www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAKLADA-DINOSKRAPIC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 27 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: .. Hrvatski.. English.. Italiano.. Početna.. O zakladi.. Svrha Zaklade.. Riječ Zakladnice.. Odluka o osnivanju.. Statut.. Pravilnik.. Poslovnik o radu.. Dino Škrapić.. Biografija.. Dino u srcu.. Život u slikama.. Vrhunska stipendija.. Natječaj elektrotehnika.. Natječaj glazba.. Donacije.. Novosti.. Kontakt.. Menu.. Dr.. Ing.. Dino Škrapić, MBA.. Zaklada koja pomaže.. nadarenim studentima.. Opredjeljenima pozivu tehničkog.. obrazovanja te polaznicima glazbenih škola.. u ostvarenju.. snova!.. Zaklada jednom godišnje raspisuje.. natječaj za dodjelu vrhunskih stipendija.. Svrha zaklade.. Osnivačica Zaklade ovim plemenitim, humanitarnim projektom želi.. očuvati sjećanje na voljenog sina, i poticati u nadarenim.. i ustrajnim studentima žar za znanjem, učenjem i upornošću.. u ostvarivanju svih životnih snova.. Dobitnici vrhunskih.. stipendija 2011/2012.. Željan Juretić,.. Marisa Sciolis  ...   stipendija Zaklade 29.. ožujka 2014.. svirat će YURY REVICH.. 17.. Prosinac.. 2013.. Objavljen je natječaj za vrhunske stipendije 2014.. 19.. Studeni.. Smotra natjecanje mladih talenata klavira Istarske županje i UWC iz Duina.. 13.. Imenovana je nova članica upravnog odbora Zaklade prof.. Vlada Može.. 7.. Natječaj za školsku godinu 2013.. /2014.. za elektrotehniku i glazbu, objavit će se 15.. studenog 2013.. listopada 2013.. u župi Sv.. Eufemije u Rovinju postavljena je restaurirana slika Molitva na maslinskoj gori.. Prezentacija zaklade.. Dodjela nagrada 2012.. A: 52210 Rovinj, Nikole Tesle 4.. E:.. [email protected].. T: +385 98 366338.. Pridružite nam se!.. Copyright Zaklada Dr.. Dino Škrapić, MBA 2014.. Izrada web stranica:.. Net.. lex..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Svrha Zaklade | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: Gdje se nalazim:.. Zaklada Dr.. /.. Nadahnuti silnom životnom energijom koju sjećanje na prošlost budi i koja je ostala u Dinovim djelima- Zaklada “ Dr.. ing.. Dino Škrapić MBA“ će i dalje promicati ideje njegovog života i djelovanja, dajući zalet mladim vrijednim i nadarenim ljudima, koji su kao i Dino, predani životu i ustrajni u postizanju svog cilja.. Zaklada će jednom godišnje raspisati natječaj te dodijeliti dvije vrhunske stipendije jednome od  ...   Sv.. Eufemije.. Zaklada je otvorena svim ljudima koji žele učiniti da ta životna energija preko nas i dalje teče, da nadahnjuje druge mlade ljude u njihovim nastojanjima da realiziraju sebe i tako dadu doprinos sveopćem dobru.. I odjednom je naš život obogaćen novim smislom, djelovanjem neprekidne ljubavi i vjere koje crpimo iz sjećanja na završeni život.. Kako je rekao Sv.. Augustin:.. „Ključ za besmrtnost je život vrijedan sjećanja“.. S Dinom u srcu..

  Original link path: /o-zakladi/ukratko/
  Open archive

 • Title: Riječ Zakladnice | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: Moj je sin otišao sa samo 39 godina života.. Taj odlazak Dina ostavio je u srcima svih koji su ga voljeli neutješnu tugu.. Željela sam utemeljiti Zakladu, u svrhu najplemenitijeg načina i najdostojnijeg sjećanja na svoga sina Dina koji bi, uvjerena sam, i sam ovakvu inicijativu prigrlio.. Zaklada će pomagati nadarenim i zaslužnim studentima (kakav je i Dino bio) da ostvare svoj san, tj.. da se obrazuju i usavršavaju u znanju na bilo kojem sveučilištu u Hrvatskoj ili inozemstvu.. Svrha Zaklade  ...   pozivu tehničkog obrazovanja te polaznicima glazbenih akademija.. Kriteriji za dodjelu vrhunskih stipendija uređeni su Pravilnikom Zaklade.. Budu li ustrajni i uporni, jednog će se dana moći vratiti u svoj zavičaj svjesni da su stigli do važnog cilja:.. znanje.. zbog kojeg će, što im srdačno želim, biti zasluženo vrednovani i cijenjeni u društvu.. To znanje će im koristiti u njihovom budućem životu.. Vrijedi mi vjerovati da će ih na njihovom putu pratiti misao na onoga tko im je pomogao da dostignu svoj cilj..

  Original link path: /o-zakladi/rijec-zakladnice/
  Open archive
 •  

 • Title: Odluka o osnivanju | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: PDF download.. Odluka o osnivanju zaklade.. Na temelju članka 3.. Zakona o zakladama i fundacijama ( Narodne novine , br.. 36/95 i 64/01) zakladnik Marisa Sciolis Škrapić, iz Rovinja, Nikole Tesle 4, dana 07.. svibnja 2010.. godine donosi,.. ODLUKU O OSNIVANJU ZAKLADE – „Zaklada Dr.. Ing.. Dino Škrapić, MBA“.. Članak 1.. „Svrha Zaklade je potpora redovitim studentima opredijeljenima pozivu tehničkog obrazovanja, potpora polaznicima glazbenih škola, te pomaganje Župi Sv.. Eufemije u Rovinju.. “.. Članak 2.. Ime Zaklade je: „Zaklada Dr.. Sjedište Zaklade je u Rovinju, Nikole Tesle 4.. Osnivač Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić iz Rovinja, Nikole Tesle 4.. Članak 3.. Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se:.. 45.. 000 (četrdesetpet tisuća) kuna položenih na računu u Privrednoj banci d.. d.. , poslovnica u Rovinju.. Osim imovine iz stavka 1.. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih i  ...   godišnje Zaklada će izdvajati određen dio sredstava radi pomoći Župi Sv.. Eufemije u Rovinju, a čija će se visina odrediti svake godine u posebnom postupku.. Članak 5.. Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade.. Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01.. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:.. - pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 300 €.. - fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 35€.. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.. Članak 6.. Tijela Zaklade su:.. 1.. Upravni odbor,.. 2.. Upravitelj Zaklade.. Tijela Zaklade detaljnije se uređuju satutom Zaklade.. Članak 7.. Privremena Upraviteljica i Upraviteljica Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić iz Rovinja, Nikole Tesle 4.. Članak 8.. Predmetna odluka stupa na snagu danom donošenja.. ZAKLADNIK.. MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ..

  Original link path: /o-zakladi/odluka-o-osnivanju/
  Open archive

 • Title: Statut | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: Statut zaklade „Dr.. Na temelju članka 13.. i 18.. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01), Odluke o osnivanju Zaklade od 07.. , Rješenja Ministarstva uprave, klasa UP/I-230-01/10-01/20 urbroj: 515-03-02-02/3-10-6 o odobravanju osnivanja Zaklade i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik od dana 06.. srpnja 2010.. , upraviteljica Zaklade MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ predlaže Ministarstvu uprave dana 27.. listopada 2010.. godine.. STATUT ZAKLADE „Dr.. I.. OPĆE ODREDBE.. Statut je osnovni pravni akt Zaklade te sadržava slijedeće odredbe o:.. imenu i sjedištu Zaklade „Dr.. Dino Škrapić, MBA“ ( u daljnjem tekstu: Zaklada),.. podacima o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade,.. svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora,.. tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova,.. donošenju odluka i objavi tih odluka,.. ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova,.. odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade,.. pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.. Osnivač Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić, iz Rovinja, Nikole Tesle 4, i to Odlukom o osnivanju Zaklade, od dana 07.. svibnja 2009.. Ime Zaklade glasi: „Dr.. Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stekla je upisom u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 160, sve temeljem Rješenja Ministarstva uprave, Klasa:UP/I-230-01/10-01/20, ur.. broj: 515-03-02-02/3-10-6.. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske.. Određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja, Zaklada može poduzimati i u inozemstvu sukladno propisima Republike Hrvatske, te propisima države na čijem se području te aktivnosti poduzimaju.. Zaklada ima pečat i logo.. Pečat Zaklade je okrugla oblika, promjera 35mm koji je obodno ispisan punim imenom: „Zaklada Dr.. Dino Škrapić, MBA“, a u sredini pečata je logo Zaklade s oznakom sjedišta Zaklade: „Rovinj“.. II.. ZAKLADNA SVRHA.. Zaklada će jednom godišnje raspisati natječaj te dodijeliti jednu novčanu potporu jednome od studenata tehničkih znanosti, te jednome od polaznika glabenih škola.. Postupak glede samog natječaja i dodjele potpore Zaklada će urediti zasebnim Pravilnikom, kojeg će donijeti na prijedlog Upravnog odbora, Predsjednica Uprave.. Eufemije u Rovinju, a čija će se visina odrediti svake godine u posebnom postupku, na sjednici Upravnog odbora, uz suglasnost Predsjednice Uprave.. III.. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE I NAČIN FINANCIRANJA.. Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od:.. Zaklada ima samostalni kunski račun, a devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.. Vrijednost imovine navedene u stavku 1.. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.. Osim imovine navedene u stavku I.. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16.. IV.. PODUPIRATELJI ZAKLADE.. pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 300 €.. fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 35€.. TIJELA ZAKLADE.. Zakladna tijela određena osnivačkim aktom jesu: Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.. Sukladno članku 21/3 Zakona o zakladama i fundacijama pravomoćnošću odluke o postavljanju zakladnih tijela prestaju ovlaštenja upravitelja zaklade.. Ovim Statutom utvrđuje se kao jedino zakladno tijelo:.. Upravni  ...   Predsjednica Uprave:.. zastupa i predstavlja Zakladu samostalno i pojedinačno,.. provodi odluke Upravnog odbora,.. vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,.. predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade.. predlaže Upravnom odboru godišnji proračun,.. podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,.. sastavlja izvješće Upravnom odboru.. priprema odluke za Upravno vijeće i potpisuje akte Zaklade.. obavlja i sve druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima, a koji nisu povjereni nekom drugom zakladnom tijelu.. Predsjednica Upravnog odbora može imati zamjenika među članovima Upravnog odbora, koji ju zamjenjuje u slučaju odsutnosti i druge spriječenosti.. Odluku o postavljanju i promjeni zamjenika donosi Predsjednica Uprave.. Članak 10.. Zakladnica može člana Upravnog odbora kojeg je imenovala razriješiti:.. na osobni zahtjev,.. ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zaklade,.. ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,.. ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,.. u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,.. u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.. Člana Upravnog odbora može razriješiti sam Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora ako:.. djeluje suprotno volji Zakladnika i Statutu Zaklade.. svojim ponašanjem i javnim istupanjem narušava ugled Zaklade.. nije sposoban obavljati dužnost člana Upravnog odbora zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga duže od 90 dana.. Članak 11.. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.. Postupak održavanja sjednica i donošenja odluka uredit će se Poslovnikom.. Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.. Sukladno čl.. 22/10 Zakona o zakladama i fundacijama Zaklada može osnovati Stručnu službu te za koordinaciju obavljanja poslova stručnih službi Zaklade zakladnici mogu imenovati Tajnika Zaklade.. O predmetnom će pitanju na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, Upravni odbor odlučiti zasebnim aktom.. Tajnik Zaklade ima pravo na naknadu i nagradu za rad, sve sukladno ovom Statutu.. Rad zakladnih tijela može se detaljnije urediti poslovnikom.. V.. OBAVLJANJE PRAVNIH POSLOVA.. Članak 12.. Za sklapanje pravnih poslova kojima se osnovna imovina Zaklade otuđuje, umanjuje ili opterećuje, potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva uprave.. Odluku o pravnim poslovima tekuće naravi (mjesečne isplate režijskih i drugih tekućih troškova i sl.. ), odluku o pravnim poslovima kojima se povećava imovina Zaklade, te odluku o raspolaganju plodovima osnovne imovine Zaklade Upravni odbor donosi samostalno uz suglasnost Predsjednice Uprave.. VI.. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI.. Članak 13.. Statut je temeljni akt Zaklade i svi drugi opći akti Zaklade moraju biti sukladni odredbama Statuta.. Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice Uprave.. Statut se mijenja na sjednici Upravnog odbora uz suglasnost Predsjednice Uprave.. VII.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 14.. Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.. Zaklada će se pretvoriti u fundaciju kada njezini prihodi više nisu dostatni za trajno ispunjavanje svrhe zaklade, sve sukladno čl.. 33.. Zakona o zakladama i fundacijama, uz uvjet da se u statutu fundacije a i po prestanku iste odredi način na koji će se ime Zaklade „Dr.. Dino Škrapić, MBA“ sačuvati od zaborava.. Članak 15.. Predsjednica Upravnog odbora Zaklade predložit će Upravnom odboru opće akte (pravilnike) Zaklade kojim će se pobliže urediti određena pitanja iz ovog Statuta.. Članak 16.. Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upraviteljice postaviti Ministarstvo uprave.. Članak 17.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga odobri Ministarstvo uprave.. UPRAVITELJICA ZAKLADE..

  Original link path: /o-zakladi/statut/
  Open archive

 • Title: Pravilnik | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe zaklade.. UPRAVNI ODBOR ZAKLADE „Dr.. Na temelju članka 8.. stavka 3.. točke 3.. Statuta Zaklade „Dr.. Dino Škrapić, MBA (u daljnjem tekstu: Statut) u svezi sa člankom 4.. stavkom 3.. Statuta, na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, na sjednici održanoj dana 18.. ožujka 2011.. godine, donosi:.. PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA OSTVARENJE SVRHE ZAKLADE.. UVODNE ODREDBE.. Zakladna svrha uređena je člankom 4.. Statuta.. Radi ostvarenja svoje svrhe, Zaklada dodjeljuje vrhunske stipendije za naknadu troškova školarine (ili dijela školarine) u zemlji i inozemstvu, redovitim studentima pod nazivom „Vrhunska stipendija Zaklade Dr.. Dino Škrapić, MBA (u daljnjem tekstu: vrhunska stipendija), na način i u postupku propisanim ovim Pravilnikom.. Pravilnik uređuje:.. uvjete i kriterije za dodjelu vrhunske stipendije,.. postupak dodjele vrhunske stipendije,.. prava i obveze korisnika vrhunske stipendije.. UVJETI I KRITERIJI DODJELE VRHUNSKIH STIPENDIJA.. Radi dodjele vrhunskih stipendija studentima/cama opredijeljenima pozivu tehničkog obrazovanja, mogu se prijaviti na natječaj studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:.. da imaju naglašenu akademsku aktivnost – izvrsnost u studiju sa prosjekom ocjena višim od 4,6 i što više položenih ispita,.. da imaju barem dvije (2) preporuke eminentnih sveučilišnih profesora,.. da imaju potvrdu o sudjelovanju u nastavi (demonstratura, vođenje tečaja i da nisu korisnici neke druge slične vrhunske stipendije u svrhu studiranja.. Prednost imaju studenti/ce koji:.. imaju završena više od 6 semestra i koji su do semestra u kojem se prijavljuju za vrhunsku stipendiju došli u redovitom vremenu studija,.. imaju potvrdu o sudjelovanju u znanstvenim projektima,.. imaju znanstvene i stručne radove objavljene u znanstvenim i stručnim časopisima,.. imaju osvojene nagrade na natjecanjima na akademskoj razini.. Radi dodjele vrhunske stipendije studentima/cama glazbenih škola, mogu se prijaviti na natječaj kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:.. da imaju preporuku mentora,.. da imaju potvrdu o upisu na muzičku akademiju,.. da imaju minimalno pet (5) javnih nastupa na akademskoj razini.. imaju završena više od 6 semestra i koji su do semestra u kojem se prijavljuju za.. vrhunsku stipendiju došli u redovitom vremenu studija,.. Kriteriji za dodjelu vrhunske stipendije jesu:.. prosjek ocjena postignut tijekom studija 4,6 x 100 bodova po ukupnom.. prosjeku ocjena (ukupan prosjek ocjena x 100 bodova),.. osvojene nagrade na natjecanjima ili javnim nastupima (koncertima) na akademskoj razini: 10 bodova po nagradi.. Upravni odbor Zaklade prilikom raspisivanja natječaja zadržava pravo, da na prijedlog Predsjednice Upravnog odbora (dalje u tekstu: Predsjednica), propiše i druge posebne uvjete odnosno kriterije za kandidate.. Ako dva ili više studenta/ica odnosno kandidata imaju jednak broj bodova, odabir studenta/ice kojem će se dodijeliti vrhunska stipendija izvršiti će se po odluci Upravnog odbora.. POSTUPAK DODJELE TOP STIPENDIJA.. Početkom  ...   primaju se do roka određenog natječajem.. Temeljem uredno prispjelih prijava, stručno povjerenstvo sastavlja klasifikacijski popis najvrsnijih kandidata, sve ovisno o utvrđenom bodovnom zbroju, a koji zbroj se dobiva temeljem uvjeta iz čl.. 3 i 4.. te kriterija iz čl.. 5, te posebnih uvjeta koje će utvrditi Upravni odbor prema članku 6.. stavak 1.. ovog Pravilnika.. Kandidati s najvišim brojem bodova biti će pozvani pred stručno povjerenstvo radi razgovora i eventualnih dodatnih testiranja, koji se pobliže uređuju natječajem.. Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice zadržava pravo na klasifikacijski popis uvrstiti i kandidata s eventualnim manjim brojem bodova, o čemu donosi posebnu odluku nakon vijećanja.. PRAVA I OBVEZE VRHUNSKIH STIPENDISTA.. Temeljem članka 8.. st.. 3.. Točke 5.. Statuta Zaklade, Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli vrhunske stipendije natjecatelju koji ostvari najviši iznos bodova prema kriterijima određenim natječajem, (u nastavku – vrhunski stipendist), te se predmetna odluka dostavlja svim prijavljenim kandidatima na način propisan natječajem (putem e-maila, faxa ili poštom).. Natječajem se propisuje da li se predmetna Odluka ima objaviti i u tisku.. Vrhunskom stipendistu se uz Odluku o dodjeli stipendije dostavlja i poziv na sklapanje Ugovora o dodjeli vrhunske stipendije uz zahtjev za dostavom svih potrebnih podataka radi sklapanja predmetnog Ugovora.. Ugovor sadrži detaljan opis i način isplate vrhunske stipendije, uz obveznu klauzulu o dodjeli jednogodišnje vrhunske stipendije, sve sukladno članku 4.. stavku 2.. Odluke o osnivanju Zaklade.. Ugovor potpisuje Predsjednica Upravnog odbora sa svakim vrhunskim stipendistom zasebno.. Ostala prava i obveze biti će utvrđena ugovorom o dodjeli vrhunske stipendije.. Stipendisti koji pored vrhunske stipendije ove Zaklade ostvare novčanu potporu ili stipendiju po drugoj osnovi, dužni o istome izvijestiti Predsjednicu Zaklade.. Upravni odbor Zaklade uz suglasnost Predsjednice, ovlašten je iz razloga navedenih u stavku 1.. ovoga članka, nakon prethodnog vijećanja, pisanom Odlukom raskinuti Ugovor iz čl.. 10.. Odluka o raskidu Ugovora stupa na snagu danom koji Upravni odbor odredi, te se ista dostavlja narečenom vrhunskom stipendistu.. Vrhunski stipendist zadržava pravo na vrhunsku stipendiju i za vrijeme mirovanja studija isključivo radi bolesti korisnika vrhunske stipendije, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti tijela Zaklade i dostaviti liječničku (bolničku) dokumentaciju.. Ukoliko su dati neistiniti podaci u postupku dodjele vrhunske stipendije ili u postupku sklapanja Ugovora i nakon sklapanja Ugovora, Upravni odbor nakon vijećanja donosi Odluku kojom utvrđuje povredu i pravne učinke iste na postupak dodjele vrhunske stipendije koja se automatski ukida, te o istome izvješćuje nadležna sveučilišna upravna tijela.. ZAVRŠNE ODREDBE.. Tumačenje Pravilnika, sukladno čl.. 8.. toč.. Statuta Zaklade, na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, daje Upravni odbor.. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja na sjednici Upravnog odbora.. Predsjednica Upravnog Odbora..

  Original link path: /o-zakladi/pravilnik/
  Open archive

 • Title: Poslovnik o radu | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: U izradi..

  Original link path: /o-zakladi/poslovnik-o-radu/
  Open archive

 • Title: Biografija | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: Sin i unuk najvoljeniji: Dina ne samo što su neizmjerno voljeli njegovi roditelji, djedovi, bake i njegova Sanja, Dina su voljeli i njegovi prijatelji, a on je umio svima ljubavlju toplo uzvraćati za ljubav koju je primao.. Dino Škrapić rođen je u Puli, 3.. travnja 1970.. majke Marise, doktor radiolog i oca Jakova Škrapić, dipl.. inženjer strojarstva, nažalost, izgubljenog prerano.. Završio je Osnovnu školu „Juraj Dobrila“ te prve dvije godine Srednje talijanske škole u Rovinju.. Istovremeno je pohađao Osnovnu glazbenu školu u Rovinju.. Potom je svoje glazbeno obrazovanje nastavio u Puli, u Srednjoj glazbenoj školi „Ivan Matetić Ronjgov“ u klasi profesora Durakovića.. Kao osobito nadaren učenik, diplomirao je u šesnaestoj godini! Njegov je instrument bio klavir kojeg je svirao s velikim umijećem.. Dino je sudjelovao na natječaju ISTRIA NOBILISSIMA u kategoriji mladih glazbenika osvojivši prvo mjesto za glazbenu izvedbu.. U šesnaestoj je godini izabrao da na koledžu u Duinu, United World College, nastavi svoje školovanje gdje u osamnaestoj godini stječe diplomu internacionalne vrijednosti.. Bio je mladić zlatnog srca izrazito druželjubiv.. Školujući se na međunarodnom koledžu u Duinu stekao je velik broj prijatelja iz raznih zemalja.. Rado ih je za vrijeme školskih praznika ugošćivao u našem Rovinju, gradu na koji je bio iznimno ponosan.. Još stižu ljubazna pisma Dinovih prijatelja iz raznih dijelova svijeta.. Stekavši diplomu srednje škole valjalo se odlučiti za nastavak studija i donijeti životnu odluku; nije bilo lako izabrati svoj daljnji put, odlučiti se za glazbu ili elektroniku!? Interes za elektroniku je ipak prevagnuo te se Dino upisuje na fakultet Politecnico di Milano koji završava s izvrsnim uspjehom  ...   što je ovdje ostavio: sigurnost obiteljskog doma, prijatelji, djevojka Sanja.. No, u njemu je gorjela životna znatiželja; potreba da se mjeri s novim izazovima, da istražujući vlastite sposobnosti i talente proživi iskustva, koja mu u Rovinju nije bilo moguće realizirati.. Uvijek žedan znanja, jer što je više učio njegovo mu se znanje činilo sve manjim, bio je u pravom smislu riječi „bijela lastavica“ koja ne poznaje granice u svojoj stalnoj potrazi za nepresušnim vrelima znanja.. Htio je otkriti i spoznati što je moguće više u svijetu i o svijetu.. Bio je putnik u životu.. Njegovo je putovanje trajalo godinama u kojem je emotivna veza s obitelji bila čvrsta i snažna, sigurno utočište za njegove učestale i privremene povratke, kao i onaj posljednji kada je živio između Trsta i Rovinja koji je nanovo „začvorio“ nit nikad prekinutu sa svojom zemljom porijekla, prijateljima i morem.. Vratio se obogaćen iskustvima i spoznajama koje ga nisu omele da ostane jednostavan, spontan i direktan, što ga je činilo dragom i toplom osobom u komunikaciji s mnogim ljudima.. Postao je u pravom smislu riječi građanin svijeta, doktor znanosti, Dr.. inženjer Dino Škrapić, ostavši uvijek snažan mlad čovjek, osjetljiv, velikodušan, veseo, vedar, koji je tečno govorio 5 jezika, a volio je i svoj rodni dijalekt.. Nije se dao zamagliti formalnostima, volio je raditi pošteno, savjesno i maksimalno dobro, ali i uživati u životu, šaliti se, smijati.. U jednoj je knjizi, rečenica kao napisana za Dina:.. “Bol zbog gubitka, snažno oživljava sjećanje na osobu živu u svojoj punoj ljepoti“.. I sjećanje, na ovakav način, pomaže osmisliti život !..

  Original link path: /dino-skrapic/biography/
  Open archive

 • Title: Dino u srcu | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: “Dino ha lasciato una traccia indelebile a chi l’ha conosciuto fuori e dentro all’ufficio, per la sua naturale capacita di accompagnare alle conoscenze professionali un’innata semplicita e un’allegria contagiosa che sapeva trasmettere a tutti coloro con cui aveva a che fare.. Il sorriso che portava con se fin dall’inzio della settimana, quando rientrava a Trieste dalla sua Rovigno, illuminava tutti.. Lo ricorderemo sempre come una persona unica, solare e felice, un amico per tanti di noi prima che un collega.. Dino e sempre stato un riferimento per noi colleghi: serieta e rigore sul lavoro ma grande allegria nel tempo libero tanto che quando qualcuno chiedeva: “come e andata oggi con Dino?”, la risposta era sempre la stessa: “non hai idea, avresti dovuto esserci; ora a parole non si riesce piu a raccontare…”.. - i colleghi di Trieste.. “Dino was a fine man, a great personality.. He was funny, kind and bright in every way.. He was well liked by and will be sadly missed”.. - Tom Colbert.. “Caro Dino, hai raggiunto impensabili traguardi e lasciato fantastici ricordi”.. - il tuo amico Ramin Behbehani.. Sve moje riječi ne mogu izraziti radost koju si donosio kroz godine provedene zajedno.. Ne mogu izraziti tugu koju osjećam od kada tebe nema prazninu bez tvog osmjeha kad bi bar mogla vratiti vrijeme kad bi se bar ujutro probidila i vidjela da je sve to bio samo ružan san provela sam s  ...   your son Dino, when we were students in Duino together.. Your son was gifted, he played the piano like an angel, he was inspired by his own thoughts and followed no one.. I liked that.. I miss that knowledge and I feel the loss, keenly.. ” ( ).. - Tanya Behrisch.. ( ) “He was a very special person and always very happy.. ( ) We will never forget what a great person he was” ( ).. - Mary, Ian, Sophie and Alex Pyrah.. ( ) “I was one of his friends on the London Business School MBA course.. He was such a fun and intelligent man he will be greatly missed” ( ).. - Cathy Thompson.. “Mi ricordo la vitalita e spensieratezza con cui Dino era in grado di affrontare ogni sfida che gli si presentava, sapeva essere allegro anche quando si profilavano situazioni di tensione, riuscendo sempre a strappare un sorriso a tutti i colleghi con cui lavorava.. Era sempre in grado di farsi apprezzare per la sua competenza e cultura e offriva sempre spunti di riflessione stimolanti.. In particolare mi ricordo di una cosa che mi disse poco prima che terminasse la sua esperienza lavorativa presso di noi, quella sera eravamo andati a cenare insieme in un locale vicino al mare di Barcola: « Non accontentarti mai, cerca di capire cosa nella vita ti rende felice e poi fallo ».. - Alessandro Figliuolo..

  Original link path: /dino-skrapic/dino-in-heart/
  Open archive

 • Title: Život u slikama | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Original link path: /dino-skrapic/zivot-u-slikama/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vrhunska stipendija | Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA"
  Descriptive info: za elektrotehniku i glazbu, objavljen je 15.. Dodjela vrhunskih stipendija početkom travnja 2014.. Svrha Zaklade je dodijeljivanje vrhunskih stipendija za naknadu troškova školarine ili dijela školarine, u zemlji i inozemstvu, darovitim studentima opredjeljenjima pozivu tehničkog obrazovanja te polaznicima glazbenih akademija..

  Original link path: /vrhunska-stipendija/
  Open archive •  


  Archived pages: 27