanje u više od 90% ukupnog broja trgovinskih dana u promatranom razdoblju;.. - free float tržišna kapitalizacija me u prvih 20% dionica poredanih prema free float tržišnoj.. kapitalizaciji na zadnji dan promatranog razdoblja;.. - promet ve i od 0,5% ukupnog prometa dionica u promatranom razdoblju.. Depozitna banka Custody bank.. Depozitna banka- banka skrbnik je banka koja sukladno ugovoru sklopljenim sa društvom za upravljanje investicijskim fondovima, te po odobrenju Komisije za vrijednosne papire, obavlja za imovinu fonda slijede e poslove:.. Pohrana zasebne imovine fonda, osigurava da novčana sredstva od prodaje udjela u fondu ili dionica fonda odmah budu upla ena na, kod nje, posebno otvoreni račun investicijskog fonda, izdaje dokumente o udjelu, uzima nazad dokumente i ispla uje ih vlasniku te ispla uje udjele u dobiti fonda, utvr uje vrijednost pojedinačnog udjela u fondu, ispla uje dividendu dioničarima, izvršava naloge društva ako oni nisu protivni zakonskim propisima i statutu investicijskog fonda, vodi računa da se prihodi zasebne imovine upotrebljavaju prema zakonskom propisima i statutu investicijskog fonda.. Devizno tržište (fx - foreign exchange market).. Dio ukupnog tržišta, na kojemu se prema odre enim pravilima trguje devizama, odnosno razmjenjuju se nacionalne valute po deviznom tečaju formiranom na osnovi njihove ponude i potražnje.. Granice fluktuiranja odnosnih tečajeva odre ene su intervencijama centralnih banaka.. Dionice (stocks, shares).. Vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo upravljanja i pravo na proporcionalnom sudjelovanju u dobiti dioničkog društva.. Dionice su dugoročni tržišni vrijednosni papiri bez unaprijed utvr enog dospije a kojima se trguje na tržištima kapitala.. Dijele se na obične (redovne) i preferencijalne (povlaštene).. Dionički fond (equity fund).. Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u dionice različitih kompanija.. Zbog volatilne prirode dionica ulaganje u fond nosi pove an rizik, ali je mogu nost ostvarenja pove anog prinosa realna.. Dionice rasta Growth stocks.. Dionice pojedinih kompanija za koje se očekuje da ostvare iznadprosječne zarade i koje imaju mogu nost daljnjeg rasta na temelju odre enih čimbenika poput novih proizvoda, ekspanzije na nov tržišta i sl.. Ulaganja u takvu vrstu dionica uglavnom nose pove ani rizik u odnosu na dionice zrelih, stabilnih kompanija.. Diverzifikacija.. Distribucija uloženog kapitala u više vrijednosnih papira.. Što je kapital uložen u ve i broj vrijednosnih papira, smanjuje se rizik jer se smanjuje izloženost pojedinom vrijednosnom papiru u odnosu na ulaganja u jedan vrijednosni papir ili u manji broj papira.. Dividenda Dividend.. Prihod koji ulagači mogu ostvariti na temelju ulaganja u dionice.. Isplata dividendi nije obavezna, ovisi o poslovnim rezultatima kompanije kao i njenim poslovnim planovima.. Prijedlog isplate dividende donosi uprava kompanije, a isti se prihva a ve inom glasova dioničara.. Dospije e (maturity).. Dan kada kredit, rata kredita, zajmovni vrijednosni papir ili kakva druga obveza dospijevaju i trebaju biti ispla eni.. Kod obveznica dospije em je emitent dužan zakonitom držaocu isplatiti nominalnu svotu na koju obveznica glasi.. Društva za upravljanje fondovima Fund management companies.. Tvrtke koje ulažu novce za račun svojih ulagača u različite kategorije imovine (vrijednosni papiri, nekretnine i sl) temelje i svoje upravljanje na načelu diverzifikacije rizika.. Prikupljena sredstva se ulažu u kategorije imovine navedene u prospektu fonda, a ulagači dobivaju svoj udjel u fondu proporcionalno upla enim sredstvima, te time indirektno, kroz vlasništvo udjela u fondu, postaju vlasnici imovine u koju je društvo za upravljanje uložilo novac.. Dumping.. Nu enje velike količine neke robe (mogu biti i vrijednosnice) za cijenu koja je znatno niža od tržišne cijene.. Ekspanzija.. Rast ekonomske aktivnosti u nekoj regiji, obično označen kao rast BDP-a kroz dva uzastopna kvartala.. Održava se na tržištu vrijednosnica kao rast cijena.. Suprotan pojam je recesija s kojom čini poslovni ciklus.. Fond fondova.. Investicijski fond koji ulaže u druge investicijske fondove.. Fond menadžer Fund manager.. Financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom donošenjem investicijskih odluka o kupoprodaji vrijednosnih papira zaposlen u društvu z upravljanjem fondovima.. Fondovi tržišta novca Money market unds.. Investicijski fondovi ulažu prikupljena sredstva u kamatonosne instrumente novčanog tržišta.. Instrumenti u koje se ulaže nose minimalni rizik s obzirom da se radi uglavnom o vrijednosnim papirima s kratkoročnim dospije em (do godine dana), te paprima kojih su izdavatelji uglavnom državne institucije (poput trezorskih zapisa koje izdaje Ministarstvo financija ili blagajničkih zapisa koje izdaje Narodna banka i sl.. Rizik koji postoji kod ovih fondova je rizik promjene valutnih tečajeva ukoliko se ulažu u inozemne kratkoročne vrijednosne papire.. Front office.. Engleski izraz koji označava brokere/dilere i pomo no osoblje izravno uključeno u stvaranje poslovanja i ostvarivanja profita za svoju tvrtku.. Godišnji izvještaj Annual reports.. Financijski izvještaji koji se sastavljaju i izdaju jednom godišnje.. U slučaju izvještaja za fondove, oni prikazuju informacije o strukturi ulaganja fonda, transakcijama, zaradama, gubicima, te ostalim troškovima.. HANFA.. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) - regulatorna i nadzorna institucija, provodi zakonske mjere izdaje i oduzima dozvole, odobrenja i suglasnosti, donosi propise i provodi druge mjere iz djelokruga i nadležnosti Agencije.. Obavlja nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje, mirovinskih osiguravaju ih društava, zastupnika i posrednika u osiguranju i pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i factoringa.. Obavlja nadzor nad poslovanjem burzi i ure enih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokerskih društava, brokera, investicijskih savjetnika, institucionalnih ulagatelja, Središnjom depozitarnom agencijom, društvima za upravljanje investicijskim, privatizacijskim investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Umirovljeničkim fondom, Središnjim registrom osiguranika, prikuplja, obra uje i analizira nadzorna i financijska izvješ a subjekata nadzora.. Imovina fonda pod upravljanjem Asset under management.. Vrijednost imovine fonda kojom upravlja društvo za upravljanje fondovima.. Indeksi obveznica - Bond indexes.. Indeksi na svjetskim burzama kojima se mjeri kretanje vrijednosti izabranih obveznica na tim tržištima.. Kao i dionički indeksi, služe kao benchmark za usporedbu uspješnosti fondova  ...   radi disperzije rizika uspješnosti pojedinih investicija.. Postotni bod Basis points.. Jedan posto jednog postotka (0.. 01% = postotni bod).. Povrat na imovinu (Return on assets - ROA).. Indikator profitabilnosti.. Dobije se dijeljenjem ukupnog neto prinosa ostvarenog u zadnjih godine dana sa ukupnom imovinom.. Rezultat se prikazuje kao postotak.. Povrat na investirana sredstva (Return on investment - ROI).. Dobije se dijeljenjem ukupnog neto prinosa sa računovodstvenom vrijednosti ulaganja.. Prinos do dospije a (yield to maturity).. Prihod od obveznica na anualiziranom nivou, ali nakon što se u obzir uzme cijena obveznice na tržištu kapitala.. To je diskontna stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost svih budu ih novčanih tokova od obveznice sa njenom trenutnom cijenom.. Promet Turnover.. U poslovanju investicijskih fondova pod prometom se podrazumijeva koliko se puta u odre enom vremenskom periodu struktura ( cijelog ili pojedinačnih komponenti) portfelja promijenila kroz izvršene kupnje i prodaje vrijednosnih papira.. Prospekt Fonda Fund Prospectus.. Dokument koji se izdaje prilikom osnivanja investicijskih fondova u kojem su sadržani svi podaci bitni za predstavljanje fonda potencijalnim investitorima ( strategija ulaganja, investicijski limiti, visina naknada, način obračuna, depozitna banka itd.. ) kako bi isti mogli dobiti transparentnu i kvalitetnu informaciju ukoliko su zainteresirani za ulaganje u fond.. Prospekt, kao i statut fonda, trebaju dobiti odobrenje Komisije za vrijednosne papire prije početka rada fonda.. Rating.. Klasifikacija kredibiliteta izdavatelja dužničkog vrijednosnog papira.. Izdaju je specijalizirane kompanije koje se bave procjenom sposobnosti urednog podmirivanja obveza od strane izdavatelja (države, kompanije).. Klasifikacija (rating) se izražava kombinacijom brojki i slova npr.. AAA (najviši) do D (najniži).. Objavljeni rating ima jak utjecaj na cijenu kapitala pod kojom e se izdavatelj uspjeti zadužiti što je viši rating, niža je kamata po izdaju.. Najpoznatije i priznatije svjetske agencije za procjenu kredibiliteta izdavatelja su Moody s i Standard Poor s.. Reinvestiranje.. U poslovanju fondova se odnosi na reinvestiranje primljenih dividendi i kamata umjesto isplate istih vlasnicima udjela.. Time se fondu pove ava baza sredstava za dodatno ulaganje.. Rejting (rating).. Izdaju ga specijalizirane kompanije koje se bave procjenom sposobnosti podmirivanja obveza od strane izdavatelja.. Klasifikacija se izražava kombinacijom brojki i slova.. AAA rejting je oznaka najviše kvalitete vrijednosnih papira, izdavatelja vrijednosnih papira ili financijske institucije.. Najpoznatije svjetske agencije za procjenu kredibiliteta su Moody s i Standar Poor s.. Rizik Risk.. Koncept rizika se može objasniti kroz različite forme.. Kada se govori o ulaganjima u vrijednosne papire, rizik predstavlja odstupanje stvarnog od očekivanog povrata na ulaganje.. Odstupanje može biti uzrokovano brojnim faktorima; promjenama kamatnih stopa, kreditnog rizika, zarada Veza izme u rizika i očekivanog povrata može se definirati na slijede i način: što je ve a mogu nost zarade, ve i je rizik povezan uz to ulaganje.. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira.. Tržišni rizik (market risk) - imovina fonda koja je uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na financijskim tržištima izložena je dnevnim promjenama cijena što utječe na rast ili pad vrijednosti imovine.. Rizik promjene kamatnih stopa Interest rate risk.. Kod izdanja obveznica s fiksnom kamatnom stopom, promjene kamatnih stopa na tržištu dovode do promjene cijene prije izdanih obveznica.. Op enito se može re i da je odnos visine kamatnih stopa i cijene obveznica obrnuta proporcionalan.. Naime, kada dolazi do porasta kamatnih stopa na tržištu, cijena prije izdanih obveznica s nižim kamatnim stopama pada.. Što je dospije e obveznice duže, ona je osjetljivija na promjene kamatnih stopa.. Kod upravljanja fondovima koji ulažu u obveznice, fond menadžeri pozorno prate promjene kamata kako bi pravovremeno izvršili promjene u strukturi fonda mijenjaju i strukturu dospije a obveznice, te time izbjegli gubitke.. Rizik promjene tečaja.. Valutni rizik (foreign currency risk) - imovina fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama (kuna, američki dolar, japanski jen.. ), čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu.. Rizik uzrokovan inflacijom.. Rizik da e se potencijalni prinos izgubiti zbog pada vrijednosti novca.. Sistemski rizik.. Kada je tržište sastavljeno od niza velikih kompanija koje su me usobno povezane.. Kada jedna od tih kompanija ima problema, ti problemi e se raširiti i na ostale kompanije.. Sistemski rizik je posebno jako izražen financijskoj industriji.. SDA, Središnja Depozitarna Agencija (Central Depository Agency).. Središnji depozitorij u kojemu se vrijednosni papiri čuvaju u obliku elektronskih zapisa koji omogu ava obavljanje poslova prijeboja i namire.. Sklonost riziku (kod ulagatelja) Risk preference.. Stupanj spremnosti prihvata rizika od strane investitora kod ulaganja u pojedine vrijednosne papire.. Usko povezani sa sklonoš u rizika jesu parametri poput vremenskog horizonta koji si je investitor postavio kao i očekivanje o visini prihoda kojeg bi trebalo njegovo ulaganje omogu iti.. Statut fonda.. Dokument koji ure uje pravne odnose društva s vlasnicima dokumenata o udjelu u otvorenom investicijskom fondu.. Stečena kamata (accrued interest).. Kamata koju prilikom trgovanja obveznicama kupac pla a prodavatelju.. Obračunava se od zadnjeg datuma isplate kupona.. Cijena obveznice koja uključuje stečenu kamatu naziva se dirty price , dok se cijena bez stečene kamate naziva clean price.. Strukturirani proizvod (assets backed security).. Strukturirani financijski proizvod osiguran nekom imovinom, primjerice dužnički vrijednosni papir izdan na osnovu bankarskog kredita čiji povrat je osiguran nekom imovinom.. Tečaj.. Cijena jedne valute izražena u drugoj valuti.. Tečaj je cijena na deviznom tržištu.. Teorija balona (bubble theory).. Na tržištu ponekad do e do velikog rasta cijena iznad stvarnih vrijednosti vrijednosnica, a kada balon pukne dolazi do naglog pada cijena.. Trezorski zapis (treasury bill - T bill).. Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospije a do jedne godine.. Izdaju ga državni trezori (ministarstva financija), a mogu ga izdavati i jedinice lokalne uprave.. Smatra se nerizičnim vrijednosnim papirom radi umjerenog prihoda i sigurnosti.. Prodaje se na dražbi uz diskont (popust), tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a o dospije u se ispla uje nominalna cijena.. Uobičajeno se izdaju na 91 dan, 182 dana ili 364 dana.. Tržišna kapitalizacija.. Tržišna kapitalizacija je pokazatelj veličine kompanije dobija se množenjem ukupnog broja izdanih dionica i tržišne cijene dionice.. Tržišta obveznica Bond markets.. Organizirana mjesta trgovanja za vrijednosne papire fiksnog dugoročnog dospije a.. Tržište kapitala (capital market).. Tržište na kojemu se kupuje i prodaje kapital, odnosno mjesto na kojemu se susre u potražnja i ponuda kapitala.. Na njemu se susre u interesi štediša s jedne strane i investitora s druge strane.. Trguje se dugoročnim vrijednosnim papirima (dionice i obveznice).. Burze su najčeš a mjesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala.. Udjel u portfelju fonda Weighting.. Označava udio pojedinog vrijednosnog papira u cjelokupnoj strukturi portfelja fonda.. Uz težinu udjela su povezani i termini underweight i overweight koji označavaju da li pojedini papir unutar fonda ima ve i udio (težinu) nego u benchmarku kojeg je fond menadžer izabrao kao referentni pokazatelj uspješnosti.. Ulazna provizija Front end fee.. Jednokratni trošak prilikom kupovine udjela investicijskih fondova, uglavnom izražen kao postotak od uloženog iznosa.. Upravljanje fondovima.. Profesionalno upravljanje uloženim kapitalom od strane specijaliziranih financijskih stručnjaka pri čemu se isti služe različitim stilovima upravljanja, ali i kombinacijom pojedinih.. Uprosječivanje troška Cost averaging.. Način ulaganja koji se zasniva na kontinuiranoj uplati istog iznosa u vrijednosne papire ( u ovom slučaju udjele fonda) čime se postiže efekt da se u periodima visoke cijene udjela kupuje manji broj, a u periodima niže vrijednost, ve i broj udjela čime se uglavnom smanjuje trošak kupovine u odnosu na jednokratnu kupovinu.. Uspješnost poslovanja Performance.. U žargonu fondova se ovaj izraz koristi kao pokazatelj povrata7prinosa fonda.. U izračun se uzima kako kapitalna aprecijacija (porast vrijednosti imovine), tako i prihod od primljenih dividendi i kamata.. Varijanca Variance.. Statistički pokazatelj rizika pojedinog vrijednosnog papira gdje se rizik definira kao neizvjesnost s kojom netko može predvidjeti budu u zaradu tog vrijednosnog papira tj.. da li se može nastaviti trend ostvarivanja zarada iz prošlosti.. Računa se na temelju prosječnog kvadrata varijance zarade u odnosu na prosječnu zaradu kroz odre eni vremenski period.. Što je ve a varijanca, ve a je i neizvjesnost oko predvi anja budu ih zarada.. Velika kapitalizacija Large cap (capitalization).. Izraz koji se koristi kod spominjanja velikih kompanija čijim se dionicama trguje na tržištima.. Volatilnost Volatility.. Raspon variranja cijena pojedinih vrijednosnih papira.. Koristi se i kao mjera odre ivanja.. fluktuacije cijena na cijelom tržištu, tj.. kao važan pokazatelj rizika.. Što je ve a volatilnost (povijesna), ve i je i rizik.. Vremenski horizont.. Period u kojem je investitor spreman držati uloženu imovinu do prodaje.. Vrijednost udjela u fondu - Unit value.. Vrijednost udjela koja se izračunava na temelju ukupne vrijednosti fonda koja se računa na dnevnoj osnovi, na način da se ukupna vrijednost imovine podijeli s brojem izdanih, a nepovučenih udjela..

  Original link path: /default.aspx?id=16
  Open archive •  


  Archived pages: 97