www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAGORJE-PRIRODA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 210 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na podruèju KZŽ
  Descriptive info: .. Naslovnica.. |.. Kontakt.. Najčitanije.. O ustanovi.. Projekt Ptiček.. Traži se zlatovrana.. Program praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa i lastavica i piljaka na području KZŽ.. Upravno vijeće ustanove.. Vodič kroz zaštitu prirode - Uvod.. Korisni linkovi.. Krapinsko-zagorska županija.. Državni zavod za zaštitu prirode.. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.. Zastita-prirode.. hr.. Natura2000.. Vi ste ovdje: Naslovnica.. 10.. 01.. 2014.. Digitalno izdanje edukativne slikovnice Puti i stezice naše Strahinjščice.. Javna ustanova izdala je edukativnu slikovnicu „Puti i stezice naše Strahinjščice“.. Slikovnica je rezultat istoimenog projekta koji proveden u suradnji s Osnovnom školom Augusta Cesarca iz Krapine tijekom proljeća 2013.. godine.. U projektu je sudjelovalo ukupno 120 učenika prvih i četvrtih razreda sa svojim učiteljima i učiteljicama.. Opširnije.. 16.. 12.. 2013.. Održana završna radionica u sklopu projekta unošenja voćkarica u privatne šume.. U četvrtak 12.. prosinca 2013.. održana je  ...   sada financirano 17 istraživačkih projekata.. Javna ustanova financira istraživačke projekte s ciljem uspostave baze podataka biološke i geološke raznolikosti na području Krapinsko-zagorske županije.. 03.. Održana četiri predavanja za privatne šumoposjednike.. U četvrtak 29.. studenog 2013.. u Zlataru je održano četvrto predavanje u nizu za privatne šumoposjednike.. Predavanja su održana u sklopu projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije“.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. Tweet.. Vodič kroz zaštitu prirode.. Karta zaštićenih prirodnih vrijednosti.. Zaštićene prirodne vrijed.. Ugrožene ptičje vrste.. Šume - zelena pluća zagorja.. Ptiček - mladi čuvari prirode.. Monitoring divljih svojti.. Praćenje stanja ugroženih ptica.. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije.. 49000 Krapina, Magistratska 1 | Tel/fax: 049/315060.. E-mail:.. info@zagorje-priroda.. | OIB: 12225295469.. Žiro-račun: 2340009-1110222498 (PBZ) | Matični broj: 2071428.. Uvjeti korištenja..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na podruèju KZŽ
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Statut ustanove.. Vi ste ovdje:.. >.. Pet, 25.. 2008.. Adresa: 49000 Krapina, Magistratska 1.. Tel/fax: 00385-49-315060.. Kako do nas?.. Zadnja promjena: 25.. u 12:00 sati.. | Prikazano 2765 puta.. O ustanovi - najnovije..

  Original link path: /kontakt
  Open archive
 •  

 • Title: Traži se zlatovrana
  Descriptive info: Ostalo.. Pon, 15.. 06.. 2009.. Zagorje je područje u Hrvatskoj za koje se pretpostavlja da je posljednje gnjezdište zlatovrane.. U slučaju da vidite zlatovranu, nikako je ne uznemiravajte i ne lovite, već o tome obavijestite ustanovu (putem ispunjavanja.. OBRASCA.. , telefonom.. 049/315-060.. ili mailom.. ), koja će u suradnji sa ornitološkim društvom provjeriti da li se radi o zlatovrani.. Kako zabilježiti viđenje zlatovrane?.. Ako mislite da ste vidjeli zlatovranu, obavezno zabilježite.. datum i lokaciju.. gdje ste ju vidjeli.. Ako ste u mogućnosti koristiti GPS - uređaj, markirajte točku viđenja.. U slučaju da se nalazite u prirodi i ne znate točno gdje ste, probajte što preciznije opisati mjesto i stanište viđenja.. Osim toga, svakako zabilježite brojnost ptica.. Navođenje točnog datuma je izuzetno važno, jer po tome se može procijeniti gnijezdi li se zapažena ptica na tom području ili ne.. Budući da su zlatovrane kasne selice (dolaze krajem travnja i tijekom svibnja) samo viđenje u lipnju i srpnju može potvrditi moguće gniježđenje na nekom području.. Ptice viđene u travnju i svibnju mogu se nalaziti na preletu prema sjevernim krajevima u Europi.. S druge strane, ako vam se čini da viđate uvijek istu jedinku na istom području, makar su viđenja  ...   relativno jak.. Dužina tijela iznosi 30-32 cm, a raspon krila 66-73 cm.. Po veličini odgovara šojki, a po građi vrani.. Način letenja podsjeća na goluba grivnjaša.. Rasprostranjenost:.. U 18.. i 19.. stoljeću bila je rasprostranjena diljem Europe i naseljavala je kontinentalnu Hrvatsku, osim planinskih i gorskih regija.. Zadnje gniježđenje u Hrvatskoj zabilježeno je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća u Hrvatskom zagorju.. Staništa:.. Nastanjuje suhe, otvorene predjele, stare otvorene šume (osobito hrastove i borove), stare parkove i prostrane voćnjake.. Gnijezdo gradi u dupljama stabala, a iznimno i u pukotinama stijena i građevina.. U većini slučajeva nastanjuje duplje na visini između 5-10 metara.. Najčešće koristi napuštene duplje crne žune.. Gniježđenje:.. Krajem svibnja, početkom lipnja ženka snese 3-5 jaja, a sjedenje na jajima (inkubacija) traje 17-20 dana.. Oba roditelja leže na jajima i brinu se o ptićima.. Ishrana:.. Skoro isključivo hrani se srednje velikim i krupnim kukcima, ponajprije kornjašima, skakavcima, cvrčcima.. Rijetko se hrani gujavicama, gušterima, žabama, sitnim sisavcima ili plodovima.. Ugroženost:.. Trenutno jedna od najugroženijih ptica u Europi, nalazi se na Aneksu i Direktive o pticama EU.. U Hrvatskoj je zakonom zaštićena vrsta.. Zadnja promjena: 28.. 08.. u 10:23 sati.. | Prikazano 2587 puta.. Ostalo - najnovije.. Uvjeti korištenja stranice..

  Original link path: /zlatovrana
  Open archive

 • Title: O ustanovi
  Descriptive info: Pet, 02.. 03.. 2012.. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije.. Žiro-račun:.. 2340009-1110222498.. (PBZ), Matični broj: 2071428.. IBAN: HR14 2340009 1110222498.. OIB: 12225295469.. Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije u skladu s zakonom.. Osnivač Ustanove je Krapinsko-zagorska županija.. Sjedište Ustanove je u Krapini, Magistratska ulica 1.. Ustanova obavlja djelatnost:.. zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Krapinsko-zagorske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,.. osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara,.. nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.. Ustanova može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.. Za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja, Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do tri godine pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta pod uvjetima i na način propisan  ...   plana.. Rad Ustanove je javan.. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.. Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, upravlja se na temelju Plana upravljanja.. Plan upravljanja donosi se za razdoblje od deset godina.. Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, te pobliže smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenih prirodnih vrijednosti uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.. Ciljevi, smjernice zaštite i provedba plana s njihovim sastavnicama određuju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.. Plan upravljanja provodi se godišnjim programom zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.. Prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja Ustanova je dužna provesti postupak javnog uvida.. Djelatnici.. Dijana Klasić, dipl.. ing.. agr.. Ravnateljica.. dijana@zagorje-priroda.. Petra Šemnički, mag.. oecol.. et prot.. nat.. Stručna suradnica.. petra@zagorje-priroda.. Ivan Malogorski.. Nadzornik.. nadzornik@zagorje-priroda.. Marta Curman, dipl.. šumarstva.. Pripravnica.. marta@zagorje-priroda.. Zadnja promjena: 27.. u 11:05 sati.. | Prikazano 3240 puta..

  Original link path: /o-nama
  Open archive

 • Title: Projekt Ptiček
  Descriptive info: Projekti.. Praćenje stanja ugroženih vrsta ptica.. Čet, 10.. 2011.. PTIČEK - program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji projekt je Javne ustanove koji se provodi već 5 godina za redom.. U sklopu programa Javna ustanova organizira dvodnevne radionice za učenike osnovnih škola u Bedekovčini na Bedekovčanskim jezerima te na području značajnog krajobraza Zelenjak-Risvička i Cesarska gora.. Radionice provode stručnjaci-treneri sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskih šuma.. Do sada je u projektu sudjelovalo 29 osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije te 116 učenika iz šestih i sedmih razreda.. Ciljanim senzibiliziranjem i edukacijom želi se pridobiti širok krug suradnika, a posebno mladih za razumijevanje, kasnije i sudjelovanje u provođenju raznovrsnih akcija i mjera zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti na području Krapinsko-zagorske županije kao što su istraživanja, opažanja, dojavljivanja, praktično sudjelovanje u projektima, rad u udrugama i dr.. Ovo je jedinstveni projekt u Hrvatskoj koji omogućuje učenicima osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije da znatno efikasnije grade odgovoran odnos prema prirodi i razvijaju ekološku svijest.. Priroda Krapinsko-zagorske županije može računati na mlade čuvare prirode.. Registar mladih čuvara prirode:.. 2012.. Karlo Zaplatić.. OŠ Ante Kovačića.. Zlatar.. Lorena Jurec.. Mislav Kovačević.. Robert Sviben.. Ivan Herak.. OŠ Antuna Mihanovića.. Petrovsko.. Ivana Fruk.. Luka Herak.. Nikola Sanjug.. Karla Ruk.. OŠ Donja Stubica.. Matea Dupelj.. Mihaela Mučnjak.. Tea Ruk.. Barbara  ...   Ines Klasić.. Marin Vincelj.. Petra_Markulin.. OŠ Lobor.. Helena Vlahek.. Petra Vlahek.. Štefanija Matejaš.. Ana Piljek.. OŠ Sv.. Križ Začretje.. Antonio Merkaš.. Križ Začretje.. Luka Piljek.. Željka Mihovilić.. Mario Kodrnja.. OŠ Pregrada.. Nikolina Hlupić.. Sara Milina.. Veronika Koprivnjak.. Fran Petrinjak.. OŠ Stubičke Toplice.. Ivan Zrinski.. Jelena Klanjčić.. Matija Zrinski.. Davor Ilić.. OŠ Tuhelj.. Mateja Karlo.. Kristina Harapin.. Sofija Ivekovic.. 2009.. Domagoj Dvoršak.. OŠ Đure Prejca.. Desinić.. Juraj Horvat.. Katarina Lončar.. Valentina Mateković.. Anamarija Klasić.. OŠ Hum na Sutli.. Božidar Očko.. Lovro Špiljak.. Mario Lupinjak.. Ana Lihter.. OŠ K.. Š.. Gjalski,.. Zabok.. Iva Sinković.. Klara Sedlar.. Luka Grmek.. Marija Škof.. OŠ Konjščina.. Melita Plenar.. Patrik Sadaić.. Vilim Predanović.. Leonardo Krleža.. OŠ Krapinske Toplice.. Lucija Telišman.. Martina Prežigalo.. Tena Križnik.. Ana Škrlec.. OŠ Stjepana Radića.. Brestovec Orehovički.. Lucija Gorup.. Maja Postonjski.. Zdravko Jakuš.. 2008.. Valentina Drmetić.. OŠ Vladimira Nazora.. Budinšćina.. Katarina Priščan.. Marta Sivec.. Adam Čuljak.. Karlo Miškec.. OŠ Zlatar Bistrica.. Viktorija Bezak.. Viktorija Gorički.. Ivan Kuljak.. Tomislav Kunštović.. OŠ Bedekovčina.. Filip Kovačić.. Lorena Franc.. Vedrana Tkalec.. Nikola Janžek.. OŠ Gornje Jesenje.. Josip Cvilko.. Tomislav Šafranko.. Igor Jedvaj.. Leonarda Janković.. OŠ Pavla Štoosa.. Kraljevec na Sutli.. Dorotea Španjol.. Matija Kralj.. Valentina Kralj.. Kristina Žitnik.. Klanjec.. Barbara Novak.. Mario Horvat.. Filip Husnjak.. Zadnja promjena: 03.. u 01:39 sati.. | Prikazano 3211 puta.. Projekti - najnovije.. Šume - zelena pluća Zagorja..

  Original link path: /pticek
  Open archive

 • Title: Program praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa i lastavica i piljaka na području KZŽ
  Descriptive info: Čet, 05.. Područje Krapinsko zagorske županije definirano je unutar Nacionalne ekološke mreže kao iznimno važno područje za ptice, temeljem europskih i nacionalnih kriterija, te programa NATURA 2000.. Osim ptica, ugroženih na nacionalnoj razini, na ovom području obitavaju i druge vrste ptica navedene u Dodatku I.. europske Direktive o pticama, koja predstavlja jedno od temeljnih načela izrade NATURA 2000 mreže u Hrvatskoj.. Tako na području Krapinsko zagorske županije obitavaju vrste ptica čiji opstanak uvelike ovisi o očuvanju tradicionalnog poljodjelstva i stočarstva.. Konkretno, Krapinsko zagorska županija jedino je područje u Hrvatskoj za koje se pretpostavlja da je posljednje gnjezdilište zlatovrane u Hrvatskoj i za koje je zlatovrana (Coracias garullus) kvalifikacijska vrsta za Nacionalnu ekološku mrežu.. Osim zlatovrane, kvalifikacijski status ima još jedna ptičja vrsta na ovom području, a to je: rusi svračak (Lanius collurio).. Stoga je 2008.. g.. , u suradnji sa Hrvatskim ornitološkim društvom pod vodstvom g.. Dragana Radovića, ravnatelja Zavoda za ornitologiju HAZU-a, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pokrenula projekt.. Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa na području Krapinsko zagorske županije.. Projekt je nastavak projekta monitoringa zlatovrane, koji je započet 2007.. godine, a pored zlatovrane njime je obuhvaćeno još 5 ugroženih ptičjih vrsta koje još uvijek obitavaju na području  ...   Krapinsko zagorske županije kojim se dobio dobar uvid u bogatstvo i raznolikost ptičjeg svijeta u našoj županiji.. Projekt se nastavlja i u 2009.. a proširen je na dvije nove vrste -.. lastavice i piljke.. koji su odlični indikatori stanja ruralnih i urbanih ekosustava te kvalitete zraka i unatoč tome što ne spadaju u ugrožene vrste, bilježi se globalni pad brojnosti njihovih populacija prvenstveno radi promjena u poljoprivredi.. Ove se godine Projektom planira, uz inventarizaciju i praćenje starih vrsta, i prebrojavanje gnijezda lastavica i piljaka u koje bi se prvenstveno uključila školska populacija i već postojeći mladi čuvari prirode, obzirom da su ove vrste vrlo uobičajene, dobro poznate, dostupne i lagane za praćenje te izuzetno pogodne za rad s školskom djecom.. U sklopu ovogodišnjeg Projekta tiskan je i novi terenski priručnik za prepoznavanje.. Ugrožene ptičje vrste Krapinsko zagorske županije.. sa cjelovitim opisima i ekologijom ukupno osam ugroženih ptičjih vrsta te obrascem za prijavu nalaza vrste ili u slučaju lastavica i piljaka njihovih gnijezda.. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani ljubitelji prirode da se uključe u projekt prikupljanja podataka o navedenim ugroženim vrstama ptica ispunjavanjem.. TERENSKOG OBRASCA.. kojeg mogu poslati poštom na adresu Javne ustanove ili na e-mail:.. pdf book.. u 08:07 sati.. | Prikazano 2297 puta..

  Original link path: /ugrozene-ptice
  Open archive

 • Title: Upravno vijeće ustanove
  Descriptive info: Uto, 19.. 2010.. Prof.. dr.. sc.. Ivan Martinić, dipl.. ing.. - predsjednik.. Antuna Mihanovića 15, Bedekovčina.. sc.. Marijan Kovačić, dipl.. Zagrebačka 13, Stubičke Toplice.. Željko Španjol, dipl.. Kraljevec na Sutli 97, Kraljevec na Sutli.. Klementina Čavužić.. Lepajci 107, Lepajci.. Dragutin Jakuš.. Palih boraca 16, Lug Poznanovečki.. u 11:18 sati.. | Prikazano 2241 puta..

  Original link path: /upravno-vijece
  Open archive

 • Title: Vodič kroz zaštitu prirode - Uvod
  Descriptive info: 25 pitanja i odgovora.. Kako štititi prirodu.. Uvod.. Propisi.. Očuvana priroda i iznimna raskoš krajolika Krapinsko zagorske županije jedni su od najznačajnijih sadašnjih i potencijalnih resursa našega područja, tako da očuvanje tih vrijednih dijelova prirode osim zakonske obveze predstavlja i temeljnu pretpostavku održiva razvoja regije.. Zbog sadašnjih ograničenih mogućnosti zaštite i nadzora takvih vrijednosti, vrlo je značajno da se u njihovo očuvanje na odgovarajući način uključi što veći broj zainteresiranih strana.. Posebno  ...   (planinari, izletnici, lovci, sakupljači gljiva i drugih šumskih plodova i dr.. ), ali i korisnika prirodnih dobara (poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, eksploatacija kamena i dr.. ) bolje upoznale sa pravilima ponašanja vezanim za prirodne vrijednosti, zaštićena područja i zaštićene vrste.. | Prikazano 2053 puta.. Vodič kroz zaštitu prirode - najnovije.. Vodič kroz zaštitu prirode - Propisi.. Vodič kroz zaštitu prirode - Kako štititi prirodu.. Vodič kroz zaštitu prirode - 25 pitanja i odgovora..

  Original link path: /vodic-uvod
  Open archive

 • Title: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na podruèju KZŽ
  Original link path: /default.aspx?ispis=DA
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ
  Descriptive info: > Pitanja / komentari.. Komentirajte stranicu.. Ime i prezime:.. Email: (.. *.. Komentar: (.. (default.. aspx)..

  Original link path: /contact.aspx?form_type=comment&url=default.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 210