www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAGORSKI-VODOVOD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 174 . Archive date: 2014-05.

 • Title: Zagorski vodovod
  Descriptive info: .. Telefon: 049/588-640.. Početna.. O nama.. Tvrtka.. Uprava i Nadzorni odbor.. Skupština.. Akti i odluke.. Natječaji.. Djelatnost.. Kontrola kvalitete vode.. Kvaliteta vode.. HACCP sustav.. ISO 14001.. Cjenik.. Novosti.. Česta pitanja.. Pravo na pristup informacija.. Javna nabava.. Adresar.. Postavite pitanje.. Dostava očitanja.. Kontakt:.. Adresa:.. Ksavera Šandora Gjalskog 1.. 49210 ZABOK.. Telefon:.. 049/588-640.. E-pošta:.. uprava@zagorski-vodovod.. hr.. Galerija fotografija.. Pogledajte galeriju.. Dobrodošli na stanice Zagorskog vodovoda d.. o.. Ovdje smo dostupni 24 sata dnevno.. Nadamo se da ćete ovdje pronaći sve informacije koje su Vam potrebne  ...   se obratiti na brojeve telefona i adrese e-pošte koje možete pronaći u adresaru ili nam se obratiti putem obrasca „Postavite pitanje“.. Na Vaš upit nastojati ćemo odgovoriti u što kraćem roku.. 25.. 04.. 2014.. U rad pušteno crpilište Osredek u Općini Desinić.. 12.. 03.. Obavijest o preuzimanju djelatnosti odvodnje.. 23.. 12.. 2013.. Čestitka povodom blagdana.. 09.. 05.. Crpke i hidrostanice – 08/14.. Pomoćna zgrada uz vodospremnik Harina Zlaka– 11/14.. 28.. Motorno gorivo-diesel 01/14.. Copyright © Zagorski vodovod d.. Sva prava pridržana.. Pravne napomene..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama
  Descriptive info: \ O nama.. Zagorski vodovod d.. danas, najveće je komunalno poduzeće koje se na prostoru Krapinsko-zagorske županije bavi djelatnošću organizirane distribucije vode za piće, opskrbljuje vodom oko 90.. 000 stanovnika preko 28.. 500 priključaka.. U sustav je uključeno 55 vodosprema, te 76 hidroforska i pumpna postrojenja.. Ukupna razvodna mreža iznosi 1.. 862 km i treća je po dužini u Republici Hrvatskoj.. U Zagorskom vodovodu d.. stalno je zaposleno 170 radnika.. Već 10 godina Zagorski vodovod d.. nositelj je Programa dogradnje sustava vodoopskrbe za čitavu zagorsku regiju, a u posljednje 2 godine i nositelj Programa izvedbe studijske i projektne dokumentacije za budući ukupni sustav cjevovoda i uređaja za odvodnju otpadnih voda na području Krapinsko zagorske županije.. Dana 27.. listopada 2010.. godine Zagorski vodovod d.. svečanom akademijom obilježio je 50-tu obljetnicu uspješnog rada i djelovanja u vodoopskrbnoj komunalnoj djelatnosti.. Povijest.. Krajem 50-tih godina prošlog stoljeća zbog ubrzane industrijalizacije i urbanizacije naselja vodoopskrba je počela predstavljati sve veći problem.. U ondašnjem Kotaru Krapina (današnja Županija) započele su pripreme za projektiranje i ishođenje potrebitih dozvola, a  ...   naše Županije određeno je izvorište Lobor podno Ivančice.. Odmah po osnivanju poduzeća započinje izgradnja zgrade filterskih polja, taložnica, te uređenje vodozahvata na izvorištu Lobor.. Započinje se i sa izgradnjom magistralnih cjevovoda, te paralelno s njima i izgradnja vodosprema Zlatar, Kaštel, Jertovec, Bedekovčina, Zabok, Plavinka i prekidna komora Bukovec.. Novoizgrađeni sustav službeno je pušten u rad 27.. srpnja 1967.. godine, te su prvu vodu dobili stanovnici na području Zlatara, Zlatar Bistrice, Konjščine i Zaboka.. Vrlo brzo uvidjelo se da potrebe za vodom iz dana rastu, te se kreće u daljnje projektiranje i razvoj sustava i širenje sustava na zapadni dio naše Županije.. 1970.. godine započinje izgradnja izvorišta Šibice, a 1974.. godine potpisan je sporazum o zajedničkom ulaganju i zajedničkom iskorištavanju tog izvorišta.. Pristupa se izgradnji magistralnog cjevovoda od izvorišta Šibice prema Zaboku.. od 1974.. kreće izgradnja zapadnog dijela sustava prema Kumrovcu.. Sustav Zagorskog vodovoda do danas kroz sve te godine radio je na širenju svojih primarnih i sekundiranih mreža nastojeći obuhvatiti i opskrbiti vodom što više potrošača jednom od najvažniji životnih potreba- pitkom vodom..

  Original link path: /?page_id=2
  Open archive

 • Title: Tvrtka
  Descriptive info: \.. \ Tvrtka.. Tvrtka:.. ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju.. Skraćena tvrtka:.. ZAGORSKI VODOVOD d.. Sjedište:.. Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1.. Temeljni kapital:.. 71,459,000.. 00 kuna.. Matični broj subjekta:.. 080146992.. Porezni broj:.. 03016340.. OIB:.. 61979475705.. Račun IBAN:.. HR7123400091110017966 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.. d.. , Zagreb.. Račun za uplate za vodu IBAN:.. HR7623400091510019298 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.. - za devizne uplate BIC (SWIFT): PBZGHR2X.. Registarski sud:.. Trgovački sud u Zagrebu.. Pravni oblik:.. društvo s ograničenom odgovornošću.. Predmet poslovanja:.. Djelatnost javne vodoopskrbe.. Djelatnost javne odvodnje.. Korištenje opasnih kemikalija..

  Original link path: /?page_id=7
  Open archive
 •  

 • Title: Uprava i Nadzorni odbor
  Descriptive info: \ Uprava i Nadzorni odbor.. UPRAVA.. Predsjednik uprave.. Direktor:.. Mario Mihovilić,.. dipl.. ing.. stroj.. Nadzorni odbor:.. 1.. Gordan Šoban.. , dipl.. iur.. , predsjednik.. 2.. Valentina Vučković.. oec.. , zamjenica predsjednika.. 3.. Ernest Oremuš.. , oec.. , član.. 4.. Tomislav Haramustek.. , mag.. 5.. Josip Matejaš.. , član.. 6.. Ivica Crneković.. 7.. Marijan Vrabec.. 8.. Helena Iveković.. 9.. Zdravko Halambek..

  Original link path: /?page_id=14
  Open archive

 • Title: Skupština
  Descriptive info: \ Skupština.. Skupštinu društva Zagorskog vodovoda d.. Zabok čine predstavnici vlasnika- gradova, općina i Županije (vidi pod vlasnička struktura).. Predsjednik Skupštine društva Zagorskog vodovoda je.. Ivan Hanžek, oec.. Vlasnička struktura.. Vlasničku strukturu društva čine sljedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave:.. ČLAN DRUŠTVA.. OIB.. Udio.. Grad Zabok.. 39265120858.. 60%.. Općina Bedekovčina.. 33523559931.. 03%.. Općina Marija Bistrica.. 67413456362.. 80%.. Grad Zlatar.. 36370939278.. 73%.. Općina Sveti Križ Začretje.. 18648820219.. 36%.. Grad Oroslavlje.. 86505626714.. 02%.. Općina Gornja Stubica.. 82071829681.. 58%..  ...   11.. Općina Lobor.. 08909915246.. 69%.. Grad Klanjec.. 13212960913.. 66%.. 13.. Općina Konjšćina.. 64934614358.. 65%.. 14.. Općina Jakovlje.. 20054872799.. 49%.. 15.. Općina Budinišćina.. 06550373801.. 88%.. 16.. Općina Mače.. 06775676023.. 17.. Općina Zlatar Bistrica.. 84861610780.. 44%.. 18.. Općina Stubičke Toplice.. 15490794749.. 31%.. 19.. Općina Mihovljan.. 61303939938.. 26%.. 20.. Općina Tuhelj.. 67394184503.. 95%.. 21.. Općina Hrašćina.. 68733114137.. 89%.. 22.. Općina Kumrovec.. 21647556965.. Općina Kraljevec na Sutli.. 07318138631.. 42%.. 24.. Općina Zagorska Sela.. 69544772850.. 22%.. Općina Novi Golubovec.. 61688552243.. 11%..

  Original link path: /?page_id=19
  Open archive

 • Title: Akti i odluke
  Descriptive info: \ Akti i odluke.. Zakoni, pravilnici, odluke, zahtjevi.. Zakoni.. Zakon o financiranju komunalnog gospodarstva.. Zakon o vodama.. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju.. Uredbe.. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.. Pravilnici.. Opći uvjeti korištenje javne usluge opskrbe pitkom vodom.. Pravilnik o  ...   Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.. Odluke.. Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.. Politika sustava upravljanja okolišem.. Izvještaj o značajnim aspektima okoliša.. Odluka o visini cijena komunalnih usluga.. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.. Grad Oroslavje.. odluka.. i.. izmjene i dopune odluke.. -.. Općina Stubičke Toplice.. Zahtjevi.. Zahtjev za posebne uvjete građenja..

  Original link path: /?page_id=21
  Open archive

 • Title: Natječaji
  Descriptive info: \ Natječaji.. Natječaj za radno mjesto.. Izvršni direktor za vodoopskrbu i odvodnju.. na neodređeno vrijeme.. – 1 izvršitelj.. Natječaj za radno.. mjesto.. Izvršni direktor za računovodstvo i komercijalu.. na neodređeno vrijeme.. Rukovoditelj pravnih i općih poslova..

  Original link path: /?page_id=1893
  Open archive

 • Title: Djelatnost
  Descriptive info: \ Djelatnost.. Primarna djelatnost Zagorskog vodovoda d.. je javna vodoospkrba.. 2008.. registrirao je i djelatnost javne odvodnje i započeo pripreme za preuzimanje postojećih sustava odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.. VODOOPSKRBA.. Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda opskrbljuje se vodom iz četiri lokacije:.. - izvorište Lobor.. - crpilišta Šibice.. - izvorište Belečka Selnica.. - izvorište Mlačine Grabari.. Izvorište Lobor.. Ovo izvorište prvo je u sustavu Zagorskog vodovoda.. Njegova eksploatacija započela je 1965.. godine.. Kapacitet ovog izvorišta iznosi 120 l/s.. Vodom iz tog izvorišta opskrbljuju se sljedeća područja: Lobor, Vojnovec.. Bezaki.. Cetinovec, Mače, Orehovica, Zlatar, Bukovec, Brestovec Orehovečki, Kebel, Bedekovčina, dio Zaboka i dio Oroslavja (Andraševec).. Crpilište Šibice.. Kaptažni bunari na području Zaprešića zajedničko su ulaganje Zagorskog vodovoda i komunalnog poduzeća Zaprešić.. Kapacitet crpilišta iznosi 200 l/s.. Vodom iz ovog crpilišta  ...   Igrišće, dio Oroslavja, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica.. Izvorište Belečka Selnica.. Eksploatacija ovog izvorišta započela je 2003.. godine nakon dobivanja vodopravne dozvole.. Kapacitet ovog izvorišta iznosi 60 l/s vode.. Uvođenjem novih količina vode u potpunosti su pokrivene potrebe cjelokupnog istočnog prostora Županije.. Iz ovog izvorišta vodom se opskrbljuju Zlatar Bistrica, Kaštel, Tugonica, Konjšćina, Klimen i Hrašćina.. Izvorište Mlačine Grabari.. U sustav je uveden krajem 2009.. Voda se crpi iz podzemni bunara smještenih podno masiva Ivanšćice.. Kapacitet ovo izvorišta iznosi 18 l/s vode.. Iz ovog izvorišta opskrbljuju se dijelovi općina Lobor, Novi Golubovec i Mihovljan.. Osnovni tehnički podaci o vodoopskrbnom sustavu.. OPIS.. 2013.. godina.. Duljiva cjevovoda (km).. 953.. Rezervoarski prostor (m.. ).. 615.. Broj vodosprema.. 56.. Broj hidrostanica.. 51.. Broj pumpnih stanica.. Potrošnja električne energije (KWh/m.. 0.. 798..

  Original link path: /?page_id=10
  Open archive

 • Title: Kontrola kvalitete vode
  Descriptive info: \ Kontrola kvalitete vode.. Kontrola kvalitete i zdravtsvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) te Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13) ) i sustavu samokontrole zdravstvene ispravnosti vode (HACCP) uspostavljenom prema smjernicama Codex Alimetarius-a.. Točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analiza određene su Godišnjim planom uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.. Pregled zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju radi se u službenim laboratorijima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (analiza sirove vode na obvezne parametre i parametre prema Ugovoru) i Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske županije (analiza prerađene vode na obvezne i dodatne parametre (THM i trikloreten i tetraklorteten)) akreditiranim prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.. Analiza obveznih parametara obuhvaća fizikalno kemijska i kemijska ispitivanja kao što su temperatura, pH vrijednost, elektrovodljivost, slobodni rezidualni klor, utrošak KMnO4 permanganatni indeks, amonij, nitrit, nitrat, klorid, senzorna ispitivanja boja, miris i okus te mikrobiološka ispitivanja na ukupne koliforme, escherichia coli, enterokoke i kolonije na 37OC/48h i 22OC/72h.. Pod dodatnim parametrima određuju se THM (trihalometani -kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform te trikloreten i tetrakloreten) koji nastaju kao sporedni produkti pri dezinfekciji vode klorom.. Analiza sirove vode obuhvaća sve parametre propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) Prilog I,  ...   449.. 467.. 768.. 536.. 637.. Slobodni rezidualni klor.. mg/L Cl.. 5.. 05-0.. 31.. 14.. 15.. Utrošak KMnO4 permanganatni indeks.. mg/L O.. 0,5-0,99.. 0,5-1,00.. 0,5-1,30.. 0,5-0,60.. 0,5-0,70.. Amonij.. mg/L (NH.. +.. 1.. Nitriti.. mg/L (NO.. 1-0.. Nitrati.. 50.. 0.. Kloridi.. 250.. Trihalometani-ukupno.. µg/L.. 100.. 95.. 25.. Tetrakloreten i trikloreten.. Kloroform.. 2-10.. 2-2.. 2-3.. 2-4.. Bromdiklormetan.. 0,1-0,4.. Dibromklormetan.. 2- 2.. 2-7.. Bromoform.. 63.. Ukupni koliformi.. n/100mL.. Aerobne bakt-37.. C/48h.. n/1 mL.. Aerobne bakt-22.. C/72h.. Escherichia coli.. n/100 mL.. Enterokoki.. MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija.. (L+Š) = izvorište Lobor + izvorište Šibice.. Prikazani su rezultati Obveznih parametara i dodatnih parametara (THM+trikloreten i tetrakloreten) na prerađenoj vodi.. - isporučenoj potrošačima.. Uzorkovan i analiziran je 491 uzorak na senzorne, fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje.. Mišljenje:.. Svi uzorci obzirom na ispitivane fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje SUKLADNI SU Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) te Pravilniku o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13), osim u slučaju izvanrednog onečišćenja na vodoopskrbnoj mreži izvorišta Belečka Selnica 13.. 11.. kada su zbog elementarne nepogode bile povećane vrijednosti mutnoće na lokacijama Tugonica, Konjšćina i Zlatar Bistrica.. Nakon ispiranja vodoopskrbne mreže Belečka Selnica, u roku od 24 sata stanje se normaliziralo odnosno voda za ljudsku potrošnju u potpunosti bila je u skladu sa Zakonom i Pravilnicima.. Pomoćnik rukovoditelja kontrole.. kvalitete vode:.. Srebrenka Škrobot, dipl.. ing.. kem..

  Original link path: /?page_id=23
  Open archive

 • Title: Kvaliteta vode
  Descriptive info: \ Kvaliteta vode.. Izvorište Lobor.. - izuzetne kvalitete, konstantnog sastava.. Od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor), uz filtriranje kroz brze pješčane filtere.. Odlične ukusnosti, stalne temperature, dobro mineralizirana s odgovarajućom količinom mikroelemenata važnih za metabolizam.. Vrlo je malo opterećena organskim tvarima.. Pripada umjereno tvrdim vodama (ukupna tvrdoća oko 15° njemačkih).. dobre kvalitete.. Od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor).. Dobre ukusnosti,  ...   stalnog kemijskog sastava, stalne mikrobiološke čistoće, odlične ukusnosti, dobro mineralizirana, stalne temperature.. Od tretmana vode primijenjena samo primarna dezinfekcija (klor).. Spada u umjereno tvrde vode (ukupna tvrdoća oko 16° njemačkih).. izuzetne kvalitete, stalnog kemijskog sastava i stalne mikrobiološke čitoće.. Od tretmana vode se samo primarna dezinfekcija sa natrij hipokloritom.. Pripada tvrdim vodama (ukupna tvrdoća oko 17° njemačkih).. Iz svih izvorišta za vodoopskrbu upotrebljavaju se podzemne vode..

  Original link path: /?page_id=25
  Open archive

 • Title: HACCP sustav
  Descriptive info: \ HACCP sustav.. U Zagorskom vodovodu 2007.. godine uveden je preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav, koji je certificiran od strane SGS Adriatica ceftifikacijske kuće.. Recertifikacija sustava uspješno je obavljena u trećem mjesecu 2013.. Ovim certifikatom Zagorski vodovod d.. zadovoljio je zakonske propise kojima je regulirana obveza uvođenja sustava, no prava vrijednost prepoznaje se u skladu rada i načinu provođenja preventivnih mjera kojima je povećana sigurnost proizvoda tj.. zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.. HACCP Certifikat..

  Original link path: /?page_id=28
  Open archive •  


  Archived pages: 174