www.archive-org-2014.com » HR » V » VARKOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 217 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Varkom d.d. :: Naslovna :: Novosti
  Descriptive info: .. Naslovna.. Tvrtka.. Djelatnosti.. Kontakt.. Prijava kvara Vodovod.. 042 262 262.. Molimo vas ukoliko primijetite kvar na vodoopskrbnom sustavu da nas o tome obavijestite.. Prijava kvara Kanalizacija.. 042 350 660.. Molimo vas ukoliko primijetite kvar na kanalizacijskom sustavu da nas o tome obavijestite.. Naputak o razvrstavanju otpada.. Redovitim praćenjem količina komunalnog otpada namijenjenog trajnom odlaganju zamijećen je porast količina, a s time i porast troškova za postupanje s komunalnim otpadom.. S obzirom da se obračun količine obavlja po toni skupljenog otpada ovim putem skrenuli bi Vam pozornost na nekoliko stvari kako bi mogli i Vi utjecati na smanjenje troškova.. Proeitaj više.. Panorame.. Varkom Kukuljevićeva.. Enter description here.. Varkom blagajna.. Varkom vodocrpilište.. Korzo.. Varkom biološki pročistač.. Varkom dvorište.. Stari grad.. Kapucinski trg.. Stančićev trg.. Park.. Kazalište.. Gajeva.. Franjevački trg.. Crkva Svetog Nikole.. Galerije.. Vodocrpilište.. Varkom pročistač.. Varkom izvana.. Varkom Vodovod.. Blagajna.. Brzi linkovi.. Prijava kvara.. Prijava očitanja vodomjera.. REZULTATI ANALIZA VODE IZVORIŠTA I ZDENACA.. Kvartalni rezultati analize vode izvorišta i zdenaca.. Kvartalni izvještaj o osnovnim fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima kvalitete vode za razdoblje.. 01.. 10.. -31.. 12.. 2013.. Rezultati se odnose na prosječne vrijednosti pokazatelja sirove vode (zdenci, izvorište) koji su ispitani u internom Laboratoriju za pitke vode.. Sirova voda se nakon dezinfekcije isporučuje potrošačima.. Rezultati analiza su ocjenjivani s obzirom na maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) prema.. Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.. (NN 56/13)..  ...   priključaka.. Zahtjevi i suglasnosti.. Javna nabava - objave.. VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OD VS "STIPER" DO KALNIČKE KAPELE.. Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 20.. 1.. 2014.. godine.. Broj objave: 2014/S 005-0002216.. NABAVA GORIVA.. Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 13.. Broj objave: 2014/S 005-0001279.. STUDIJSKA DOKUMENTACIJA I APLIKACIJA ZA EU FONDIZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKI BUKOVEC.. Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.. Broj objave: 2014/S 005-0000310.. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir.. sporazuma:.. 2010.. 2011.. 2012.. 2013.. Zatvori.. Zakoni, pravilnici, odluke, zahtjevi.. Zakoni.. Zakon o vodama.. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.. Zakon o komunalnom gospodarstvu.. Zakon o prostornom uređenju i gradnji.. Pravilnici.. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.. Odluke.. Opći uvjeti.. Grad Varaždin.. Grad Ivanec.. Grad Lepoglava.. Zahtjevi.. Nacrt vodomjernog okna.. Obrazac prijave za odvoz otpada za poslovne prostore.. Ostalo.. Zahtjev za posebne uvjete građenja.. Priključenje na sustav otpadnih voda.. Korisni linkovi.. Varaždinska županija.. Hrvatske vode.. Hrvatski zavod za javno zdravstvo.. Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije.. Hrvatsko društvo za zaštitu voda.. European federation of national associations of drinking water suppliers and waste water services.. Varkom d.. d.. Trg Bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin.. Tel: 042 / 406 406, Fax: 042 / 212 115.. Login.. dizajn i produkcija.. METRO m.. k..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Naslovna :: Novosti
  Original link path: /default.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Varkom d.d. :: Tvrtka
  Descriptive info: Gdje se nalazim:.. -.. Dioničari društva.. Organizacija društva.. Poslovna politika, prioriteti i smjernice društva.. Politika kvalitete i okoliša.. Misija i vizija.. Etički kodeks.. Pravni oblik:.. Dioničko društvo nastalo temeljem Odluke Skupštine o organiziranju JKP Varkom u dioničko društvo od 15.. 06.. 1999.. godine.. Direktor:.. Vlado Vlašić, dipl.. oec.. Reg.. sud:.. TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU.. Broj upisa:.. Tt-99/731-2 MBS: 070054597.. Tem.. kapital: 233.. 914.. 500,00 kn uplaćen u cjelosti.. Ukupan broj izdanih dionica: 2.. 339.. 145.. Nominalni iznos pojedinačne dionice iznosi 100,00 kn.. Uprava:.. oec.. Predsjednik Nadzornog odbora:.. Saša Barbir dipl.. inf.. Matični broj:.. 3036014,.. OIB:.. 39048902955.. ,.. Žiro račun: Privredna banka Zagreb.. 2340009-1110181847.. Sjedište  ...   lokaciji Kukuljevićeva 9/A.. Tijela društva su:.. - Uprava.. - Nadzorni odbor - 9 članova.. - Glavna skupština - 26 članova.. Poduzeće djeluje od 1962.. godine, a od 1999.. posluje pod nazivom.. „Varkom“ dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda.. Godine 2007.. kada se obilježavalo jubilarnih 45 godina djelovanja, dovršene su brojne kapitalne investicije kao što su nova baždarnica vodomjera i poslovni prostori za sustav održavanja vodovoda, laboratorij za analizu kvalitete pitke vode, skladište, prostori za GIS i katastar i drugo.. U periodu 2000.. - 2012.. godine Društvo doživljava značajni iskorak u razvoju i modernizaciji u svim segmentima djelatnosti.. Optimizirani ispis.. Pošalji sadržaj..

  Original link path: /default.asp?FlashID=13710&title=tvrtka
  Open archive
 •  

 • Title: Varkom d.d. :: Djelatnosti
  Descriptive info: Komunalne djelatnosti.. Zajednički poslovi.. Gospodarske djelatnosti.. Društvo se razvija u cilju što kvalitetnijeg obavljanja komunalnih djelatnosti, a u tom su cilju 2004.. godine implementirane u poslovanje međunarodno prihvaćene norme.. Sustav upravljanja kvalitetom.. usklađen je sa zahtjevima norme.. ISO 9001:2008.. ,.. sustav upravljanja zaštitom okoliša.. sa zahtjevima norme.. ISO 14001:2004.. Ujedno je i tijekom 2008.. godine izvršena certifikacija sustava.. upravljanja kvalitetom  ...   i odredbe.. HACCP sustava.. Sukladno zahtjevima normi, Uprava društva definirala je.. viziju, misiju i politiku kvalitete okoliša.. Vizijom Društva jasno je izrečena težnja tvrtke da želi biti vodeći čimbenik u komunalnoj i gospodarskoj djelatnosti regije, županije, gradova i općina, te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana u području vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda, postupanju s otpadom, čistoće i izgradnje komunalne infrastrukture..

  Original link path: /default.asp?FlashID=13711&title=djelatnosti
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Kontakt
  Descriptive info: Sjedište tvrtke.. :.. Varkom dd.. Sjedište: Trg bana Jelačića 15,.. 42 000 Varaždin.. I.. Kukuljevića 9a, 42 000 Varaždin.. Centrala: 042/ 406 406.. Fax: 042/ 212 115.. Email:.. info@varkom.. com.. Informacije: 042/ 406 423.. gric@varkom.. Platni promet: 042/ 406 412.. Tehnički odjel: 042/ 406 442.. tehnicke_sluzbe@varkom.. Blagajna: 042/ 406 418..  ...   42 000 Varaždin.. Centrala: 042/ 262 262.. Fax: 042/ 262 264.. Dežurna služba i prijava kvarova:042/ 262 262.. vodovod@varkom.. Očitanje vodomjera: 042/ 332 656.. ocitanje@varkom.. Kanalizacija:.. RJ Kanalizacija.. Motičnjak bb, 42 000 Varaždin.. Centrala: 042/ 350 660.. Dežurna služba i prijava kvarova: 042/ 350 660.. kanalizacija@varkom.. View.. - veća mapa..

  Original link path: /default.asp?FlashID=13712&title=kontakt
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Izdvojeno :: Naputak o razvrstavanju otpada
  Descriptive info: Izdvojeno.. Za pregled cijelog naputka molimo kliknite.. ovdje..

  Original link path: /default.asp?CategoryID=1001&NewsID=6805&title=naputak-o-razvrstavanju-otpada
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Vodovod :: Prijava kvara
  Descriptive info: Analiza vode - Varkom.. Rezultati za 2013.. Rezultati za 2012.. Rezultati za 2011.. Rezultati za 2010.. Rezultati za 2009.. Analiza vode - HZJZ.. Tvrdoće.. Prijava očitanja.. Polja označena zvjezdicom su obavezna.. Ime i prezime:.. Adresa:.. Telefon:.. Broj telefona je potreban ukoliko treba više informacija.. E-mail adresa:.. Upit za:.. Poruka:.. Sigurnost:..

  Original link path: /?tpl=prijava&type=vodovod&FlashID=14520&ParentID=13713&title=prijava-kvara
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Vodovod :: Prijava očitanja
  Descriptive info: Prijavu očitanja vodomjera možete predati preko obrasca, elektronskom poštom.. ili telefonom.. 042/332 656.. Sukladno Općim uvjetima javne usluge opskrbe pitkom vodom očitana stanja podbrojila potrebno je javljati.. 25.. i 26.. u mjesecu za tekući mjesec.. Stanje vodomjera možete iznimno javiti i u nekom drugom terminu ukoliko će te biti odsutni u za to predviđeno vrijeme.. Budući  ...   molimo Vas da prilikom javljanja stanja podbrojila upisujete samo vrijednosti izražene u metrima kubnim (m3) BEZ decimalnog zareza.. Brojke u crvenom zaokružite sukladno matematičkom pravilu.. Prezime i ime / naziv:.. Šifra:.. pronađi podatke.. IP sa kojeg pregledavate web stranicu je:.. 109.. 73.. 111.. 38.. Pri upisivanju podataka Vaš IP će se upisati u bazu uz unesene podatke..

  Original link path: /default.asp?tpl=ocitanje&FlashID=14017&ParentID=13713&title=prijava-ocitanja
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Rezultati analize vode :: Analiza vode - Varkom
  Descriptive info: Rezultati analize vode.. Bartolovec B1.. Bartolovec B2.. Bartolovec B3.. Bartolovec B4.. Bartolovec B5.. Bartolovec B6.. Bartolovec B7.. Bartolovec B8.. Bela izvorište.. Bela kaptaža.. Vinokovščak B1.. Vinokovščak B2.. Vinokovščak B3..

  Original link path: /default.asp?CategoryID=1023&NewsID=13634&SubItemID=14089&FlashID=14014&ParentID=13713&title=rezultati-analiza-vode-izvorista-i-zdenaca
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Novosti :: Važne obavijesti i savjeti za potrošače
  Descriptive info: Novosti.. 1.. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući), bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.. Provjera se vrši tako da se zatvore sva potrošna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li indikator potrošnje (zvjezdica na vodomjeru) miruje.. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač ga mora pronaći i otkloniti o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na mjerenom dijelu vodovodne instalacije koja je u sustavu održavanja potrošača.. 2.. Preporučuje se da potrošači, odnosno vlasnici nekretnina (u kojima stalno ili povremeno borave), koje su spojene na javnu vodoopskrbnu mrežu, prije svakog dužeg izbivanja (godišnji  ...   3.. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, potrebno je zatvoriti ventil ispred vodomjera.. 4.. Održavanje vodomjernog okna, poklopca, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Varkoma treba biti osiguran pristup do vodomjera.. 5.. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, potrebno je provjeriti da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem i smrzavanjem vodomjera, odnosno njegovim puknućem može doći do nekontroliranog istjecanja vode i znatnih materijalnih šteta, koju su korisnici dužni sami podmiriti.. 6.. Sve uočene promjene u vodomjernom oknu, nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodomjernih komora, hidranata ili vodovodnih priključaka, nedostatak poklopca ili sličnih nedostataka, molimo da se jave na brojeve dežurne službe (042/ 262 262)..

  Original link path: /default.asp?CategoryID=981&NewsID=13432&title=vazne-obavijesti-i-savjeti-za-potrosace
  Open archive

 • Title: Varkom d.d. :: Novosti
  Descriptive info: Obavijest o odvozu komunalnog otpada - poslovni prostori.. Dana.. 2013,.. te.. i 6.. 2014.. godine neće se odvijati skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Varaždina koji su na dnevnom rasporedu tog dana, zbog državnog praznika.. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada za dotične poslovne prostore obavljat će se prema sljedećem rasporedu:.. Obavijest o preseljenju blagajne.. Poštovani korisnici,.. u subotu, 23.. 11.. godine, blagajna neće raditi radi preseljenja u nove prostore.. Nova lokacija blagajne biti će u poslovnom centru Varkoma d.. na Trgu bana Jelačića 15 (ulaz iz Ulice Ognjena Price), te će se uplate moći obavljati od ponedjeljka, 25.. tijekom važećeg radnog vremena.. Također, sve službe Varkoma d.. koje su radile na adresi I.. Kukuljevića 9 nadalje rade na adresi Trg bana Jelačića 15.. Zahvaljujemo na razumijevanju.. godine neće se odvijati skupljanje i odvoz iskoristivog otpada (papir, plastika) iz poslovnih prostora na području grada Varaždina koji su na dnevnom rasporedu tog dana, zbog državnog praznika.. Skupljanje i odvoz iskoristivog otpada za dotične poslovne prostore obavljati će se dana.. 08.. godine u dvostrukim količinama (odloženo u vrećama) u prvoj i drugoj smjeni prema rasporedu rada.. Molimo korisnike naših usluga da posude sa iskoristivim otpadom stave na definirano mjesto dotičnog dana u naznačeno vrijeme.. Naknadne odvoze nismo u mogućnosti obaviti.. 8.. 10.. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada za dotične poslovne prostore obavljati će se dana.. 15.. godine u dvostrukim količinama (odloženo u vrećama), prema rasporedu rada u drugoj smjeni.. Molimo korisnike naših usluga da posude s komunalnim otpadom stave na definirano mjesto dotičnog dana u naznačeno vrijeme.. NOVI NAČIN SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA IZ KUĆANSTAVA – Grad Varaždin (PO POZIVU).. Temeljem Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službeni vjesnik Grada Varaždina 07/12) odvoz glomaznog otpada iz kućanstava na području Grada Varaždina, u 2013.. godini,.. obavljati će se po pozivu.. vlasnika građevine odnosno korisnika.. Tijekom kalendarske godine, svaki vlasnik građevine koji ima sklopljen ugovor o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada, te redovito plaća usluge Varkoma, ostvaruje pravo na dva odvoza glomaznog otpada bez plaćanja dodatne naknade u maksimalnoj zapremini od 2 m3 po jednom odvozu.. Treći i svaki daljnji odvoz na zahtjev korisnika se naplaćuje.. PRIOPĆENJE ZA JAVNOST.. Ovim se očitujemo na članak objavljen na portalu www.. evarazdin.. hr pod naslovom "Varaždinci ostali bez pitke vode, poplavljeni podrumi zbog puknuća glavnog cjevovoda" koji, vjerujemo nenamjerno, u sebi sadrži neke neistine.. 16.. godine prema rasporedu rada u prvoj smjeni.. Akcija skupljanja glomaznog otpada, jesen 2012.. Skupljanje glomaznog otpada iz domaćinstava započinje navedenog dana.. od 6,00 sati.. Molimo građane da dan uoči odvoza odlože glomazni otpad na javnu površinu ispred ograde ili stambenog objekta uz prometnicu, odnosno na mjesto s kojeg je  ...   namijenjene su odlaganju neiskoristivog komunalnog otpada, dok su posude sa plavim poklopcem namijenjene za iskoristivi dio komunalnog otpada (papir, plastika, tetrapak…), a prema Naputku koji će biti dostavljen prilikom dodjele posuda tj.. sklapanja ugovora.. Sklapanje ugovora i podjela posuda trajati će od 21.. prosinca 2011.. godine, na način:.. -.. radnim danom u vremenu: od 07,00 -18,00 sati.. subotama (po potrebi i nedjeljama): od 07,00 -16,00 sati.. Akcija skupljanja glomaznog otpada VARAŽDIN, proljeće 2012.. Molimo građane da dan uoči odvoza odlože glomazni otpad na javnu površinu ispred ograde ili stambene zgrade uz prometnicu, odnosno na mjesto s kojeg je radnicima omogućen nesmetan utovar otpada u vozila.. Izvještaj o kvaliteti vode za piće 2010.. U 2010 godini je u internom Laboratoriju za pitke vode ukupnoispitano.. 2124.. uzorka vode.. Od toga je 514 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), a ostatak od 1610 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema.. Akcija skupljanja glomaznog otpada, proljeće 2011.. ožujak - Svjetski dan voda.. Rezultati analiza vode izvorišta i zdenaca za 2010.. 2010.. Obavijest korisnicima poslovnih prostora - Varaždin.. 06.. godine neće se obavljati skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz.. poslovnih prostora.. koji su na dnevnom rasporedu tog dana, iz razloga što isti ne rade za vrijeme državnog praznika.. 07.. (petak).. , u prvoj smjeni nakon 06.. 00.. sati.. Molimo korisnike naših usluga da posude sa komunalnim otpadom stave na definirano mjesto dotičnog dana u naznačeno vrijeme.. Za sve dodatne informacije molimo nazovite na telefone: (332-635); (098/9822-141) ili (098/229-447).. Zahvaljujemo na razumijevanju!.. RJ Čistoća - Varkom d.. Skupljanje otpada na području općina Jalžabet i Beretinec.. Trgovačkom društvu Varkom d.. dodijeljena je komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja općina Jalžabet i Beretinec.. Djelatnost će se početi obavljati od 01.. siječnja 2011.. godine i to:.. ·za općinu Jalžabet svaki ponedjeljak ujutro od 6,00 sati.. ·za općinu Beretinec svaki petak ujutro od 6,00 sati.. Dan Hrvatskih voda.. Na prigodnoj svečanosti u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu obilježena je 134.. obljetnica organiziranog vodnog gospodarstva u Hrvatskoj.. Dan Hrvatskih voda obilježava se 7.. rujna iz razloga što je toga dana 1876.. godine započela organizirana vodnogospodarska djelatnost u Hrvatskoj i to formiranjem Zadruge za regulaciju rijeke Vuke na čijem je čelu bio đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer.. Skupljanje otpada na području općine Sračinec.. Trgovačko društvo Varkom d.. novi je koncesionar za obavljanje djelatnosti skupljanja komunalnog otpada na području općine Sračinec od 01.. srpnja 2010.. Prvi odvoz komunalnog otpada za stanovnike i poslovne prostore obaviti će se u utorak 06.. godine od 6,00 sati, a nastavno će se komunalni otpad sakupljati svaki utorak od 6,00 sati.. Rezultati analiza vode izvorišta i zdenaca.. 07.. - 30.. 09.. koji su ispitani u internom laboratoriju „Varkoma“.. Ubuduće će podaci biti ažurirani kvartalno tijekom godine..

  Original link path: /default.asp?CategoryID=981&title=novosti
  Open archive •  


  Archived pages: 217