www.archive-org-2014.com » HR » V » VBV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 536 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Početna - Varaždinske barokne večeri
  Descriptive info: .. Početna.. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI.. Impressum.. Kontakt.. Klub Mecena.. Aktivnosti.. Statut.. O klubu Mecena.. Arhiva.. 2009.. Vijesti.. Program.. 2010.. 2011.. 2012.. O nama.. Novosti.. Programi.. U Varaždinu.. Izvan Varaždina.. U inozemstvu.. Popratni.. Press.. Prodaja ulaznica.. Smještaj i restorani.. Galerija slika.. Zemlja partner 43.. VBV - Ruska Federacija.. Pokrovitelji.. Predsjednik Republike Hrvatske.. dr.. Ivo Josipović.. Sponzori.. Generalni.. Zlatni.. Ostali sponzori.. Brandovi.. Ekskluzivni medijski pokrovitelj.. Medijski pokrovitelji.. Agencija partner.. Organizatori i osnivači 42.. Varaždinskih baroknih večeri.. Traži.. Newsleter.. Email adresa:.. Vaše ime:.. Vaše prezime:.. Rezervirajte.. ulaznice.. tel.. :.. 00385 (0)  ...   želite rezervirati.. Otvorenje.. Orgulje.. Orkestar.. Please enter the following.. r.. t.. u.. s.. n.. x.. h.. b.. Upišite Captchu.. Internetska prodaja ulaznica.. 08 Studeni 2013.. Varaždinske barokne večeri i Camerata Garestin otvorili deveti Festival hrvatske glazbe u Beču.. 17 Listopad 2013.. Varaždinske barokne večeri gostovale u Bratislavi.. 03 Listopad 2013.. Završile 43.. Varaždinske barokne večeri.. 02 Listopad 2013.. Nagrada JURICA MURAI za najbolju interpretaciju.. Nagrada IVAN LUKAČIĆ za najviši izvodilački domet ansambla.. Petak, 20.. 09.. Subota, 28.. 2014.. - Varaždinske Barokne večeri -.. Izrada web stranica.. -.. Qmini..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Impressum
  Descriptive info: Festival 43.. Osnivač.. : Grad Varaždin.. Izvršni organizator:.. Koncertni ured Varaždin.. Pokrovitelji:.. Predsjednik Republike Hrvatske dr.. Ivo Josipović,.. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.. Ravnatelj Festivala:.. Davor Bobić.. Festivalsko vijeće:.. - ministrica kulture RH prof.. sc.. Andrea Zlatar Violić.. - gradonačelnik Varaždina mr.. Goran Habuš.. - župan Varaždinske županije mr.. Predrag Štromar.. - muzikologinja Jagoda Martinčević..  ...   Moreno Vinceković, akademski glazbenik.. OIB:.. 61850498653.. Žiro račun otvoren u PBZ banci.. HR05 2340009 1510220008.. Prijevod na engleski jezik: Jasna Bilinić-Zubak.. Prijevod na njemački jezik: Dragutin Hainš.. Administrator web stranice: Sandra Sontor.. Izrada internet stranica:.. Fotografija panorame (glava) - Marko Zorko.. Fotografija panorame (podnožje) - Igor Matoša.. m.. p.. g.. w.. Subota, 21.. Četvrtak, 26..

  Original link path: /impressum
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Festival Varaždinske barokne večeri.. A.. Cesarca 1.. Varaždin.. 42000.. Hrvatska.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. +385 (0) 42 212 907.. http://www.. vbv.. hr.. Ostale informacije.. Uprava:.. koncured@vz.. t-com.. l.. q.. i.. Petak, 27.. Nedjelja, 22..

  Original link path: /kontakt
  Open archive
 •  

 • Title: Aktivnosti
  Descriptive info: U izradi.. z.. k.. Ponedjeljak, 30..

  Original link path: /klub-mecena/aktivnosti
  Open archive

 • Title: Statut
  Descriptive info: Temeljem članka 11.. Zakona o udrugama (Narodne novine br.. 88/01, 11/02) Skupština Udruge "Klub mecena Varaždinskih baroknih večeri", na sjednici održanoj dana 1.. lipnja 2012.. godine donijela je sljedeći.. S T A T U T.. Kluba mecena Varaždinskih baroknih večeri.. PREAMBULA.. Uvažavajući tradiciju proteklih 16 godina uspješnog mecenatskog podržavanja festivala Varaždinske barokne večeri, čime je ostvaren i značajan prinos ugledu ovog festivala u Hrvatskoj i Europi, članovi Kluba mecena Varaždinskih baroknih večeri odlučili su, u skladu s temeljnim načelima mecenstva i kao jedini klub takve vrste u Republici Hrvatskoj, osnovati samostalnu udrugu građana pod nazivom Klub mecena Varaždinskih baroknih večeri, i to kao dobrovoljnu i neprofitnu udrugu čiji su osnovni cilj i svrha - svekolika promidžba i pomaganje istoimene festivalske glazbene manifestacije.. Članak 1.. Udruga KLUB MECENA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI (dalje u tekstu: Udruga) dobrovoljna je nestranačka i neprofitna udruga, osnovana s temeljnim ciljem promicanja i pomaganja festivalske manifestacije Varaždinskih baroknih večeri.. Uz navedeni cilj Udruga općenito djeluje i pokroviteljski prema glazbenoj kulturi Grada Varaždina.. Udruga ima svojstvo pravne osobe.. Ova Udruga je upisana u Registru udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.. Udruga je neprofitna pravna osoba.. NAZIV I SJEDIŠTE.. Članak 2.. Naziv Udruge je Klub mecena Varaždinskih baroknih večeri.. Skraćeni naziv glasi: Klub mecena VBV.. Sjedište udruge je u Varaždinu, na adresi: 42000 Varaždin, Cesarčeva ulica 1.. Odluku o promjeni sjedišta i adrese donosi Upravni odbor Udruge.. Ona primarno djeluje na području Grada Varaždina i Varaždinske županije, a prema potrebi i šire.. ZNAK.. Članak 3.. Znak – pečat – Udruge je pravokutnog oblika, te izgleda ovako:.. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE.. Članak 4.. Svi članovi Udruge ovlašteni su i pojedinačno predstavljati Udrugu, ali isključivo s ciljem promicanja vrijednosti koje promiče sama Udruga.. U okviru ovlasti propisanih ovim Statutom, Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge, samostalno i pojedinačno.. Navedeni zastupnici Udruge upisuju se u upisnik Udruga kao osobe ovlaštene za zastupanje udruge.. Zastupnici Udruge mogu dati trećoj osobi punomoć za zastupanje.. CILJEVI UDRUGE.. Članak 5.. Glavni ciljevi Udruge su materijalno pomaganje i javna promidžba festivala Varaždinske barokne večeri, kao i glazbene kulture grada Varaždina uopće, vodeći pri tome prvenstveno brigu o glazbenim sadržajima najviše kvalitete.. DJELOVANJE UDRUGE.. Članak 6.. Ciljevi Udruge ostvaruju se: okupljanjem poznatih i uglednih osoba iz javnog i poslovnog života, koji su voljni popularizirati festival Varaždinske barokne večeri, materijalno pomagati najmanje jedan koncert koji se izvodi u sezoni Varaždinskih baroknih večeri, te sukladno materijalnim mogućnostima same udruge pomagati ostale glazbene događaje u Gradu Varaždinu te mlade glazbene umjetnike.. Djelovanjem udruge mogu se obavljati djelatnosti kojom se stječe prihod, sukladno zakonu.. Ove djelatnosti se ne smiju obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.. Ako u obavljanju djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelovanja kojima se ostvaruju ciljevi udruge.. JAVNOST RADA UDRUGE.. Članak 7.. Rad Udruge je javan.. Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.. Udruga izvješćuje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja preko internet stranica Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, tiskovnih konferencija i sl.. ČLANSTVO.. Članak 8.. Član Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba.. Članovi Udruge su osobe koje pristupe udruzi podnošenjem pisane pristupnice, čiji sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge.. Obveza je članova Udruge da uz članarinu uplate i obaveznu godišnju donaciju u iznosu koji utvrdi za predstojeću godinu Skupština Udruge na svojoj sjednici.. Osim toga, obveza je članova da sudjeluju u ostalim akcijama koje se usvoje na Skupštini Udruge.. Ukoliko član do isteka kalendarske godine za tu godinu ne podmiri Udruzi svoje financijske obveze, predsjednik Udruge će mu dostaviti pisani poziv za plaćanje zaostalih obveza, i to najkasnije do 31.. siječnja u godini koja slijedi godinu u kojoj je nastao dug za članarinu.. Članak 9.. Pristupnice za članstvo pismeno se upućuju predsjedniku Udruge.. Članak 10.. Članovi Udruge imaju pravo:.. - sudjelovati u svim aktivnostima Udruge.. - biti informirani o radu Udruge.. - birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.. Članovi Udruge imaju dužnosti:.. - poštivati odluke nadležnih tijela Udruge.. - poštivati odredbe ovoga Statuta.. - plaćati redovito godišnje financijske obveze koje su utvrđene odlukom Skupštine.. Članak 11.. Član Udruge može iz nje istupiti u svako vrijeme, bez obrazloženja.. Član istupa iz Udruge na vlastiti pisani zahtjev (koji predaje predsjedniku Udruge), ali je dužan podmiriti financijske obveze koje su dospjele do njegova pisanog zahtjeva za istupanjem.. Članstvo u Udruzi može prestati i na temelju odluke o isključenju, koju donosi Upravni odbor Udruge, ako član Udruge djeluje suprotno bitnim odredbama ovog Statuta.. Protiv odluke o isključenju član može se  ...   Skupštine o prestanku rada Udruge.. UPRAVNI ODBOR.. Članak 19.. Upravni odbor je izvršni organ Udruge.. Upravni odbor ima 5 članova, a čine ga predsjednik Udruge, 2 dopredsjednika, tajnik i rizničar.. Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge.. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, uz mogućnost njihova ponovnog izbora.. Članak 20.. Upravni odbor naročito obavlja sljedeće poslove:.. - predlaže izmjene i dopune Statuta, pravilnika Skupštine te njenih tijela i komisija,.. - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština Udruge,.. - predlaže godišnji novčani proračun i završni račun koji predlaže Skupštini radi donošenja,.. - predlaže Skupštini (koja o tome donosi odluku) iznos redovne godišnje članarine i druge.. materijalne obveze članova Kluba mecena,.. - saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve potrebne materijale o.. kojima treba raspravljati Skupština,.. - izvršava odluke Skupštine,.. - prima nove članove Udruge i prvostupanjski odlučuje o isključenju iz članstva,.. - odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,.. - odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,.. - obavlja sve ostale poslove koji su mu Statutom Udruge stavljeni u nadležnost.. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje 3 njegova člana,.. ali u tom slučaju odluke Upravnog odbora moraju biti jednoglasne.. Članak 21.. Upravni odbor Udruge se sastaje po potrebi.. Sjednicu Upravnog odbora saziva njegov predsjednik koji ujedno upravlja radom Upravnog odbora.. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika može zamijeniti jedan od dva dopredsjednika Upravnog odbora.. Upravni odbor odlučuje na sjednicama, a odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora, javnim glasovanjem, ili ako to Upravni odbor odluči, tajnim glasovanjem.. PREDSJEDNIK UDRUGE.. Članak 22.. Predsjednika Udruge prema utvrđenim uvjetima bira Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost njegova ponovnog izbora.. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu samostalno i pojedinačno, u okviru zakona.. Članak 23.. Predsjednik je samostalan u svom radu, a odgovara za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini Udruge.. Predsjednik Udruge naročito obavlja sljedeće poslove i radne zadatke:.. - zastupa Udrugu i brine se za zakonitost rada i ispunjavanje svih zakonom propisanih obveza Udruge,.. - predlaže godišnji novčani proračun s predviđenim prihodima i rashodima te završni račun Udruge, koji dostavlja Upravnom odboru na raspravu i usvajanje,.. - obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom te poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština Udruge,.. - vodi nadzor nad registrom članova Udruge.. Predsjednik Udruge može u svako doba pojedine poslove i zadatke iz svog djelokruga dati na obavljanje jednom od dopredsjednika.. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.. On organizira, koordinira i rukovodi cjelokupnim poslovanjem Udruge.. Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti i pred nadležnim tijelima, te odgovara za zakonitost njezina rada.. Prestankom funkcije predsjednika Udruge prestaju i funkcije predsjednika Upravnog odbora.. Članak 24.. Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:.. - na vlastiti zahtjev,.. - ako ne postupa u skladu s odlukama, uputama i smjernicama Skupštine,.. - ako djeluje protivno zakonu ili Statutu Udruge,.. - ako svojim istupanjem i djelovanjem bitno šteti ugledu i interesima Udruge.. Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština, na prijedlog većine članova Upravnog odbora ili deset drugih članova Udruge.. DOPREDSJEDNICI UDRUGE.. Članak 25.. Dva dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost njihovoga ponovnog izbora.. Članak 26.. Dopredsjednici su samostalni u svom radu, a odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini Udruge.. Jedan od dopredsjednika može mijenjati predsjednika Udruge u slučaju njegove spriječenosti, o čemu odluku donosi Upravni odbor.. Dopredsjednici obavljaju sve poslove i zadatke koje im na obavljanje dade predsjednik.. TAJNIK UDRUGE.. Članak 27.. Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, uz mogućnost njegova ponovnog izbora.. Tajnik Udruge neposredno vodi registar članova Udruge, te skrbi o unikatnoj "Knjizi mecena Varaždinskih baroknih večeri".. Tajnik zastupa Udrugu samostalno i pojedinačno u okviru zakona i odredbi ovog Statuta.. RIZNIČAR UDRUGE.. Članak 28.. Rizničar obavlja financijske i rizničarske poslove Udruge.. Rizničara bira Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost njegova ponovnog izbora.. IMOVINA U VLASNIŠTVU UDRUGE.. Članak 29.. O raspolaganju imovinom u vlasništvu Udruge u skladu s propisanim ovlastima odlučuju za to predsjednik i dopredsjednici, na temelju suglasnosti Upravnog odbora i Skupštine Udruge.. U slučaju prestanka djelovanja Udruge sva preostala imovina prelazi u vlasništvo festivala Varaždinske barokne večeri.. Članak 30.. Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.. O prestanku rada Udruge odlučuje Skupština.. Ova odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge.. Likvidator Udruge u slučaju prestanka rada Udruge je osoba ovlaštena za zastupanje.. ZAVRŠNA ODREDBA.. Članak 31.. Ovaj Statut Kluba mecena Varaždinskih baroknih večeri stupa na snagu danom njegovog donošenja.. y.. d.. j.. Četvrtak, 19.. Srijeda, 02.. 10..

  Original link path: /klub-mecena/statut
  Open archive

 • Title: O klubu Mecena
  Descriptive info: Dobrovoljna, neprofitna i ekskluzivna građanska udruga sa sjedištem.. u Varaždinu, čiji članovi - svojim osobnim društvenim ugledom ali i primjerenim.. članskim materijalnim ulozima - neposredno podržavaju ne samo što višu.. programsku kvalitetu i umjetnički dignitet, nego i hrvatski ideentitet ovog jedinstvenog.. festivala barokne glazbe.. U tom je smislu osnovna zadaća članova Kluba.. mecena VBV-a, od osnutka do  ...   A ta se sredstva svake.. godine osiguravaju članskim ulozima, organiziranjem dobrotvornog uskrsnoga.. koncerta i osobnim angažmanom svakoga člana (u pronalaženju novih festivalskih.. sponzora).. Na taj se način, udruživanjem (u početku) tridesetak malih mecena,.. u konačnici postiže primarni cilj svakog mecenatstva - “novcem ili materijalnim.. dobrima pomagati napretku umjetnosti” (u ovome slučaju glazbene umjetnosti).. (mr.. Ernest Fišer).. c..

  Original link path: /klub-mecena/o-klubu-mecena
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: Prikaz #.. 10.. 15.. 20.. 25.. 30.. 50.. 100.. Sve.. Naziv.. Autor.. Hitovi.. Nagrada Kantor.. Napisao/la Sandra.. 1585.. Nagrade 39.. 1647.. Predstavljeno prvo hrvatsko čembalo.. 1748.. Promovirana monografija o Riži Pospiš Baldani.. 1636.. Novi sastav žirija VBV-a.. 1596.. Predstavljena knjiga Bosiljke Perić Kempf.. 1446.. I ove godine izbor najbolje uređenih izloga..  ...   i barokna kava.. 1590.. Press centar.. 1499.. Grandiozno otvorenje 39.. VBV.. 1447.. Održani prvi koncerti 39.. VBV-a izvan Varaždina.. 1440.. Otvorene 39.. Varaždinske barokne večeri.. 1494.. Konferencija za novinare.. 1558.. Ostali programi.. 1442.. poticajnost VBV-a za djelovanje Varaždinskog komornog orkestra koji će nastupiti s orguljašem Mariom Penzarom.. 1390.. PRESS KONFERENCIJA.. 1477.. v..

  Original link path: /arhiva/2009/vijesti
  Open archive

 • Title: Program
  Descriptive info: studeni 2009.. Gradišće, Austrija.. 1464.. 08.. Ravensburg, Njemačka.. 1413.. 07.. Munchen, Njemačka.. 1462.. 21.. rujna 2009.. Ptuj, Slovenija.. 1364.. 27.. Vž Toplice.. 1422.. Prelog.. Lepoglava.. 1441.. Ludbreg.. 1483.. Krapina.. 1459.. 19.. Križevci.. 1454.. 18.. Sisak.. 1419.. 23.. Vukovar.. 1349.. 29.. MARIJA STUART.. 1423.. 28.. Dodjela nagrada.. 1461.. Collegium Marianum.. 1397.. Misa zahvalnica..  ...   Musica Florea.. 1430.. 24.. Amarcord.. 1053.. Varaždinski komorni orkestar.. 997.. Promocija monografije.. 1019.. Gerhard Weinberger.. 975.. Ansambl Responsorium.. 1016.. 22.. Laura Vadjon.. 1072.. Helsinki Baroque Orchestra.. 986.. Eduardo Eguez.. 977.. Camerata Garestin.. 1048.. Lutz Kirchhof Trio.. 1288.. Hrvatski barokni ansambl.. 1363.. 1021.. popratni program.. 1043.. Ensemble Inegal.. 1029.. f.. o.. Srijeda, 25..

  Original link path: /arhiva/2009/program
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: Hrvatski glazbenici laureati 40.. 2878.. Obrazloženja nagrada Kantor , Ivan Lukačić i Jurica Murai.. 2877.. Večeras dodjela nagrada 40.. 2644.. Ovacije za 45.. obljetnicu umjetničkog rada čembalistice Višnje Mažuran.. 2504.. Večeras koncert u povodu 45 obljetnice umjetničkog rada.. 2390.. Promovirana mala monografija 40.. 1456.. Sutra promocija male fotomonografije o VBV-u.. 1400.. Promovirana robna marka Baroq.. 1407.. Predsjednik Josipović oduševljen koncertom u katedrali.. 1410.. Večeras promocija robne marke, sutra modna revija.. 1814.. Dvojica predsjednika na svečanom koncertu VBV-a.. 1415.. Danas otvorenje izložbe  ...   VBV-a u inozemstvu.. 1350.. Hrvatski barokni ansambl oduševio u Franjevačkoj crkvi.. 1272.. Domaće glazbene snage na VBV-u.. 1325.. Obljetnički znanstveni skup Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin.. 1341.. Prvi seminar orguljaške glazbe u sklopu VBV-a.. 1225.. Uspješan prvi festivalski vikend.. 1242.. Uručene počasne ulaznice.. 1182.. Otvorene 40.. 1212.. BAROK BUS.. 1231.. VARAŽDIN SPREMAN ZA JUBILARNE VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI.. 1193.. Press konferencija 40.. VBV, Zagreb, 01.. 07.. 2010.. 1803.. Izaslanstvo Varaždinskih baroknih večeri kod predsjednika Ive Josipovića.. 1989.. e.. a.. Ponedjeljak, 23..

  Original link path: /arhiva/2010/vijesti
  Open archive

 • Title: Program
  Descriptive info: Ansambl Responsorium Ptuj.. 1526.. Detmold Barock Akademie, Samobor.. 02.. Pavao Mašić, orgulje.. 1602.. Izložba cvijeća 2010.. 1746.. 03.. 3086.. Svečana Misa zahvalnica.. 2434.. Orfeo Orchestra Purcell Choir.. 3451.. 01.. Svečani koncert uz jubilej 40 godina VBV-a.. 4067.. Singer Pur.. 3757.. 3423.. Znanstveni skup HAZU.. Napisao/la Qmini.. 3120.. Rolf Lislevand, barokna gitara  ...   Il Giardino Armonico.. 3832.. Stefan Temmingh Olga Watts.. 3180.. Andrew Benson Wilson, pozitiv.. 3297.. Detmold Barock Akademie.. 3923.. Svečano otvorenje.. 4111.. DIE 40.. VARAŽDINER BAROCKABENDE 2010.. 790.. 40th VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS 2010.. 1007.. Pantagruel.. 3699.. Programi u inozemstvu 2010.. 5412.. Koncerti izvan Varaždina 2010.. 6684.. Popratni program 2010.. 5655.. Program 2010.. 15620..

  Original link path: /arhiva/2010/program
  Open archive

 • Title: Program
  Descriptive info: Lute Duo.. 1809.. 2011.. 1752.. Venecijanski barokni orkestar.. 2071.. Svečana dodjela nagrada.. 1434.. The King`s Consort.. 2270.. 1796.. REbaroque.. 2018.. Kostimirani barokni ansambl Marquise.. 1836.. Komorni ansambl Vroclavskog baroknog orkestra.. 1798.. Vroclavski filharmonijski zbor.. 3644.. Stranica 1 od 3.. Početak.. Prethodno.. Slijedeće.. Kraj..

  Original link path: /arhiva/2011/program
  Open archive •  


  Archived pages: 536