www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAKLADAZLATKOCRNIC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 132 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Zaklada Zlatko Crnić.. Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81.. e-mail:.. info@zakladazlatkocrnic.. hr.. O Zakladi.. Osnivanje Zaklade.. Djelovanje Zaklade.. Stipendisti Zaklade Zlatko Crnić.. Suosnivači, podupiratelji, darovatelji.. Akti Zaklade.. O Zlatku Crniću.. Spomen na Ljiljanu Hvalec.. Odjeci.. Prenosimo.. Arhiva vijesti.. Postanite donator, predložite, pohvalite, pokudite.. Natječaj.. Novosti.. TABELA III ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U U AK.. GODINI 2013/2014.. TEMELJEM IZVJEŠĆA O REDOSLIJEDU KANDIDATA.. Pogledajte završnu tabelu XXI natječaja za dodjelu stipendija studentima u u ak.. godini 2013/2014.. više.. OBAVIJEST STUDENTIMA - STIPENDISTIMA.. Dana 27.. studenog 2013.. godine održana je 124.. sjednica Zakladnog vijeća na kojoj su donesene odluke o dodjeli stipendija studentima.. TABELA II ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U U AK.. Pogledajte tabelu XXI natječaja za dodjelu stipendija studentima u u ak.. IZVJEŠĆE O REDOSLIJEDU KANDIDATA XXI.. NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA U AK.. GODINI 2013.. /2014.. Odlukom Zakladnog vijeća od 19.. rujna 2013.. godine raspisan je XX.. natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija studentima u ak.. god.. 2013/2014.. NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA.. Na 122.. sjednici Zakladnog vijeća održanoj dana 19.. godine odlučeno je da se tijekom listopada raspiše natječaj za dodjelu stipendija studentima (10 stipendija) i postdiplomantima (1 stipendija) svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.. Natječaj za studente bit će otvoren do 25.. listopada 2013.. godine, a za postdiplomante do 22.. studenoga 2013.. godine.. STIPENDISTI ZAKLADE - GRUPE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA - LinkedIn i Facebook.. Dragi stipendisti Zaklade Zlatko Crnić,.. Kako nam užurbanost svakodnevnog života ne daje mogućnosti za češće neposredno druženje, Zaklada se odlučila iskoristiti mogućnosti koje se pružaju za komuniciranje putem društvenih mreža kako bi se omogućio kontinuirani kontakt bivših i sadašnjih stipendista kako sa Zakladom tako i međusobno.. Stoga pozivamo sve bivše i sadašnje stipendiste da se pridruže grupama na.. LinkedIn.. i.. Facebook.. ODLUKA o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija.. Odlukom Zakladnog vijeća sa 119.. sjednice od 28.. studenog 2012.. godine Zakladno vijeće je nakon prihvaćanja Izvješća o rezultatima XVIII.. natječaja za studente poslijediplomskog studija donijelo odluku o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija  ...   predsjednika Republičke izborne komisije u neovisnoj Hrvatskoj.. Dapače, oni koji su pozorno pratili zbivanja u sudstvu i provedbe izbora proteklih godina zorno su mogli uočiti gubitak koji je snašao cjelokupno hrvatsko sudstvo.. Bio je skroman, stručan, iskren, svestrano nadaren, tolerantan i zaljubljen u svoj poziv, a uložio je golem trud u promicanje pravne struke, neovisnog sudstva i demokratskoga pravnog sustava.. Odmah nakon smrti spontano se nametnulo pitanje: Kako na najbolji način zadržati uspomenu na toga svestranoga i omiljenog suca? Želja da ga zadržimo u sjećanju i da nam bude putokaz potaknula je ideju o stvaranju zaklade koja će pomagati studente, postdiplomante i doktorante prava, nagrađivati znanstvenostručni rad, promicati pravničku struku te poticati ostvarenje ideala za koje se Zlatko Crnić uvijek zalagao: vladavinu prava kao najvišu vrijednost ustavnog poretka Republike Hrvatske.. Pošto su pregledani različiti postojeći akti za dodjelu stipendija, odustalo se od prijedloga da težište bude na potpomaganju najsiromašnijih.. Zaključeno je da se inzistira na vrsnoći jer je naša pravnička struka devastirana i ima previše ljudi, a premalo znanja.. Zaklada.. Zlatko Crnić.. osnovana je 23.. lipnja 1993.. u Zagrebu.. Svrhu svog postojanja ostvaruje:.. prikupljanjem novca iz raznih izvora, a najviše potporom svojih članova.. domaćinskim gospodarenjem i raspolaganjem novčanim sredstvima u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima i postupkom dodjele sredstava.. očuvanjem uspomene na ime i djelo Zlatka Crnića.. Nakon tragičnog događaja u Općinskom sudu u Zagrebu 22.. rujna 1999.. , kada je između ostalih stradala i sutkinja Ljiljana Hvalec, na Izvanrednoj skupštini 14.. prosinca 1999.. odlučeno je da se sustavno pomaže školovanje djece sudaca koji su smrtno stradali obavljajući svoju dužnost.. Zaklada je inače od početaka stipendirala Jasminu i Lauru, kćeri pokojnog Zlatka Crnića, koje su danas sutkinje Općinskog suda u Zagrebu.. Hvala svima koji su nas podržali i svima onima koji će nam se priključiti.. Ministarstvo pravosuđa.. Ustavni sud RH.. Vrhovni sud RH.. Upravni sud RH.. Visoki trgovački sud RH.. Hrvatska odvjetnička.. komora.. Hrvatska.. javnobilježnička.. Pravni fakultet Zagreb.. Pravni fakultet Split.. Pravni fakultet Rijeka.. Pravni fakultet Osijek.. na vrh.. naslovnica.. kontakt.. Copyright Zaklada Zlatko Crnić.. web by.. farma media..

  Original link path: /hrv/index.asp
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Svi dosadašnji članovi Zakladnog vijeća.. Svi dosadašnji članovi Nadzornog odbora.. Podaci o zakladi.. Utemeljenje:.. Zaklada je temeljem rješenja Ministarstva uprave odnosno Središnjeg državnog ureda za upravu (klasa: UP/I-230-02/95-01/295 od 24.. lipnja 1997.. , klasa: UP/I-230-01/01-01/40 od 14.. lipnja 2002.. i klasa: UP/I-230-01/04-01/5 od 28.. siječnja 2004.. ) upisana u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj 1, uložak 20.. Zaklada je rješenjem Ministarstva uprave od 22.. srpnja 1993.. , klasa UP/I-230-02/93-01/34 bila upisana u Registar udruženja građena Republike Hrvatske.. Adresa Zaklade:.. Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel.. (3851) 4801 183 i 4801 134,.. faks (3851) 4801 181; e-mail:.. MB 0426709.. OIB 34425332342.. Žiroračun kod Poštanske banke Zagreb: 2390001-1100016857.. Devizni račun: 30101-16-2500-0426709, Zagrebačka banka, d.. d.. SWIFT ZTBA HR 2X.. Tko može biti član Zaklade?.. Svaka fizička i pravna osoba koja, pored ostalog, preuzme obvezu da će kao član suosnivač ili kao član podupiratelj pridonositi godišnje najmanje onoliki iznos koji svojom odlukom utvrdi Skupština Zaklade.. Tko i kako upravlja Zakladom?.. Zakladno vijeće upravlja Zakladom i odgovara za njezino poslovanje, a Nadzorni odbor nadgleda zakonitost poslovanja, a osobito pridržavanje Osnivačke odluke, Statuta, Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava i Pravilnika o pomaganju djeci smrtno  ...   Snježana Bagić (sutkinja Ustavnog suda), mr.. Iris Gović (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu), dr.. Danko Špoljarić (direktor u Croatia osiguranju d.. ).. predsjednik.. Vidi -.. svi dosadašnji članovi Zakladnog vijeća.. Članovi Nadzornog odbora:.. prof.. dr.. Tatjana Josipović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednik, prof.. Marko Petrak (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Darko Horvat (tajnik Hrvatske odvjetničke komore).. svi dosadašnji članovi Nadzornog odbora.. Tko može biti stipendist Zaklade.. Stipendisti mogu biti:.. studenti svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) koji udovoljavaju visokozahtjevnim kriterijima: prosjek ocjena 4,0 i više, sudjelovanje u znanstvenom i stručnom radu, nagrade dekana i rektora i odgovarajuće međunarodne nagrade za izuzetan uspjeh.. postdiplomanti poslijediplomskog studija građanskog, trgovačkog ili upravnog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 35 godina, koji imaju prosjek ocjena 3,5 ili više, koji dobro poznaju jedan svjetski jezik, sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij i imaju preporuke istaknutih pravnika, posebno sudaca, državnih odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.. Sve se stipendije dodjeljuju nakon provedenog javnog natječaja na rok od godinu dana.. Pravo na stipendiju, prema posebnom Pravilniku, imaju i djeca sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnost i poslove vezane uz rad suda..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=podaci&id=podaci
  Open archive
 •  

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Pripreme za osnivanje.. Zlatko Crnić tragično je stradao 29.. rujna 1992.. u jeku priprema za VII.. tradicionalno savjetovanje Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske (Opatija, 11.. , 12.. i 13.. studenoga 1992.. ) na temu:.. Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse (posebno u pripremi novih propis).. Pripremio je vjerojatno svoj posljednji rad:.. Kolektivni ugovori i ugovori o zapošljavanju (u uvjetima tržišne privrede).. Nakon tragične pogibije sazrijevala je tijekom listopada 1992.. ideja o osnivanju zaklade.. Ideja je na savjetovanju podvrgnuta javnoj provjeri.. Na sastanku u Opatiji bilo je nazočno mnoštvo sudionika, gotovo stotinjak.. Sve je sudionike skupa Mladen Žuvela upoznao s nastojanjima kako na najbolji način zadržati sjećanje na izuzetnu osobu, prijatelja i kolegu, preminulog Zlatka Crnića, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.. Izvijestio ih je kako na tome osobito radi Inicijativni odbor u sastavu: dr.. Ivo Grbin, mr.. Hrvoje Momčinović i Mladen Žuvela.. Zamisao o utemeljenju posebne zaklade pretočena je u nacrt odluke prema predlošku koji je izradio prof.. Mihajlo Dika.. Nacrt odluke zajedno s popratnim pismom upućen je određenom broju ustanova i osoba od kojih se očekuje da će se pridružiti bilo kao suosnivači, donatori ili na neki drugi način pridonijeti nastajanju zaklade.. Kako (u to vrijeme) nije bilo pozitivnih propisa o zakladama, a pravna su pravila bivšeg Zakona o zadužbinama iz 1931.. godine bila izuzetno zastarjela, kombinirana su pravna pravila s odredbama propisa o udruženjima građana.. Mladen Žuvela pozvao je nazočne da sugestijama, prijedlozima, dopunama, a posebno odgovorima na pitanja o svrsi, novčanim sredstvima, upravljanju i minimalnom iznosu ulaganja, daju svoj prilog ostvarenju ideje o Zakladi.. Mnogi su sudionici sastanka sudjelovali u raspravi.. U raspravi je ideja o osnivanju zaklade pozdravljena, iako je bilo i zahtjeva za odgađanje ranije zakazanog sastanka kako bi upravni organi određenih poduzeća i ustanova mogli zakladi pristupiti kao suosnivači.. Izneseno je kako bi zakladu trebalo pokušati osnovati i registrirati kao udruženje građana, sukladno Zakonu o udruženjima građana te da bi na sljedećem sastanku trebali sudjelovati samo suosnivači ili oni koji imaju neke nove ideje i odgovore na nerazriješene dvoumice.. Zaključujući razgovore, mr.. Hrvoje Momčinović zahvalio je svim sudionicima i utvrdio da je ideja o zakladi prihvaćena i da na nacrt osnivačke odluke nije bilo ozbiljnijih primjedbi.. Stoga je pozvao sve prisutne, a posebno potencijalne suosnivače zaklade, da sudjeluju u sljedećem i prije zakazanom sastanku u prostorijama Vrhovnog suda Republike Hrvatske.. Sastanak u Zagrebu 24.. otvorio je predsjednik Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske mr.. Hrvoje Momčinović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske.. Nazočne je uime Vrhovnog suda Republike Hrvatske pozdravio Vladimir Primorac, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, koji je istaknuo kako je logično da se pripremni utemeljiteljski sastanak zaklade održava upravo u prostorijama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gdje je i sjedište Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i gdje je preminuli Zlatko Crnić živio i radio te najviše pridonio struci, pravu i sudskoj praksi.. U nastavku je govorio Mladen Žuvela koji je izvijestio o dotad učinjenom te upoznao sudionike sastanka s nacrtom pripremljenih akata (osnivačka odluka, statut, pravilnik).. Potom je pozvao sve nazočne na ispunjavanje anketnog listića radi što bolje pripreme nastavka osnivačkih poslova te predložio da se prvenstveno pokuša raspravljati: o svrsi i korisnicima, osnivačima i članstvu, iznosu osnivačkog i članskog doprinosa te tijelima zaklade.. Ujedno je istaknuo potrebu određivanja sljedećeg sastanka Inicijativnog odbora i održavanja svečane osnivačke skupštine.. Na početku je rasprave utvrđeno da zbog spriječenosti na sastanku ne sudjeluju neki koji su obećali podršku utemeljenju zaklade.. Potom se skupu obratio Zdravko Bartovčak, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je uime Ustavnog suda ustvrdio kako će se i ta institucija kao suosnivač priključiti Zakladi, iako ne raspolaže materijalnim sredstvima.. Ustavni će sud svojim znanjem i stručnošću pripomoći osnivanju Zaklade.. Zdravko Lučić, župan Plemenite općine Turopoljske, podržao je i pozdravio uime Općine ideju, najavivši priključivanje suosnivačima.. Dodao je kako je upravo Zlatko Crnić bio jedan od obnovitelja Plemenite općine, njezin prvi prisjednik i savjetnik.. Mario Kos, predsjednik Odvjetničke komore Hrvatske, podržao je ideju o zakladi i istaknuo da će osobno poduprijeti prijedlog da OKH bude suosnivač, a Krešimir Barbarić je kao suosnivača istaknuo.. Inženjerski biro.. , čiji je Zlatko Crnić bio istaknuti suradnik.. Dr.. Petar Novoselec rekao je da samo o formalnoj odluci Društva hrvatskih sudaca, čiji je jedan od najaktivnijih članova bio Zlatko Crnić, a ujedno i sudionik u izradi već povijesnih akata, ovisi hoće li Društvo biti jedan od suosnivača, a slično je govorio i Željko Dinter, predstavnik.. Narodnih novina.. , čije je knjige i druge publikacije izdavala ta izdavačka kuća.. U raspravi su još sudjelovali Boris Babić, Jagoda Kosović i Niko Paulinović (Ina d.. Radi što boljeg predstavljanja ideje o zakladi i animiranja što većeg broja potencijalnih članova predloženo je da se  ...   Zagrebu njegovim imenom, što je kao zahtjev upućeno Skupštini grada Zagreba.. Pokušali su uobličiti i do kraja razraditi ideju o posebnoj zakladi i vrlo brzo su se složili da njezina svrha bude:.. poticati i potpomagati vrsne mlade studente prava i pravnike.. nagrađivati najbolje.. imenom i plemenitošću sačuvati uspomenu na Zlatka Crnića.. pomagati kćerima Zlatka Crnića da lakše prebrode gubitak i steknu potrebnu naobrazbu.. U izvješću su potom nabrojeni svi skupovi koji su prethodili osnivanju Zaklade.. Za Poticajni je odbor najveći problem bio kako pravno utemeljiti Zakladu kada odgovarajućih propisa naprosto nije bilo.. Prastari Zakon iz 1931.. godine govori da je zaklada ustanova kojom se izvjesna postojeća imovina namjenjuje nekoj trajnoj svrsi.. A u ovom slučaju nikakve imovine nije bilo i nju je tek trebalo stvoriti.. Pregledana je oskudna literatura, konzultirana su pravna pravila, najbliži propisi (o humanitarnoj pomoći), statuti nekih zaklada (.. Stjepan Šulek, Lovro Matačić, Jelačić.. ) i raspravljalo se s mudrim ljudima.. Rezultat je pretočen u nacrte Osnivačke odluke i Statuta koji su predočeni javnosti.. Neke su dileme ipak ostale jer se Zaklada do donošenja propisa o zakladama morala, poput ostalih, registrirati kao udruženje građana.. Sljedeća je dilema bila kako objektivizirati visoke i stroge kriterije za one koji mogu računati na potporu Zaklade.. Pošto su pregledali različite akte za dodjelu stipendija (Sveučilišta, Grada Zagreba, Stipendijskog fonda.. Zlatka Balokovića.. i kriterije za izbor kandidata za pravosudne pripravnike Ministarstva pravosuđa) odustalo se od prijedloga da težište bude na potpomaganju najsiromašnijih.. Zaključilo se da mladoj državi trebaju vrsni, jer je pravnička struka devastirana i u njoj ima previše ljudi s premalo znanja.. Rezultat je rasprave bio nacrt Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava koji je također predočen javnosti.. Potom je na oko sedamdesetak adresa upućen zahtjev da se prihvate uloge suosnivača, a ponudu ih je prihvatilo tridesetak.. Nekima od njih ponuđen je status ravnopravnih suosnivača, ali s obvezom ulaganja samo tadašnjih 100 njemačkih maraka u ondašnjoj dinarskoj protuvrijednosti.. Ponudu su prihvatila sva četiri pravna fakulteta, Ustavni sud, Društvo hrvatskih sudaca, Plemenita općina Turopoljska i Družba braća hrvatskog zmaja.. Do Osnivačke skupštine preuzete su obveze za gotovo 15.. 000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a pregovaralo se s još nekim poduzećima i institucijama spremnih da Zakladi pristupe kao suosnivači.. U izvješću koje je sudionicima Osnivačke skupštine podnio Mladen Žuvela na kraju se izražava zahvalnost svima koji su pomogli pripremanju Osnivačke skupštine i osnivanju Zaklade.. U nastavku rada Skupštine Mladen Žuvela je predložio članove Radnog predsjedništva (mr.. Hrvoja Momčinovića, Silvu Rulic Hren i Mladena Žuvelu) zapisničara (Branka Hrvatina) i ovjerovitelje zapisnika (Vladimira Primorca i Vojka Madirazzu).. Voditelj Radnog predsjedništva mr.. Hrvoje Momčinović istaknuo je kako je svim suosnivačima Zaklade dostavljena Osnivačka odluka koju su, nakon usklađivanja stavova svih suosnivača, osnivači prihvatili i potpisali.. Potom je obznanio da je Skupštini nazočno 16 članova suosnivača, tri člana suosnivača-podupiratelja te pet članova predstavnika utemeljitelja.. Utvrdio je da su na Skupštini nazočne 24 osobe s pravom glasa i predložio da se glasuje javno, što je jednoglasno prihvaćeno.. U nastavku su, nakon obrazloženja predsjednika Poticajnog odbora Mladena Žuvele, bez rasprave jednoglasno prihvaćeni Statut i Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava.. Potom su na prijedlog Vladimira Primorca, člana Poticajnog odbora, jednoglasno izabrani članovi Zakladnog vijeća i Nadzornog odbora.. U Zakladno vijeće izabrani su: Krešo Barbarić, Darko Horvat, Jagoda Kosović, Ivan Modrić, mr.. Hrvoje Momčinović, Silva Rulic Hren i Mladen Žuvela.. U Nadzorni odbor izabrani su: Boris Babić, mr.. Tatjana Josipović i dr.. Ivo Grbin.. Voditelj Radnog predsjedništva je uz čestitke ustvrdio kako su deset izabranih članova tijela Zaklade ujedno i osnivači udruženja građana.. Uime članova Zakladnog vijeća i članova Nadzornog odbora na iskazanom povjerenju zahvalio se Mladen Žuvela te ukratko izložio predstojeće zadatke tijela Zaklade, nužne za funkcioniranje zaklade kao pravne osobe, stvaranje preduvjeta za početak djelovanja i ostvarivanja svrhe postojanja te izgradnju prepoznatljivog identiteta u javnosti.. Na kraju Osnivačke skupštine Darko Horvat je predložio da delegacija Zakladnog vijeća i Nadzornog odbora položi cvijeće na grob pok.. Zlatka Crnića, što je prihvaćeno aklamacijom.. Nakon radnog dijela Osnivačke skupštine, klavirski je trio.. Ars viva.. u sastavu Maja Petyo-Bošnjak (klavir), Dubravka Bačić (violina) i Jasna Mikulić (violončelo) odsvirao.. Baladu za klavir, violinu i violončelo.. Rudolfa Matza i.. Londonderry Air.. Fritza Kreislera.. O Zlatku Crniću kao obiteljskom čovjeku, prijatelju, pravniku, umjetniku i športašu govorili su mr.. Hrvoje Momčinović, prof.. Velimir Belajec, Zdravko Lučić, Ivica Crnić i Mario Kos.. Anton Crnić, brat Zlatka Crnića, zahvalio se uime obitelji nazočnima, a osobito članovima Poticajnog odbora na riječima sjećanja i na trudu koji su uložili u osnivanje Zaklade.. Potom je tajnica Poticajnog odbora i članica Zakladnog vijeća Silva Rulic Hren pozvala sudionike Osnivačke skupštine na razgledavanje izložbe crteža i akvarela Zlatka Crnića u predvorju dvorane te na mali domjenak..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=osnivanje
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Djelovanje u 2011.. godini.. Djelovanje u 2010.. Djelovanje u 2009.. Djelovanje u 2008.. Djelovanje u 2007.. Djelovanje u 2006.. Djelovanje u 2005.. Djelovanje u 2004.. Djelovanje u 2003.. Djelovanje u 2002.. Djelovanje u 2001.. Djelovanje u 2000.. Djelovanje u 1999.. Djelovanje u 1998.. Djelovanje u 1997.. Djelovanje u 1996.. Djelovanje u 1995.. Djelovanje u 1994.. Djelovanje u 1993.. Izviješće sa XX godišnje skupštine.. Dana 6.. godine održana je u dvorani Hrvatskog odvjetničkog doma XX redovna godišnja skupština Zaklade Zlatko Crnić.. Godišnjoj skupštini nazočili su brojni gosti, predstavnici suosnivača, članovi, prijatelji i podupiratelji Zaklade, te članovi obitelji Crnić i Hvalec.. Skupštinu je otvorio predsjednik Zakladnog vijeća dr.. Danko Špoljarić.. Nakon izbora vodstva Skupštine, tajnica Zaklade Dubravka Burcar izložila je Izvješće o radu Zakladnog vijeća za 2010/2011 godinu te je izvijestila prisutne na protekle aktivnosti Zaklade i podsjetila na aktivnu suradnju Zaklade sa Hrvatskim društvom za  ...   društva Babić partneri, Žurić partneri, Hanžeković partneri, Andreis partneri, Sučević partneri, Bogdanović, Dolički partneri, Porobija Porobija, Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan, Jabuka partneri (ukupno osam stipednija).. Izvješće o radu Nadzornog odbora izložio je dr.. Marko Petrak.. Skupština je jednoglasno prihvatila Izvješća ZV-a i NO-a Zaklade za 2010/2011 godinu.. Na poziv predsjedavajućeg dr.. Danka Špoljarića, Skupštini su se prigodnim govorima obratili Branko Hrvatin predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te Leo Andreis, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore.. Nazočnim stipendistima Zaklade u akademskoj godini 2010/2011 zasvjedočenja su podijeljena osobno, dok će se ostalima dostaviti poštom.. Nakon dovršetka službenog dijela programa, uslijedio je prigodni glazbeni program u kojem je mladi gitarist Jurica Majstorović pokazao da je opravdano svoju već zapaženu gitarističku karijeru označio osvajanjem vrijednih glazbenih nagrada.. Kao i svake godine, domaćin ove skupštine, Hrvatska odvjetnička komora, upriličila je i prigodni domjenak koji je omogućio nastavak druženja u vedrom raspoloženju..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=djelovanje&id=2011
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Akademska godina 2013.. Akademska godina 2012.. /2013.. Akademska godina 2011.. /2012.. Akademska godina 2010.. /2011.. Akademska godina 2009.. /2010.. Akademska godina 2008.. /2009.. Akademska godina 2007.. /2008.. Akademska godina 2006.. /2007.. Akademska godina 2005.. /2006.. Akademska godina 2004.. /2005.. Akademska godina 2003.. /2004.. Akademska godina 2002.. /2003.. Akademska godina 2001.. /2002.. Akademska godina 2000.. /2001.. Akademska godina 1999.. /2000.. Akademska godina 1998.. /1999.. Akademska godina 1997.. /1998.. Akademska godina 1996.. /1997.. Akademska godina 1995.. /1996.. Akademska godina 1994.. /1995.. Akademska godina 1993.. /1994.. Tabela III.. Napomena: prosječna se ocjena uvećava za bodove dobivene za znanstvenostručni rad, sudjelovanje na stručnim skupovima te rektorove i dekanove nagrade.. Ime, prezime.. Fakultet i godina.. Ukupno bodova.. Napomena.. 1.. Marko Perkušić.. Split, V godina.. 5,10.. 1).. R.. Petrinović, D.. Baumgartner, M.. Perkušić; Inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša u Republici Hrvatskoj - usklađivanje s najnovijim zahtjevima pariškog memoranduma, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Ekologija i saobraćaj, Travnik, lipanj 2011.. , str.. 422-435.. -.. 0,2.. 2).. M.. Franić, M.. Perkušić; "Osobitosti prvostupanjskih postupaka u paternitetskim parnicama", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br.. 2/2012.. 1001.. - 1023.. -  ...   znanstvenoistraživačkim projektima vezanim uz pravni studij i uz daljnji uvjet (istaknut na obrascu prijave za natječaj) da je priložen kratki siže vlastitog sudjelovanja i potvrda profesora.. Dino Gliha.. Zagreb, III godina.. 5,30.. Dekanova nagrada (2012.. ) za pisani rad "Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima" -.. 0,3.. (čl.. 11.. Pravilnika).. Hana Bogović.. 5,23.. )za pisani rad "Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima"-.. Pracilnika).. 4.. Nađa Dizdarević.. Rijeka, IV godina.. 4,86.. I.. Eškinja, N.. Dizdarević: Praksa Europskog suda iz područja ekonomske i socijalne kohezije, objavljeno u Hrvatskoj pravnoj reviji, I.. dio u br.. 10, 2012.. 88-91, II.. 1, 2013.. 77-89, ISSN 1332-8670,.. Dizdarević: Praksa Europskog suda iz područja državnih potpora, Hrvatska pravna revija, studeni 2013.. 3).. Dizdarević: Utjecaj parlamentarnih izbora na poslovne cikluse u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova u koautorstvu studenata i nastavnika Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci.. Ad 2 i 3 - još nije objavljeno.. 5.. Dominik Conjar.. 5,00.. 6.. Danijel Javorić Barić.. Zagreb, II godina.. 7.. Emanuel Matešić.. Zagreb, IV godina.. 4,95.. Mia Grgić.. 4,93.. 9.. Tihana Fijan.. Zagreb.. Berislav Drašković.. Ivan Branimir Pavičić..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=stipendisti&id=2014st
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu.. , Kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb.. Velekem d.. o.. , Koturaška c.. 51, 10000 Zagreb.. Kraš - Prehrambena industrija d.. , Maksimirska cesta 130, 10000 Zagreb.. Narodne novine d.. , Ratkajev prolaz 4, 10000 Zagreb.. TEB - Poslovno savjetovanje d.. , Trg hrvatskih velikana 15/I, 10000 Zagreb.. Inženjerski biro d.. , Heinzelova 4a, 10000 Zagreb.. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu.. , Savska cesta 25, 10000 Zagreb.. Adris grupa d.. , 52210 Rovinj.. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.. , Mihanovićeva 3, 10000 Zagreb.. Hrvatske šume d.. , Lj.. Farkaša Vukotinovića br.. 2, 10000 Zagreb.. Pliva d.. , Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.. Podravka - Prehrambena industrija d.. , A.. Starčevića 32, 43300 Koprivnica.. Udruga hrvatskih sudaca.. , Županijski sud, Trg N.. Š.. Zrinskog 5 10000 Zagreb.. Hrvatska odvjetnička komora.. , Koturaška 53, 10000 Zagreb.. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.. , Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb.. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.. , Ul.. Hahlić br.. 6, 51000 Rijeka.. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.. , Domovinskog rata 6, 21000 Split.. Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.. S.. Radića 13, 31000 Osijek.. Ustavni sud Republike Hrvatske.. , Trg sv.. Marka 4, 10000 Zagreb.. Vlada Republike Hrvatske - Ministarstvo financija.. , Katančićeva 5, 10000 Zagreb.. Ina - Industrija nafte d.. , Avenija V.. Holjevca 10, 10000 Zagreb.. Plemenita općina turopoljska.. , Trg kralja Tomislava 2/1, 10410 V.. Gorica.. Družba braće hrvatskog zmaja.. , Kamenita 3, 10000 Zagreb.. Franck d.. , Vodovodna 20, 10000 Zagreb.. Zabrebačka banka d.. , Paromlinska 2, 10000 Zagreb.. Croatia osiguranje d.. , Miramarska 22, 10000 Zagreb.. Hrvatska lutrija d.. , Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb.. Hrvatska elektroprivreda d.. , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.. Badel 1862 d.. , Vlaška 116, 10000 Zagreb.. Hrvatska gospodarska komora.. , Trg F.. Roosevelta 2, 10000 Zagreb.. Hrvatski autoklub.. , Avenija Dubrovnik 44, 10000 Zagreb.. Školska knjiga d.. , Masarykova 28, 10000  ...   Bogdanović, Dolički i partneri.. von Humboldta 4b 10000 Zagreb.. Istraturist Umag d.. , Jadranska 66, 52470 Umag.. Vodičanka d.. , 22211 Vodice.. Večernji list d.. , Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb.. RRIF d.. , Vlaška 64/III, 10000 Zagreb.. Hrvatsko udruženje pravnika u gospodarstvu.. , Križanićeva 16/IV,10000 Zagreb.. SMS Prehrambena industrija d.. , Put Kopilica 5, 21000 Split.. Diners Club Adriatic d.. , Praška 5, 10000 Zagreb.. Javni bilježnik Marijan Jurić.. , Savska cesta 131, 10000 Zagreb.. Javni bilježnik Darko Paravić.. , Gnabova 2/II, 51000 Rijeka.. Javni bilježnik Nataša Šuran.. , M.. Tita 144, 51420 Opatija.. Partner banka.. , Vončinina 2, 10000 Zagreb.. Javni bilježnik Melanija Duić.. , Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.. Osim navedenih osnivača i podupiratelja u evidenciji Zaklade je i više individualnih članova te stanovit broj darovatelja koji povremeno uplaćuju sredstva u korist Zaklade.. Osobito je bila vrijedna donacija bračnog para.. Svedrović, mr.. Ljubinke (javnog bilježnika) i Marijana (suca).. u iznosu od 35.. 124,48 kuna.. Redoviti darovatelj je i.. Željka Horvat-Pernar, javni bilježnik.. iz Zagreba.. Poseban oblik pomaganja Zaklade je i preuzimanje financiranja jednogodišnjih stipendija.. Na taj su način u financiranju sudjelovali odvjetničko društvo.. Šurjak-Palić, Andreis-Čogurić, Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan & Jabuka, odvjetnik Boris Babić, Alianz osiguranje d.. te Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu.. , a redoviti su financijeri:.. Croatia osiguranje.. d.. ,.. te odvjetnička društva:.. Žurić i partneri.. Bogdanović - Dolički i partneri.. Hanžeković - Radaković i partneri.. Sučević i partneri.. Osobitu pomoć Zakladi pruža Hrvatska odvjetnička komora (održavanje skupština, svečanost, potpisivanje ugovora i dr.. U sklopu akcije učlanjivanja sudaca, a povodom proširivanja djelatnosti Zaklade i donošenja Pravilnika o pomaganju djeci smrtno stradalih sudaca, učlanili su se suci Vrhovnoga i Upravnog suda, županijskih sudova u Sisku, Zlataru, Bjelovaru, Koprivnici,.. trgovačkih sudova u Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Varaždinu, Zagrebu.. općinskih sudova u Belom Manastiru, Biogradu, Bjelovaru, Bujama, Buzetu, Čakovcu, Glini, Gvozdu, Klanjcu, Ogulinu, Orahovici, Osijeku, Petrinji, Pitomači, Požegi, Sinju, Sisku, Vinkovcima, Zagrebu..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=suosnivaci
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Osnivačka odluka.. Statut.. Pravilnik o stipendiranju.. Pravilnik o pomaganju.. djeci smrtno stradalih sudaca.. DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU HRVATSKE, Zagreb, Trg N.. Zrinjskog 3, kao utemeljitelj i osnivač (dalje u tekstu: utemeljitelj) i suosnivači prema priloženom popisu od 23.. godine (dalje u tekstu: suosnivači) želeći trajno zadržati uspomenu na tragično preminulog kolegu i prijatelja Zlatka Crnića, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odlučiše osnovati.. Zakladu Zlatko Crnić.. Svrha je Zaklade.. (u daljnjem tekstu: Zaklada) pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorantima prava.. Sredstvima Zaklade mogu se nagrađivati i najbolji znanstvenostručni radovi iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava.. Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje pravnička struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj.. II.. Sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama osnivača i suosnivača, djelatnostima Zaklade te prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.. Utemeljitelj i suosnivači se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 1.. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 550 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.. U dogovoru sa Zakladnim vijećem obveza se može izvršiti i u drugim rokovima.. Obveza počinje teći 1.. siječnja 1993.. godine i narednih pet godina ne može se otkazati.. Obvezu za 1993.. godinu suosnivači će ispuniti u roku 30 dana od dana održavanja osnivačke skupštine, odnosno u dogovoru sa Zakladnim vijećem.. Ako obveza ne bude u pisanom obliku otkazana do kraja 1997.. godine produžuje se na sljedeći ciklus od pet godina i tako ciklično nastavlja (produžuje) svakih pet godina, uz mogućnost otkaza prije isteka petogodišnjeg roka.. Pravo je članova utemeljitelja i suosnivača i obveza Zaklade da na memorandumu i na svim aktima, a i drugim prigodama na pogodan način ističe njihovo ime.. Utemeljitelj i  ...   3 cm, kojemu je uzduž oboda ispisano: Zaklada Zlatko Crnić Zagreb.. VII.. Suosnivači su suglasni da Zaklada djeluje pri Društvu za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i da poslove stručne službe Zaklade obavlja stručna služba Društva.. Ako Društvo prestane s radom ili tako odluči, suosnivači su suglasni da obveze utemeljitelja preuzme Družba braće hrvatskog zmaja.. Društvo će (Predsjedništvo ili Poticajni odbor) sazvati osnivačku skupštinu Zaklade koja će donijeti akte Zaklade: Statut i Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava, te izabrati tijela Zaklade.. Status člana osnivačke skupštine ima onaj suosnivač i suosnivač - podupiratelj koji je u pisanom obliku prihvatio obveze suosnivača, što će se utvrditi na osnivačkoj skupštini.. Društvo ima pravo na 5 članova osnivačke skupštine.. Zaklada ima: Skupštinu, Zakladno vijeće i Nadzorni odbor.. Statut i Pravilnik ne smiju biti u suprotnosti s ovom odlukom.. VIII.. Zakladom upravlja Zakladno vijeće od 7 članova, čiji mandat traje 4 godine.. Više od polovice članova Zakladnog vijeća su predstavnici suosnivača.. Predsjednik Zakladnog vijeća predstavlja i zastupa Zakladu i potpisuje akte.. Postupak izbora članova Zakladnog vijeća propisat će se statutom.. IX.. Nadzor nad radom i javnost rada i prestanak postojanja Zaklade uredit će se statutom.. X.. U znak poštovanja prema Zlatku Crniću, čije ime nosi Zaklada, Zakladno je vijeće ovlašteno da i mimo kriterija utvrđenih Pravilnikom iz t.. pomaže i stipendira njegovu djecu.. XI.. Svaka fizička i pravna osoba koja prihvati i potpiše ovu odluku preuzimajući osobito obveze iz t.. postaje suosnivač Zaklade.. XII.. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja od strane utemeljitelja i suosnivača.. U Zagrebu, 23.. Predsjednik:.. Zakladnog vijeća.. Predsjedavajući:.. Osnivačke skupštine.. Mladen Žuvela.. mr.. Hrvoje Momčinović.. * Odlukom Skupštine od 15.. srpnja 2004.. brisan je st.. toč.. (Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg sv.. Marka 4..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=akti&id=osod
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: Spomen na Zlatka Crnića.. Izbor radova Zlatka.. Crnića - Knjige i prilozi u publikacijama.. Izbor crteža Zlatka.. Crnića.. ZLATKO CRNIĆ.. (1940.. - 1992.. Zlatko Crnić rođen je u Mraclinu, općina Turopolje, a poginuo je u noći 29.. godine u prometnoj nesreći.. U trenutku smrti bio je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.. Na to je odgovorno mjesto došao prolazeći kroz sve stupnjeve pravničkog zanimanja, od početaka u poduzeću (tvornica.. RIZ.. u Zagrebu), sudačkog pripravnika, stručnog suradnika te suca.. Isprva je bio sudac Općinskog suda u Zagrebu, gdje je bio predsjednik Građanskog odjela, zatim sudac Okružnog suda, gdje je bio voditelj evidencije sudske prakse za građanske predmete i na kraju sudac najvišeg suda u Hrvatskoj - Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gdje je obavljao i dužnost zamjenika predsjednika suda, a od početka 1992.. pa sve do smrti dužnost predsjednika.. Smrt ga je prekinula na vrhuncu plodnog i stvaralačkog života.. Krasile su ga velike sposobnosti: inteligencija, golemo stručno znanje, razboritost, čestitost, silna energija i upravo poslovična radinost.. Svima je bio poznat njegov korektan i ljudski odnos prema strankama i kolegama.. Isticao se kao pravni pisac, posebno u području radnog prava.. Temeljne značajke njegova sudačkog, stvaralačkog i javnog rada bile su savjesnost, temeljitost i točnost.. Značajan je njegov doprinos našoj pravnoj znanosti.. Napisao je više knjiga iz područja radnog prava te stotinjak stručnih članaka iz područja radnog, ali i građanskog, trgovačkog, materijalnog i građansko-procesnog prava.. Kruna tog opusa nedvojbeno je knjiga.. Komentar zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu.. , koja je doživjela četiri izdanja.. U tom opsežnom remek-djelu stručne pravne književnosti iz radnog prava precizno je razrađena pravna priroda instituta tog pravnog područja i njegova primjena u praksi.. Svi su ti radovi Zlatku Crniću pribavili ugled vodećeg stručnjaka pravne struke i prakse radnog prava, koje regulira osjetljivo područje ljudskih sudbina.. Bilo bi gotovo  ...   Stručne informacije.. i sl.. Nije se ograničio samo na pravosuđe i pravničku djelatnost.. Bio je dugogodišnji član Zakonodavnopravne komisije Sabora Republike Hrvatske i mnogobrojnih ekspertnih grupa te surađivao u izradi različitih zakonskih projekata.. Dao je značajan doprinos stvaranju i unapređenju demokratskog poretka u Republici Hrvatskoj u svojstvu zamjenika predsjednika Republičke izborne komisije na prvim višestranačkim i demokratskim izborima u svibnju 1990.. Na istoj je funkciji bio u vrijeme provedbe referenduma 1991.. godine, a bio je i predsjednik Izborne komisije Republike Hrvatske na izborima u kolovozu 1992.. Ujedno je bio i koautor priručnika.. Hrvatsko izborno pravo.. Ni ustavnopravna problematika nije mu bila strana.. Kao član Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske pridonio je pripremanju novog Ustava i Ustavnog zakona, a ujedno je bio i koautor komentara tog zakona.. Široke duhovne horizonte i živu znatiželju zadovoljavao je i izvan okvira pravničke struke.. Bio je član Družbe braće hrvatskog zmaja, član i prisjednik Plemenite općine Turopoljske, član športskih udruženja, sudionik kulturnih i športskih manifestacija i sl.. Njegova športska karijera nije zaključena zapaženim igrama u podmlatku Dinama, već je nastavljena u prijateljskim druženjima te je kao rekreativni nogometaš praktički obišao cijeli svijet.. Bio je izrazito nadaren za likovnu umjetnost i nakon završene gimnazije dvojio je između pravničke struke i slikarstva.. Ipak je u rijetkim trenucima slobodnog vremena izrađivao uspjele slike, crteže i karikature prijatelja, kolega i ljudi s kojima se susretao.. Zlatka Crnića krasila je ljudska toplina, radinost, vedrina hrabrost, skromnost i spremnost da pomogne drugima.. Bio je humanist i velik čovjek, a uvijek je nalazio vremena i za obitelj, za roditelje, prijatelje, kolege i za hrvatsku domovinu.. Bio je osebujan čovjek i svi koji su ga imali sreću susretati osjetili su svu veličinu i snagu njegove osobe.. Kročio je putem koji je volio i nikada nije sumnjao u ideale kojima je cijeloga života težio..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=zlatko&id=spomen
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: LJILJANA HVALEC.. (1960.. - 1999.. Dana 22.. godine u Općinskom sudu u Zagrebu na pripremnom ročištu u brakorazvodnoj parnici tragično je izgubila život sutkinja toga suda, naša kolegica, supruga, majka dvoje djece, Ljiljana Hvalec.. Hladnokrvni ubojica, tuženik u parnici - Mato Oreškić, ubio je svoju suprugu Gordanu Oreškić, njezinu punomoćnicu - odvjetnicu Hajru Prohić, a teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković.. Ljiljana Hvalec je rođena 1960.. godine u Zagrebu.. Bila je majka dvoje djece, Dina starog deset godina i Vite starog šest  ...   Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Kao volonter-sudački pripravnik radila je na Općinskom sudu u Velikoj Gorici.. Pravosudni ispit položila je u srpnju 1987.. Radila je u gospodarstvu (poduzeće.. Taxi-remont.. ) na pravnim poslovima i u Udruženju autotaksi prijevoznika grada Zagreba.. Od travnja 1995.. radila je kao savjetnik u Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske.. Dužnost suca na Općinskom sudu u Zagrebu počela je obavljati 1.. siječnja 1999.. Radila je na Građanskom odjelu tog suda sve do 22.. kada je stradala na radnom mjestu..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=ljiljana
  Open archive

 • Title: Zaklada Zlatko Crnić
  Descriptive info: 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. 2001.. 1997.. 1996.. 1995.. 1994.. Odjeci - 2007.. Poštovani g.. Žuvela,.. Vama i Vašoj Zakladi stojim uvijek na raspolaganju.. Uvjeravam Vas da se silno trudim časno obavljati svoje zvanje i predočiti ga mlađim generacijama.. Tako kao član Upravnog odbora odvjetničkih vježbenika organiziram tribine (Što je odvjetnički vježbenik? Posao odvjetnika i sl.. ) na Pravnom fakultetu u Splitu.. Šaljem puno pozdrava i želja za uspjeh i radu i životu.. Ana Unković.. (e-mail poruka, 24.. svibnja 2007.. Poštovani,.. moje ime je Mia Jug Dujaković (djevojačko Martinić), stipendistica sam Zaklade, inače studentica poslijediplomskog studija građanskopravnih znanosti.. Do sada je spomenuti studij bio organiziran kao dvogodišnji magistarski studij,  ...   u ožujku upišem V.. semestar poslijediplomskog studija.. Kako sam i do sada pohađala poslijediplomski studij uz potporu Zaklade, jer troškove inače snosim sama, zanima me hoće li Zaklada stipendirati poslijediplomce i u nastavku studija, tj.. Mia Jug Dujaković.. (e-mail poruka, 19.. listopada 2007.. čitajući ovogodišnji izvještaj sa svečanog proglašenja dobitnika stipendije u tekućoj akademskoj godini prisjetila sam se, s pomiješanim osjećajem sjete i ponosa, prekrasnih prethodnih triju godina tijekom kojih sam i ja bila stipendistica Zaklade.. Nadajući se da će se realizirati plan suradnje bivših stipendista Zaklade želim Vam čestit i blagoslovljen Božić i sve najbolje u novoj 2008.. godini!.. Srdačan pozdrav.. Iva Kero.. (e-mail poruka, 20 prosinca 2007..

  Original link path: /hrv/index.asp?main=odjeci&id=2007od
  Open archive •  


  Archived pages: 132