www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZAGREB-ZGRADE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2014-08.

 • Title: ZAGREB ZGRADE
  Descriptive info: .. Dobro došli na internet stranicu "ZAGREB ZGRADE d.. o.. o".. Početna stranica.. Kontakt.. O nama.. Upravljanje zgradama.. Ponuda.. Reference.. Novosti.. Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.. Gdje se nalazimo ?.. Sjedište tvrtke:.. Benkovačka 2A, Zagreb.. Ured:.. Srednjaci 12, Zagreb.. Telefon:.. 01/3842161.. 01/3842154.. Telefax:.. 01/3842157.. E-mail:.. zagreb.. zgrade@gmail.. com.. Uredovno vrijeme:.. pon-pet: 08-16 h.. OIB :.. 91094950285.. Sva prava pridržana.. ©.. , ZAGREB ZGRADE d.. , 2007.. - 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: New Page 2
  Descriptive info: O NAMA.. Mi smo poduzeće za upravljanje i održavanje stambeno- poslovnih zgrada koje ima jedinstveni – individu.. alni pristup prema svakom svom klijentu što omogućava klijentu stalnu kontinuiranu vezu sa svojim upraviteljem firmom ZAGREB ZGRADE d.. Tvrtka ZAGREB ZGRADE d.. je osnovana 1998.. godine.. U tom vremenskom periodu četiri puta smo uvršteni u Zlatnu knjigu najboljih hrvatskih poduzetnika Zavoda za poslovna istraživanja.. Tvrtka nije bila niti jedan dan u blokadi i nije imala ni jedan sudski proces.. Team iskusnih i visokoobrazovanih stručnjaka građevinske,  ...   poslovnih zgrada.. Na temelju.. dugogodišnjeg iskustva.. u mogućnosti smo Vam pružiti.. maksimalnu sigurnost.. uz stalnu uslugu i.. visoku kvalitetu.. Naša strogo profesionalna poslovna politika održavanja nekretnina omogućit će Vam visoku kvalitetu Vaše građevine kroz dugi niz godina što u konačnici znači manje troškove za popravke i veću cijenu nekretnine.. NAŠ CILJ.. Jedini naš cilj je potpuno zadovoljstvo naših korisnika.. To nas tjera da iz dana u dan poboljšavamo i usavršavamo naš rad na zadovoljstvo Vas – naših klijenata.. dipl.. inž.. Dražen Serdar, direktor..

  Original link path: /onama.htm
  Open archive

 • Title: New Page 2
  Descriptive info: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA.. Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti.. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište koje pripada zgradi.. Upravljanje zgradama povezuje tehniku, ekonomiju, financije i pravo.. Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i upravitelj.. Suvlasnici se brinu i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove oko toga povjeravaju upravitelju kao nalogoprimcu.. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost.. Upravitelj upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.. Osnovna pravila ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika nekretnine (zakupci, najmoprimci) navedena su u Kućnom redu, a osnovni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika je Međuvlasnički ugovor.. PRIČUVA.. Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća zakonsko obavezno, nužno i drugo održavanje zgrade.. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika.. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova (hitne intervencije, manji popravci, čišćenje, stubišna rasvjeta, dizala i sl.. ) plaća se pričuva.. Svaki vlasnik posebnog dijela plaća pričuvu mjesečno.. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum.. Visina pričuve se određuje za svaki stan posebno prema ukupnoj površini stana.. Naplatu pričuve organizira i prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrade, te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu te odluci suvlasnika.. Iz pričuve se podmiruju svi obvezni troškovi zgrade te redovni i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja.. Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu i Uredbi Vlade RH.. Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.. UPRAVITELJ.. Temeljem Zakona  ...   2.. Dezinsekcija i deratizacija.. Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 60/92), provodi se dezinsekcija i deratizacija kao obavezna.. mjera zaštite od štetočina.. 3.. Dizalo.. a) Mjesečni servis dizala se provodi prema Pravilniku o tehničkim normativima za dizala.. b) Godišnja kontrola dizala se provodi prema članku 304.. Pravilnika o tehničkim normativima za dizala na električni pogon.. (NN 55/96).. 4.. Nabava i servis protupožarne opreme i instalacija.. Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93), Pravilniku o sadržaju zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te Pravilnika.. o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, provodimo nabavu i servis PP opreme i instalacija.. Za.. stambene zgrade nabavljamo PP aparate od 9 kg praha za gašenje.. 5.. Ispitivanje gromobranske instalacije.. Sukladno odredbama Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata, ispitivanje gromobranske instalacije na.. stambenim zgradama provodimo jednom u 5 godina.. 6.. Ispitivanje plinske instalacije.. Prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) ispitivanje plinske instalacije na stambenim zgradama.. provodimo jednom u 10 godina, i to od uličnog priključka do trošila u stanu.. 7.. Osiguranje zgrade.. Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stavarnim pravima te Uredbe o održavanju stambenih zgrada, provodimo.. osiguranje od požara i od odgovornosti kod najpovoljnijeg osiguravatelja.. NEOBVEZNI RADOVI.. Čišćenje stubišta.. Za naše komintente organiziramo najpovoljnije čišćenje stubišta i okoliša zgrade.. Stubišna rasvjeta.. Uređenje vrta i okoliša.. Stručni vrtlar će urediti vrt i okoliš zgrade po želji suvlasnika.. Ostali radovi.. Iz fonda zajedničke pričuve se mogu plaćati i ostala roba i usluge kao:.. -.. nabava i ugradnja zaštite za hidrante i protupožarne opreme,.. sredstva za čišćenje stubišta,.. - sredstva za održavanje vrta i okoliša,.. - izvođenje izljevnog mjesta za potrebe čišćenja stubišta, zalijevanje vrta,.. - etažiranje zgrade,.. - zamjena dotrajalih kanti ili kontejnera za smeće,.. - i sl..

  Original link path: /upr_zgradom.htm
  Open archive
 •  

 • Title: New Page 2
  Descriptive info: Kako bismo Vam približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada :.. Otvaranje posebnog zašti enog računa zgrade pri poslovnoj banci – nudimo Vam mogu nost otvaranja vlastitog računa koji može jedinstven za cijelu zgradu, a može i po ulazima.. To znači da račun nije vezan za račun Upravitelja ( primjera radi, tvrtke koje nisu poslovale na takav način povukle su sa sobom u stečaj i sredstva zajedničke pričuve stambenih zgrada dok kod posebnih računa suvlasnici su sigurni jer njihova sredstva ne mogu biti pod sudskom ovrhom zbog lošeg poslovanja upravitelja).. Naglašavamo da ve ina tvrtki nudi samo odjeljivanje Vašeg udjela u računu koji imaju otvoren za pričuvu zgrada (više od jedne zgrade ima isti račun).. Sredstva na Vašem računu ostaju sačuvana i pri eventualnoj promjeni Upravitelja.. Ugovaranje Ugovora o upravljanju zgradom na odre eno vrijeme od godine dana.. Naime, taj vremenski period je dovoljan da suvlasnici vide da li Upravitelj ispunjava njihova očekivanja ili ne.. Ako ispunjava, novi ugovor se potpisuje na neodre eno ili na odre eno vrijeme.. Ako ne ispunjava, Ugovor se automatski prekida nakon protekle godine dana.. Kvartalno Predstavnik suvlasnika dobiva (dostava u pošt.. sanduči ) kompletnu financijsku rekapitulaciju s  ...   s tvrtkama za čiš enje, te tako štedimo Vaš novac iz Vaše pričuve.. u okviru redovitog upravljanja i održavanja svih stambenih i poslovnih zgrada obavlja slijede e aktivnosti:.. Pregled zgrade i izrada zapisnika o stanju,.. Organizira sastanke stanara/suvlasnika stambene zgrade,.. Izrada Me uvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju,.. Otvaranje posebnog, zašti enog žiro računa zgrade ili ulaza,.. Vo enje financijskog poslovanja zgrade,.. Mjesečno izvještavanje suvlasnika o prihodima i rashodima,.. Obavljanje redovnih pregleda zgrade, minimalno jedanput mjesečno,.. Organiziranje hitnih intervencija, non-stop 365 dana u godini,.. Izrada godišnjeg plana održavanja,.. Izrada tehničkog prijedloga rješenja problema i troškovnika,.. Organiziranje izvo enja svih vrsta popravaka i dodatnih radova,.. Obavezno konzultiranje sa Predstavnikom suvlasnika o planiranju dodatnih radova,.. Stručni nadzor nad svim ugovorenim poslovima održavanja,.. Osiguranja zgrade kod najpovoljnijeg osiguravatelja,.. Održavanje kotlovnica i toplinskih postrojenja,.. Protupožarna zaštita,.. Kontrola i servis dizala,.. Atest i kontrolni pregled dimnjaka,.. Deratizacija i dezinsekcija,.. Ispitivanje plinske instalacije,.. Ispitivanje gromobranske instalacije,.. Mjesečne isplate naknade predstavniku suvlasnika,.. Utvr ivanje i naplata zajedničke pričuve,.. Prinudna naplata od neplatiša, opomene, tužbe, ovrhe,.. Elaborat etažiranja nekretnina,.. Upis u zemljišne knjige i katastar,.. Pravni savjeti u svezi kupoprodaje, uknjižbe vlasništva, posjeda i dr.. Organiziranje čiš enja stubišta,.. Obavlja svoj posao na zadovoljstvo svih stanara zgrade..

  Original link path: /ponuda.htm
  Open archive

 • Title: New Page 2
  Descriptive info: REFERENCE.. Kratki izvod iz Knjige objekata koje održavamo:.. Benkovačka 2.. Benkovačka 2 A.. Omišaljska 19.. Omišaljska 19 A.. Jovinovačka 8.. Virska 1 A.. Remetski kamenjak 2 B.. 8.. Remetski kamenjak 2 D.. 9.. Remetski kamenjak 2 E.. 10.. Vrhovec 259.. 11.. Loparska 2.. 12.. Nehajska 59.. 13.. III Podbrežje 14.. 14.. Jarušćica 7A.. 15.. Storžička 15.. 16.. II Zagorska 18.. 17.. Radmanovačka 6 D.. 18.. Radmanovačka 6 E.. 19.. Radmanovačka 6 F.. 20.. Radmanovačka 6 G.. 21.. Ravnice 15.. 22.. Srebrnjak 157.. 23.. Lašćinska 106 B.. 24.. Lašćinska 106 C.. 25.. Tina Ujevića 22.. 26.. Draganići 2.. 27.. Draganići 2 A.. 28.. Draganići 2 B.. 29.. Livanjska 9.. 30.. Zavrtnica 3.. 31.. Zavrtnica 3/1.. 32.. Petrova 120.. 33.. Ulica Sv.. Roka 5.. 34.. Roka 5 A.. 35.. Roka 7.. 36.. Roka 7 A.. 37.. Roka 9.. 38.. Roka 9 A.. 39.. Vrapčanska 2 B.. 40.. Ulderika Donadinija 48.. 41.. Ulderika Donadinija 50.. 42.. Ulderika Donadinija 52.. 43.. Ulderika Donadinija 54.. 44.. Livadarski put 12.. 45.. Livadarski put 14.. 46.. Studenačka 15.. 47.. Studenačka 15 A.. 48.. Storžička 15.. 49.. VI Podbrežje 2.. 50.. Medvedgradska 18.. 51.. Radmanovačka 6 I.. 52.. Radmanovačka 6 K.. 53.. Radmanovačka 3 A.. 54.. Karlovačka 28 A, Klinča Sela.. 55.. Karlovačka 28 B, Klinča Sela.. 56.. Karlovačka 28  ...   E.. 84.. Velikopoljska 9 F.. 85.. Velikopoljska 9 G.. 86.. Velikopoljska 9 H.. 87.. Velikopoljska 9 I.. 88.. Velikopoljska 9 J.. 89.. Velikopoljska 9 K.. 90.. Dračevička 30.. 91.. Dračevička 32.. 92.. Dračevička 34.. 93.. Dračevička 36.. 94.. Dračevička 38.. 95.. Dračevička 40.. 96.. Dračevička 40 A.. 97.. Dračevička 40 B.. 98.. Dračevićka 42.. 99.. Dračevićka 44.. 100.. Ogrizovićeva 39.. 101.. Ogrizovićeva 35.. 102.. Dobrinjska 15.. 103.. Velika Gorica, Šenoina 101.. 104.. Velika Gorica, Šenoina 101 A.. 105.. Velika Gorica, Šenoina 101 B.. 106.. Velika Gorica, Šenoina 103.. 107.. Vidovčica 24.. 108.. Vidovčica 28.. 109.. Vrhovec 259 A.. 110.. Radmanovačka 6 H.. 111.. Srednjaci 12.. 112.. Suhopoljski put 7/1.. 113.. III Malešnica 3.. 114.. Utinjska 3E.. 115.. Utinjska 3E1.. 116.. Utinjska 3F.. 117.. Kobiljak, M.. Krleže 3.. 118.. Krleže 3A.. 119.. Krleže 3B.. 120.. Krleže 5.. 121.. Krleže 5A.. 122.. Radmanovačka 18.. 123.. Donje Vrapče 4J.. 124.. G.. Szaba 1.. 125.. Ilica 251.. 126.. Julija Knifera 4.. 127.. Ede Murtića 2.. 128.. Ede Murtića 4.. 129.. Klanac 4A.. 130.. Bujavički put 2A.. 131.. Karlovačka 44 A, Klinča sela.. 132.. Karlovačka 44 B, Klinča sela.. 133.. Vrapčanske putine 9.. 134.. Majstora Radonje 12.. 135.. I Loparska 1.. 136.. I Loparska 3.. 137.. Donje vrapče 4E.. 138.. Vrapčanske putine 7.. 139 Donadinieva 38 A..

  Original link path: /reference.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 5