www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAKLADA-LUKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Zaklada Luka
  Descriptive info: .. NASLOVNICA.. NATJEČAJ.. REZULTATI.. O NAMA.. Iako su prema zadnjem popisu stanovništva u Hrvatskoj žene uglavnom obrazovanije od muškaraca, njihov udio u poduzetništvu i na rukovodećim pozicijama u tvrtkama još uvijek je zanemariv – u upravama ih je manje od 20 posto, a vlasnice su tek 30 posto tvrtki.. I u društvenim zanimanjima, politici, znanstvenim institucijama, u pravnoj  ...   moraju dokazivati više od muških kolega.. Upravo zato Zaklada Luka pruža financijske i mentorske potpore ženskim osobama slabijeg imovinskog stanja koje imaju ambiciju ne samo za studiranje, već i za sudjelovanje u pozitivnim promjenama u društvu.. Email.. Facebook.. Twitter.. Share This Story, Choose Your Platform!.. Facebook.. Twitter.. LinkedIn.. LinkedIn.. Google +1.. Google +1.. Email.. Kontaktirajte nas :.. info@zaklada-luka.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Zaklada Luka – Natječaj
  Descriptive info: Natječaj za deset godišnjih stipendija po 42.. 000 kuna.. Ako ste djevojka ili žena starija od 17 godina, pohađate ili biste željeli pohađati redovni preddiplomski ili diplomski program nekog od visokih učilišta ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj, možete jasno pokazati potrebu za stipendijom i Vašu motiviranost onda je ovaj natječaj stvoren za Vas.. Kroz natječaj odabiremo stipendistice koje će primati godišnju stipendiju u iznosu od 3.. 500 kuna mjesečno, odnosno 42.. 000 kuna godišnje.. Ova stipendija jedinstvena je po tome što će sve stipendistice imati na raspologanju mentora ili mentoricu koji će im tijekom studija pružati stručnu pomoć i potporu, temeljem dugogodišnjeg vlastitog iskustva.. Naši mentori su ugledne  ...   interesu i budućoj profesiji.. Uz preslike ocjena, svaka kandidatkinja treba ispuniti online formular te napisati motivacijsko pismo, u kojem nam prikazuje zašto je baš ona ta koja zaslužuje i treba našu stipendiju, odnosno na koji će način pokušati staviti svoje obrazovanje i u neku društveno korisnu funkciju.. Djevojke i žene, ako ste motivirane za stjecanje znanja, ako stremite izvrsnosti, ako osjećate poziv da vodite i druge prema pozitivnim promjenama u hrvatskom društvu, javite se na natječaj za našu stipendiju!.. Pravilnik natječaja pogledajte ovdje.. Rezultati.. Natječaj je završen.. Hvala još jednom svim kandidatkinjama na prijavi te nas pratite i dalje.. Preporučite ovaj članak prijateljima i kolegama putem društvenih mreža.. KONTAKT:..

  Original link path: /o-natjecaju/
  Open archive

 • Title: Zaklada Luka – Rezultati natječaja
  Descriptive info: Obavještavamo kandidatkinje da je nakon obavljenih razgovora,.. Upravno vijeće Zaklade donijelo konačnu odluku o dodijeli.. stipendija Zaklade Luka.. Studentice će u roku od 30 dana biti obaviještene o vremenu i.. mjestu potpisivanja Ugovora o stipendiranju.. Prve dobitnice stipendija Zaklade Luka su:.. Ivana Mitrić.. Jelena Nikolić.. Ana Marija Komar.. Gabriela Zec.. Ardita Dreshaj.. Mateja Rožić.. Anna Šušnjara.. Nada Milić.. Ana-Marija Krajnik.. Ana Čupić.. Čestitamo!..

  Original link path: /rezultati-natjecaja/
  Open archive
 •  

 • Title: Zaklada Luka – O nama
  Descriptive info: Zaklada Luka.. osnovana je s primarnim ciljem pomaganja izvrsnih mladih osoba u stjecanju obrazovanja koje će im omogućiti utjecaj na kvalitetniji razvoj društva u cjelini.. Svoje djelovanje započinje programom čiji je cilj pružanje financijske potpore ženskim osobama slabijeg imovinskog stanja u stjecanju najboljeg mogućeg obrazovanja, kao i u njihovim ranim poslovnim karijerama, s ciljem uključivanja u kulturne, obrazovne, sportske, te ostale društvene institucije kroz promicanje visokih etičkih načela i prihvaćanja odgovornosti u privatnom i profesionalnom životu.. Osnivači:.. Ivana Šoljan, izvršni direktor iO Adria AG i Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma.. Članovi Vijeća Zaklade.. : Vesna Pusić, političarka i publicistkinja, aktualna ministrica vanjskih i europskih poslova i prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske; Merita Arslani, novinarka i književnica; Tin Dolički, odvjetnik, Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički i partneri; Goran Radman, ravnatelj Hrvatske radio-televizije; Mario Žižek, član Uprave RBA.. Financijska sredstva:..  ...   je zanemariv – u upravama ih je manje od 20 posto, a vlasnice su tek 30 posto tvrtki.. » /Ivana Šoljan/ «Upravo zato Zaklada Luka pruža financijske i mentorske potpore ženskim osobama slabijeg imovinskog stanja koje imaju ambiciju ne samo za studiranje, već i za sudjelovanje u pozitivnim promjenama u društvu.. » /Ivica Mudrinić/.. Inovativni pristup:.. Ova je stipendija, namijenjena djevojkama i ženama, jedinstvena ne samo po visokom godišnjem iznosu potpore, već prije svega po sustavu mentorstva koji će osigurati svim stipendisticama.. Kandidatkinje koje dobiju stipendiju imat će na raspologanju mentora ili mentoricu koji će im tijekom studija pružati stručnu pomoć i potporu, temeljem dugogodišnjeg vlastitog iskustva.. Mentori Zaklade Luka su ugledne, uspješne poduzetnice i poduzetnici, profesorice i profesori, odvjetnice i odvjetnici te znanstvenice i znanstvenici, koji će raditi sa studenticama ovisno o njihovom interesu i budućoj profesiji..

  Original link path: /o-nama/
  Open archive

 • Title: Zaklada Luka – Pravilnik natječaja
  Descriptive info: Na temelju članka 8.. u svezi članka.. 14.. Statuta Zaklade Luka.. ( u daljnjem tekstu: Zaklada), Upravni odbor Zaklade, na sjednici održanoj dana 23.. rujna 2013 g.. , donosi:.. PRAVILNIK.. O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA.. ZAKLADE LUKA.. Članak 1.. Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarenje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje Zaklada u ostvarenju svoje svrhe a za Natječaj koji će biti otvoren od 20.. listopada do 20.. studenog 2013 godine.. Članak 2.. Sredstva Zaklade mogu biti dodijeljena isključivo za ostvarenje svrhe Zaklade (.. članak 4.. Statuta Zaklade.. ), i to u svrhu: pružanja financijske potpore mladim ljudima osobito ženskim osobama slabijeg imovnog statusa u daljnjoj izobrazbi i usavršavanju, u njihovim ranim poslovnim karijerama, s ciljem uključivanja u kulturne, obrazovne, sportske, te u ostale društvene institucije kroz promicanje visokih etičkih načela i prihvaćanja odgovornosti u privatnom i profesionalnom životu.. Članak 3.. Ovim Pravilnikom propisuju se: 1.. kriteriji za dodjelu novčanih potpora (stipendija) studenticama preddiplomskog i diplomskog studija za redoviti program Visokih učilišta i Sveučilišta u Republici Hrvatskoj 2.. postupak dodjele 3.. prava i obveze korisnika sredstava.. Članak 4.. Iznos novčane potpore za naknadu troškova školarine ili dijela školarine daje se studenticama u obliku stipendije i nosi naziv: Stipendija Zaklade Luka ( u daljnjem tekstu: stipendija).. Članak 5.. Broj stipendija određuje Upravni odbor Zaklade ovisno o visini raspoloživih sredstava u Zakladi.. Ovisno o raspoloživim sredstvima, prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju studentice slabijeg materijalnog statusa.. Kriteriji za dodjelu stipendija.. Članak 6.. Za dodjelu stipendije na preddiplomskom i diplomskom studiju mogu se natjecati redovne studentice koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete:.. 1.. da nisu mlađe od 17 godinu;.. 2.. da su državljani Republike Hrvatske.. 3.. da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,8 ili više;.. Prednost imaju kandidatkinje slabijeg materijalnoga stanja ili socijalno ugrožene, čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.. Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidatkinja koje zadovoljavaju sve uvjete predviđene u st.. ovog članka, Upravni Odbor Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidatkinja čiji prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži, ali ne ispod 3,5.. Upravno vijeće Zaklade, prigodom raspisivanja natječaja, utvrđuje broj i visinu stipendija iz st.. ovog članka, a može predvidjeti i druge posebne uvjete za kandidate.. Postupak dodjele stipendija.. Članak 7.. Kod dodjele stipendija u obzir se uzima:.. uspjeh u školi i na studiju.. nagrade, sudjelovanja na natjecanjima i slično.. motivacijski esej.. materijalno stanje.. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidatkinja odslušala u dosadašnjem tijeku studija, dokazuje se preslikom ocjena.. Prosjek ocjena za kandidatkinje koji se tek upisuju na preddiplomski studij predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj prosjeka ocjena za svaku  ...   svu potrebnu dokumentaciju.. Natječaj.. Članak 8.. Javni natječaj za dodjelu stipendija iz članka 6.. ovog Pravilnika raspisuje Upravni odbor Zaklade, objavljuje ga na svojim web stranicama i oglasima u tisku.. Upravni odbor Zaklade može osnovati posebno povjerenstvo koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i izvješće o tome podnijeti Upravnom odboru Zaklade koji donosi odluku o dodjeli stipendija.. Članak 9.. Natječaj sadrži: 1.. vrstu i visinu stipendija za predstojeću akademsku godinu; 2.. izvod iz Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele stipendija; 3.. rok u kojem se podnosi zahtjev; 4.. naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev; 5.. popis dokumenata koje je kandidat dužan priložiti uz zahtjev; 6.. upozorenje da se nepotpuni zahtjevi neće uzimati u razmatranje; 7.. rok u kojem će kandidat biti obaviješten o rezultatu natječaja Nakon isteka roka za podnoše nje prijava te razmatra nja svih potpunih i pravodobnih prijava, utvrđuje se rang lista sukladno.. Statutu.. i ovom Pravilniku.. Odluka o dodjeli stipendije.. Članak 10.. Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravni odbor Zaklade.. Odluka će se objaviti na web stranici Zaklade Luka i na drugi pogodan način.. Prava i obveze korisnika sredstava.. Članak 11.. Sa svakom redovitom studenticom kojoj je, teme ljem odluke iz stavka 1.. članka 10.. ovog Pravilnika, dodije ljena stipendija, Zaklada zak ljučuje ugovor o dodjeli stipendije, na tipskom obrascu koji utvrdi Zaklada, i to za cijeli tijek studija, uz uvjet da student savladava upisani studij bez ponav lja nja godine, sa prosjekom ocjena ne nižim od 4,0.. Student zadržava pravo na stipendiju i za vrije me prekida studija u opravdanim slučajevima iz članka 64.. stavka 1.. Zakona o visokim učilištima.. Članak 12.. Novčani iznos stipendije za preddiplomski i dodiplomski studij isplaćuje se, u korist studentice, na račun koji studentica koja je upisala studij ima kod poslovne banke.. Stipendija iz čl.. 6.. ovog Pravilnika iznosi 42.. 000,00 (četrdesetdvijetisuće kuna) a isplaćuju se mjesečno u 12 (dvanaest) obroka od 3.. 500,00 (tritisućepetsto kuna) počevši od datuma početka studija za tu tekuću godinu.. Stipendija se isplaćuje se na temelju potvrde o upisu.. Mentorstvo.. Članak 13.. Svakoj redovitoj studentici koja je, temeljem odluke iz stavka 1.. ovog Pravilnika dodijeljena stipendija, osigurava se mentor ili mentorica, koji će joj tijekom studija pružati stručnu pomoć i to ovisno o smjeru programa studija i osobnog interesa, a u vezi s budućom profesijom.. Mentorstvo iz stavka 1.. ovog članka će se osigurati u trajanju od 3 sata mjesečno za sve vrijeme trajanja stipendije.. Članak 14.. Ako neko pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, na odgovarajući će se način na njegovo rješavanje primijeniti odredbe.. , Zakona o visokim učilištima kao i odgovarajuće odredbe akata nadležnog Ministarstva.. Članak 15.. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog odbora Zaklade.. U Zagrebu, 23.. rujna 2013.. Ovaj je Pravilnik jednoglasno usvojen na sjednici Upravnog odbora, održanoj 23.. godine u Zagrebu, uz nazočnost svih članova Upravnog odbora.. Predsjednik Upravnog odbora: Ivana Šoljan..

  Original link path: /pravilnik-natjecaja/
  Open archive

 • Title: Zaklada Luka – Statut
  Descriptive info: Statut potvrđen od Ministarstva uprave pogledajte.. ovdje,.. a u nastavku pročitajte online verziju:.. Na temelju članka 13.. i 18.. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br.. 36/95 i 64/01), i rješenja Ministarstva uprave, klasa: UP/I-230-01/11-01/52, urbroj: 515-03-02-01/2-11-8 od 07.. prosinca 2011.. godine, kojim se odobrava osnivanje Zaklade LUKA, Upravitelj Zaklade Ivana Šoljan predlaže Ministarstvu uprave dana 14.. prosinca 2012.. godine na odobrenje:.. STATUT.. I.. OPĆE ODREDBE.. Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište, osnivanje, svrha, tijela upravljanja Zakladom LUKA (u daljnjem tekstu: Zaklada), postupak njihovog postavljanja i razrješenja te ovlasti, odgovornosti i način donošenja odluka zakladnih tijela, osnovna imovina, način financiranja, nagrade za rad i troškovi rada Zaklade, način ostvarivanja prava na financijsku potporu Zaklade, prava i obveze članova podupiratelja Zaklade, odgovornost i prestanak Zaklade, te ostale zakonom propisane odredbe značajne za rad i djelovanje Zaklade.. Osnivači Zaklade (u daljnjem tekstu: Zakladnici) su Ivana Šoljan, iz Zagreba, Novakova 26, OIB: 07062097987 i Ivica Mudrinić, iz Zagreba, Zelengaj 51, OIB: 01651858162, i to Ugovorom o osnivanju Zaklade od 10.. listopada 2011.. godine.. Potpuni naziv Zaklade glasi: Zaklada LUKA.. Sjedište Zaklade je u Zagrebu.. Zaklada je pravna osoba.. Zaklada je osnovana na neodređeno vrijeme.. Svojstvo pravne osobe Zaklada je stekla upisom u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, u zakladni uložak reg.. br.. 182, prema rješenju Ministarstva uprave, klasa: UP/I-230-01/11-01/52, urbroj: 515-03-02-01/2-11-8 od 07.. Zaklada ima okrugli pečat, promjera 3,5 cm, koji na gornjem dijelu oboda ima upis: Zaklada LUKA , a na donjem dijelu oboda upis: Zagreb.. II.. ZAKLADNA SVRHA.. Općekorisna i dobrotvorna svrha Zaklade je pružanje financijske potpore mladim ljudima osobito ženskim osobama slabijeg imovnog statusa u daljnjoj izobrazi i usavršavanju, u njihovim ranim poslovnim karijerama, s ciljem uključivanja u kulturne, obrazovne, sportske, te u ostale društvene institucije kroz promicanje visokih etičkih načela i prihvaćanja odgovornosti i privatnom i profesionalnom životu.. III.. ZAKLADNA TIJELA.. Zakladna tijela su Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.. Upravni odbor Zaklade je sastavljen od sedam (7) članova, koji su fizičke osobe, domaće i strane stručnjaci i znanstvenici iz područja poslovanja, kulture, sporta, društvenog života i ostalih srodnih struka i znanosti, a koji svojim znanjem i aktivnim radom mogu pridonijeti radu Zaklade, te ne mogu pripadati osobama koje Zaklada podupire.. Članove Upravnog odbora i Upravitelja Zaklade imenuju i razrješuju preostali članovi Upravnog odbora.. Članovi Upravnog odbora odluku iz stavka 3.. donose većinom glasova preostalih članova Upravnog odbora.. Predsjednika Upravnog odbora Zaklade imenuju i razrješuju članovi Upravnog odbora Zaklade većinom glasova.. Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednik Upravnog odbora i Upravitelja Zaklade je četiri (4) godine i obnovljiv je.. Upravni odbor je dužan 14 dana prije isteka mandata pojedinog člana Upravnog odbora, većinom glasova imenovati člana Upravnog odbora za sljedeći mandat.. Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.. Članovi zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu prijeko potrebnih troškova u svezi s obavljanjem svoje dužnosti.. Članovi Upravnog odbora mogu odlučiti većinom glasova preostalih članova Upravnog odbora da će imenovanog člana zakladnog tijela razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:.. - na vlastiti zahtjev člana;.. - ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno zakonima, propisima, Statutu i drugim općim aktima Zaklade;.. - ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;.. - ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade;.. - u slučaju trajnije nesposobnosti za rad;.. - u drugim slučajevima kad je to opravdano objektivnim okolnostima.. Upravni odbor i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Zakladnicima.. Upravni odbor Zaklade:.. - upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade,.. - donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava i druge opće akte Zaklade,.. - tumači Statut i  ...   aktivnosti Zaklade odnosno radi trajnog ostvarenja svrhe Zaklade, Zakladnici:.. - gđa.. Ivana Šoljan se obvezuje, godišnje pridonositi i do 1.. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje stotinu (100,00) EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate,.. i.. - gosp.. Ivica Mudrinić se obvezuje, godišnje pridonositi i do 1.. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje stotinu (100,00) EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate.. V.. OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU.. Sredstva prikupljena na način opisan u čl.. 12.. , 13.. i 16.. ovog Statuta koristit će se za:.. - financijsku podršku mladim ljudima u njihovim ranim karijerama, uključujući sport i kulturu, napose onima koji su bez roditeljske skrbi kroz dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora;.. - upućivanje osoba iz prethodnog podstavka na daljnju izobrazbu i usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu;.. - podizanje znanja o učinku koji mogu imati obrazovanje i kultura na poslovni svijet i društvo/kulturu/okoliš/gospodarstvo kroz održavanje seminara sa stručnjacima iz srodnih područja.. - poticanje i podrška humanitarnom radu kroz suradnju s udrugama koje se bave humanitarnom djelatnošću;.. - promicanje visokih etičkih načela u privatnom i profesionalnom života i prihvaćanje djelovanja koja imaju vrijednost za zajednicu;.. - podmirivanje troškova Zaklade;.. - ostale namjene za koje se dogovore zakladnici i Upravni odbor, a kojima se ispunjaju ciljevi i svrha Zaklade.. Pobliža razrada kriterija za dodjelu prikupljenih sredstava, te dodjela sredstava uredit će se Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava i drugim aktima Zaklade, sukladno ovom Statutu.. Zaklada ima multivalutni transakcijski račun, na kojem će biti deponirana kunska i devizna sredstva Zaklade otvorenom kod poslovne banke.. Financijska godina Zaklade počinje 1.. ožujka i završava 28/29.. veljače iduće godine.. Upravni odbor Zaklade je obvezan, nakon završetka financijske godine, Zakladnicima podnijeti financijsko izvješće o radu Zaklade.. VI.. ČLANOVI PODUPIRATELJI ZAKLADE.. Članak 16.. Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade, i koje potpisom pristupnice, preuzimaju prava i obveze utvrđene Ugovorom o osnivanju Zaklade i ovim Statutom, te drugim aktima Zaklade.. Obveza je članova podupiratelja Zaklade financijskim sredstvima i na druge načine doprinositi ostvarivanju ciljeva i svrhe Zaklade.. Obveza je članova podupiratelja da uplaćuju sredstva u rokovima i na način sukladno godišnjoj odluci Upravnog odbora Zaklade o minimalnoj godišnjoj vrijednosti uplata (članarine) za fizičke i pravne osobe, ali u pravilu ne manje od.. - 1.. 000 (tisuću) eura u kunskoj protuvrijednosti za pravne osobe odnosno.. - 100 (stotinu) eura u kunskoj protuvrijednosti za fizičke osobe.. Zaklada svakom članu podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.. VIII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI.. Članak 17.. Upravni odbor donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava, predviđen u čl.. 14 ovog Statuta kao i sve druge potrebne opće akte Zaklade.. Statut i drugi opći akti Zaklade mogu se mijenjati na način i u postupku kako su doneseni.. Statut je temeljni akt Zaklade i svi drugi opći akti Zaklade moraju biti sukladni odredbama Statuta.. Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor.. IX PRESTANAK ZAKLADE.. Članak 18.. Zaklada prestaje na način propisan Zakonom o zakladama i fundacijama.. U slučaju prestanka Zaklade prije raspodjele zakladne imovine u dobrotvorne svrhe, zakladna tijela će donatorima pružiti dokaze da ništa od sredstava koja su u tom trenutku Zakladi na raspolaganju nije, izravno ili neizravno, isplaćeno Zakladnicima ili članovima Upravnog odbora.. U slučaju prestanka Zaklade sva uplaćena sredstva bit će dodijeljena samo u skladu sa zakladnom svrhom predviđenom ovim Statutom ili ako takva raspodjela nije moguća, preostala zakladna imovina bit će dodijeljena Hrvatskom Crvenom križu.. X ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 19.. Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog Upravitelja postaviti Ministarstvo uprave.. Članak 20.. Ovaj Statut stupa na snagu kad ga odobri Ministarstvo uprave.. Upravitelj Zaklade.. ___________________.. Ivana Šoljan..

  Original link path: /statut/
  Open archive •  


  Archived pages: 6