www.archive-org-2014.com » HR » Z » ZDRAVLJE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Zašto mjere za unapređenje zdravstva?
  Descriptive info: .. Zašto mjere za unapređenje zdravstva?.. Koje će se mjere i projekti provoditi?.. Projekti u pripremi.. Započeti projekti.. Najčešća pitanja i odgovori.. Zdravstveni sustav jedan je od najvažnijih sustava svake zemlje i dotiče se u određenim životnim fazama svih građana.. Zbog svoje važnosti sustav zdravstva mora se kontinuirano mijenjati i prilagođavati promjenama kako bi zadržao sposobnost ispunjavanja svojih temeljnih zadaća i funkcija u društvu.. Zdravstveni su sustavi, pa tako i hrvatski, svugdje u svijetu u stalnim prilagodbama trendovima u okruženju kakve nameću trenutačne demografske, sociološke, znanstvene i ekonomske promjene.. Sukladno tomu Ministarstvo zdravlja je u rujnu 2012.. godine predstavilo Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012.. - 2020.. Strategija određuje prioritetna područja djelovanja i smjer budućeg razvoja hrvatskoga zdravstvenog sustava te predviđa provedbu niza projekata, aktivnosti i mjera za unapređenje cjelokupnoga zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.. Temeljem Strategije, odnosno prikupljenih podataka, detaljne analize trenutačnog stanja, stručne rasprave, mišljenja javnosti  ...   i aktivnosti kojima je cilj prilagodba sustava zdravstva novim okolnostima i trendovima s jedne strane te unapređenje uvjeta rada i kvalitete usluga s druge strane.. Kako bi se napravili potrebni pomaci već je započela provedba nekoliko projekata koji daju prve pozitivne rezultate, dok je drugi dio projekata u naprednoj pripremnoj fazi te se njihov početak provedbe očekuje početkom sljedeće godine.. Projekti u pripremi.. Plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava.. Bolnice čine najveći dio hrvatskoga zdravstvenog sustava, kako u pogledu broja zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji su u njima zaposleni, tako i u pogledu sredstava koja se izdvajaju za njihov rad.. Započeti projekti.. Sanacija bolnica.. Zbog nagomilanih dugova kliničkih i županijskih bolnica te HZZO-a, koji su krajem 2012.. godine dosegnuli 5 milijarda kuna, Vlada RH donijela je odluku o sanaciji 9 kliničkih bolnica i 25 zdravstvenih ustanova, većinom županijskih bolnica.. Linkovi.. www.. hzzo.. hr.. hzjz.. zdravlje..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Koje će se mjere i projekti provoditi?
  Descriptive info: Kako bi se napravili potrebni pomaci Ministarstvo zdravlja, u suradnji s ključnim partnerskim institucijama već je započelo provedbu nekoliko projekata koji daju prve pozitivne rezultate, dok je drugi dio projekata u naprednoj pripremnoj fazi te se njihov početak očekuje početkom sljedeće godine.. Započeti projekti:.. - provedba sanacije bolnica.. - provedba zajedničke javne nabave.. -  ...   srce – spasi život“.. - organizacija stručne tehničke pomoći za privlačenje sredstava iz strukturnih EU fondova.. Projekti čija je priprema u fazi finalizacije:.. - plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava (master plan).. - plan racionalizacije i izdvajanja nezdravstvenih djelatnosti iz nadležnosti bolnica.. - plan dugoročnog unapređenja sustava planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u zdravstvu..

  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi
  Open archive

 • Title: Projekti u pripremi
  Descriptive info: Bolnice čine najveći dio hrvatskoga zdravstvenog sustava, kako u pogle.. >.. Izdvajanje nezdravstvenih djelatnosti iz nadležnosti bolnice.. Bolnice u Republici Hrvatskoj imaju gotovo 48.. 000 zaposlenika, od čega.. Plan za poboljšanje položaja i razvoj zaposlenika u zdravstvu.. Zapošljavanje, zadržavanje, kontinuirana edukacija, usavršavanje i pro..

  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/projekti-u-pripremi
  Open archive
 •  

 • Title: Započeti projekti
  Descriptive info: Zbog nagomilanih dugova kliničkih i županijskih bolnica te HZZO-a, koj.. Zajednička nabava.. Provedbu zajedničke nabave preko središnjih tijela za javnu nabavu zdr.. Program javno dostupne rane defibrilacije.. U Hrvatskoj iznenadni zastoj srca godišnje preživi svega 900 osoba, a.. Unapređenje hitne medicinske službe.. Ministarstvo zdravlja započelo je 2009.. godine unapređenje hitne medic.. Privlačenje sredstava iz EU fondova.. Ministarstvo zdravlja intenzivno priprema projekte za privlačenje sred..

  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/zapoceti-projekti
  Open archive

 • Title: Najčešća pitanja i odgovori
  Descriptive info: +.. -.. 1.. Zašto Ministarstvo zdravlja provodi mjere za unapređenje zdravstva?.. Click to collapse.. Ministarstvo zdravlja donijelo je u rujnu 2012.. godine Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012.. koja određuje prioritetna područja djelovanja i smjer budućeg razvoja hrvatskoga zdravstvenog sustava te predviđa provedbu niza projekata, aktivnosti i mjera za unapređenje cjelokupnoga zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.. Temeljem prikupljenih podataka, detaljne analize trenutačnog stanja, stručne rasprave, mišljenja javnosti te usporedbom s drugim zemljama, odnosno Europskom unijom, jasno je da u nekoliko segmenata hrvatskoga zdravstvenog sustava postoji prostor za poboljšanje.. U skladu s time Ministarstvo zdravlja u suradnji s partnerskim institucijama započelo je s provedbom niza mjera, aktivnosti i projekata kako bi se unaprijedio zdravstveni sustav – iznimno složen sustav koji je važan i dotiče se života svih građana RH.. Cilj je svih predviđenih mjera, aktivnosti i projekata, od kojih su neki već pokrenuti a drugi u finalnoj fazi pripreme, osigurati efikasnije, racionalnije i održivo poslovanje zdravstvenog sustava s jedne strane te daljnje unapređenje uvjeta rada djelatnika u zdravstvu i kvalitete zdravstvenih usluga za sve građane s druge strane.. 2.. Što provedba mjera unapređenja zdravstva konkretno znači pacijentima, a što osoblju u zdravstvu?.. Mjere koje provodimo i koje ćemo provoditi pokazat će se korisnima za pacijente i zaposlene u zdravstvu.. Tako će se primjerice planom reorganizacije i novim ustrojem bolničkog sustava (.. master.. planom) riješiti veći dio problema u bolničkom sustavu koji su nastali neplanskim ili neprimjerenim širenjem mreža bolnica i usluga koje pružaju.. Udruživanjem bolnica u regionalne bolničke mreže ili zajednice ustanova omogućit će se preraspodjela bolničkih usluga, bolje korištenje kapaciteta te time i bolja dostupnost usluga pacijentima.. Jačanjem dnevnih bolnica pacijenti će se brže i djelotvornije obrađivati, a to će pridonijeti dodatnom smanjenju liste čekanja.. Unapređenjem hitne medicinske službe uvodimo jednake standarde na području cijele zemlje i dodatno za pacijente podižemo kvalitetu usluge.. Provedbom programa javno dostupne rane defibrilacije smanjit ćemo smrtnost uslijed iznenadnog zastoja srca od čega svakog sata umire jedna osoba, a procesom dugoročnog unapređenja sustava upravljanja ljudskim potencijalima privlačit ćemo i zadržavati kvalitetne zaposlenike, ali i definirati sustav nagrađivanja koji stimulira cjeloživotno usavršavanje i kvalitetan rad.. Istodobno ćemo zdravstveni sustav Republike Hrvatske transformirati u dobro organiziran sustav kojim će upravljati stručnjaci s adekvatnim znanjima, koji će unaprijediti rad sustava na organizacijskom planu i time osigurati da izvrsna profesionalna kvaliteta zaposlenika u zdravstvu dosegne puni potencijal, a također i da zadovoljstvo korisnika naših usluga raste kao rezultat provedenih mjera.. Iako će neke promjene i mjere koje provodimo kod dijela zaposlenika, a možda i kod dijela pacijenata, naići na otpor jer će tražiti promjene i s njihove strane, one su naša su nužnost i moralna obveza prema građanima koji su nam ukazali povjerenje.. Sustav zdravstva moramo prilagoditi okolnostima te realnim uvjetima i mogućnostima na način da uvođenjem određenih promjena osiguramo njegov daljnji razvoj i napredak.. Zadržavanjem.. statusa quo.. pristajemo na urušavanje tog sustava i pogoršanje uvjeta rada i kvalitete usluga.. Samo promjene postojećih modela rada u skladu s dobrom europskom i svjetskom praksom mogu nam svima zajedno donijeti bolje rezultate i kvalitetnije zdravstvo već u bliskoj budućnosti.. 3.. Mogu li se planirane promjene provesti u kraćem roku?.. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.. sustav hrvatskog zdravstva promatra u dugoročnijoj perspektivi od 8 godina.. Uzimajući  ...   plana za poboljšanje i razvoj položaja zaposlenika u zdravstvu koji će omogućiti privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika kao i učinkovit sustav nagrađivanja koji stimulira cjeloživotno usavršavanje te kvalitetan rad.. Iako je još dosta posla pred nama, sigurni smo da smo na dobrom putu te da ćemo u vremenu koje je pred nama osigurati našim građanima dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i unaprijediti zdravstveni sustav Republike Hrvatske.. 4.. Kada će se smanjiti liste čekanja?.. Zdravstvo je iznimno složen sustav i rješavanje kroničnih problema u zdravstvu zahtijeva dulji vremenski period te provedbu niza mjera koje bi zajedničkim djelovanjem trebale riješiti određeni problem, ali i utvrditi razloge koji su ga prouzročili.. Transparentnost koju Ministarstvo zdravlja zagovara dovela je do toga da su liste čekanja za svaku bolnicu javno dostupne, što omogućuje ne samo usporedbu efikasnosti i organiziranosti pojedinih institucija, već omogućuje i provođenje korektivnih mjera kao što je novi model ugovaranja s bolničkim institucijama.. Liste čekanja nisu posebnost hrvatskog zdravstva jer se na elektivne zahvate čeka i u državama koje za zdravstvo po stanovniku izdvajaju znatno više, ali to nam nije i ne smije biti isprika: mi imamo dovoljno bolnica, opreme i djelatnika da liste čekanja ne bi smjele biti u obliku u kojem su sada.. Stoga je Ministarstvo zdravlja donijelo odluku o izradi temeljnog plana (.. plana) rada bolnica, koji će definirati način rada institucija u zdravstvu kako bismo unaprijedili i taj njegov segment, a za čije je donošenje izrađena analiza bolničkog sustava.. U svim našim projektima smanjenje lista čekanja je apsolutni prioritet, a Ministarstvo zdravlja otvoreno je i za prijedloge zainteresirane javnosti i stručnjaka.. Ministarstvo zdravlja pokušava u potpunosti ukloniti problem liste čekanja, odnosno čim prije ukloniti posljedice štrajka liječnika koji je doveo do povećanja lista u prosjeku do 25 %.. Tomu će, između ostalog, pridonijeti i temeljni plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava (.. plan) čije se donošenje očekuje do kraja godine, i to na nekoliko načina:.. - Preko sustava dnevnih bolnica pacijenti će se brže i djelotvornije obrađivati, a smanjit će se nepotrebne hospitalizacije i korištenje stacionarnih bolničkih resursa.. - Detaljno će se analizirati trenutačno stanje skupe medicinske (dijagnostičke i terapijske) opreme u bolnicama te premjestiti postojeća oprema i eventualno nabaviti nova oprema kako bi se maksimalno povećala iskorištenost i dostupnost opreme.. - Reforma plaćanja bolnica kojoj je cilj prestanak plaćanja kapaciteta te uvođenje prospektivnog modela plaćanja koji je pokazao svoju učinkovitost, o čemu svjedoči i primjer Njemačke koja je implementacijom istog modela uspjela riješiti problem lista čekanja.. 5.. Tko sudjeluje u pripremi svih najavljenih planova i aktivnosti?.. Za izradu projekata čija je priprema u fazi finalizacije kao što su primjerice plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava (.. plan bolnica), plan racionalizacije i izdvajanja nezdravstvenih djelatnosti iz nadležnosti bolnica ili plan dugoročnog unapređenja sustava planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima, Ministarstvo zdravlja raspisalo je međunarodni javni natječaj na koji su se mogle javiti konzultantske tvrtke koje su zadovoljavale postavljene stroge kriterije, što je uobičajena praksa u privatnom i javnom sektoru u razvijenim zemljama.. Nakon procesa selekcije, za pripremu najavljenih planova odabrane su tvrtke koje u svom portfelju posjeduju iskustvo rada na sličnim projektima u drugim zemljama, odnosno one sa najvećim relevantnim iskustvom, ekspertizom i vjerodostojnošću u traženom području.. 6.. Edukacija?.. lkhgkdgkjxgjhgjhdgb..

  Original link path: /index.php/najcesca-pitanja-i-odgovori
  Open archive

 • Title: Plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava
  Descriptive info: Reorganizacija ustroja i djelovanja bolnica ključna je za cjelovito unapređenje učinkovitosti, djelotvornosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, a donošenje plana reorganizacije i ustroja bolničkog sustava, tzv.. plana, nužan je preduvjet uspješne provedbe sanacije bolnica.. Detaljna analiza bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj pokazala je da postoji značajna neujednačenost po pitanju kapaciteta i produktivnosti samih bolnica, određeni broj bolnica bilježi nisku iskorištenost kreveta i visoku duljinu boravka u bolnici.. Tako se primjerice prosječna dužina liječenja kreće od 5,93 do 8,23 dana u kliničkim bolničkim centrima, odnosno 4,93 do 7,13 dana u općim i županijskim bolnicama.. Kada je u pitanju stopa iskorištenosti kreveta, ona varira od 4,45 do 0,92 u kliničkim bolničkim centrima, odnosno od 0,70 do 0,81 u općim i županijskim bolnicama.. Podaci o zdravstvenoj skrbi u dnevnim bolnicama također pokazuju i izrazite razlike među ustanovama ili nepostojanje podataka o njihovu radu, što znači da bi se već poboljšanjem sustava evidentiranja mogla postići veća produktivnost u bolnicama.. Navedena analiza, koja jasno ukazuje na potrebu za organizacijskim i funkcionalnim promjenama unutar sustava,  ...   bolnica u regionalne mreže, novu organizaciju rada unutar bolnica i bolničkih mreža te osnivanje nacionalnih i regionalnih centara izvrsnosti.. Planom će se istodobno omogućiti preraspodjela i optimalno koncentriranje bolničkih usluga te ugovaranje novih kapaciteta, ukidanje nepotrebnog umnožavanja dijagnostičkih i terapijskih zahvata na malim zemljopisnim udaljenostima i sl.. U okviru plana reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava posebna će se pozornost posvetiti racionalizaciji kapaciteta akutne skrbi osnaživanjem dnevnih bolnica.. Cilj je osigurati više kapaciteta za liječenje kroničnih bolesnika te palijativnu skrb, kao i povećanje kapaciteta u psihijatrijskim bolnicama za oboljele od demencije.. Bolnice bi se na sekundarnoj i tercijarnoj razini trebale povezati s postojećim i potencijalnim nastavnim bazama u funkcionalne mreže kako bi se u potpunosti iskoristio i dodatno osnažio njihov znanstveno-nastavni kapacitet.. Istodobno će plan uključivati i prijedlog mjera za smanjivanje troškova bolničkog sustava s ciljem efikasnog i održivog poslovanja te će biti usklađen s ostalim planovima i projektima nužnima za unapređenje bolničkog sustava, a to su primjerice unapređenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima, unapređenje hitne medicinske službe i sl..

  Original link path: /index.php/79-projekti-u-pripremi/78-plan-reorganizacije-i-novog-ustroja-bolnickog-sustava
  Open archive

 • Title: Sanacija bolnica
  Descriptive info: Sanacija bolnica.. Postupak sanacije obuhvaća analizu i utvrđivanje uzroka gubitka, pregovore s vjerovnicima, podmirivanje obveza, otpis potraživanja i svođenje rokova plaćanja u zakonom utvrđene okvire te provedbu reorganizacije i racionalizacije poslovanja, s ciljem stabilizacije poslovanja i sprečavanja stvaranja novih gubitaka.. Za sve bolnice u procesu sanacije imenovani su sanacijski upravitelj i sanacijska vijeća koja sačinjavaju predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija i bolnice.. Pred vodstva bolnica i ustanova  ...   ocjenjivanja uspješnosti njihova mandata.. Sve bolnice predale su sanacijske planove koji će se dodatno dorađivati i usklađivati s drugim reformskim projektima, u prvome redu s.. planom bolnica, a njihova je provedba već započela.. Za svođenje troškova poslovanja u raspoložive limite, uz vrijeme od tri godine koje je predviđeno za sanaciju, bit će potrebne i dodatne promjene u radu koje će proizići i iz drugih projekta unapređenja zdravstva..

  Original link path: /index.php/80-zapoceti-projekti/77-sanacija-bolnica
  Open archive

 • Title: Plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava
  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/79-projekti-u-pripremi/78-plan-reorganizacije-i-novog-ustroja-bolnickog-sustava
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sanacija bolnica
  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/80-zapoceti-projekti/77-sanacija-bolnica
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Plan reorganizacije i novog ustroja bolničkog sustava
  Descriptive info: povratak..

  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/projekti-u-pripremi/78-plan-reorganizacije-i-novog-ustroja-bolnickog-sustava
  Open archive

 • Title: Izdvajanje nezdravstvenih djelatnosti iz nadležnosti bolnice
  Descriptive info: Izdvajanje nezdravstvenih djelatnosti iz nadležnosti bolnice.. 000 zaposlenika, od čega je 30 % (14.. 139) nezdravstvenih djelatnika.. Kako bi se unaprijedilo upravljanje troškovima bolnica, Ministarstvo zdravlja je pokrenulo izradu detaljne analize stanja i međunarodnih iskustava kao podloge za prijedlog buduće organizacije nezdravstvenih djelatnosti unutar sustava zdravstva, uključujući i mogućnost njihova izdvajanja.. Analiza triju ključnih nezdravstvenih aktivnosti u bolnicama koje su izravno povezane s pružanjem zdravstvene njege te koje imaju najveći utjecaj na sigurnost pacijenata i kvalitetu usluge – prehrana, čišćenje i pranje rublja – pokazala je značajne varijacije u troškovima između pojedinih bolnica.. Tako se ukupni trošak prehrane, čišćenja i pranja kreće od 91 do čak 228 kuna dnevno.. Tako velike razlike između pojedinih bolnica ukazuju na problem niske  ...   provesti paralelno u nekoliko smjerova: unapređenjem produktivnosti, odnosno efikasnosti vlastitog osoblja unutar bolnica, konsolidacijom usluga u nezavisna poduzeća unutar javnog sektora (.. spin-off entitet.. ) ili izdvajanjem nezdravstvenih djelatnosti preko javnih natječaja (.. outsourcing.. ).. Temeljem napravljenih analiza, koje su preduvjet donošenja odluke o budućoj organizaciji nezdravstvenih djelatnosti, utvrđena je nužnost pripreme nacionalnih specifikacija usluga nezdravstvenog sektora, što će omogućiti mjerenje učinkovitosti i kvalitete usluga po jednakim parametrima u svim bolnicama u kojima usluge obavljaju djelatnici javnog sektora, kao i ujednačenost kriterija za ugovaranje i mjerenje kvalitete usluga vanjskih dobavljača.. Ministarstvo zdravlja će u suradnji s ostalim resorima prilikom konačne odluke o reorganizaciji i mogućem izdvajanju nezdravstvenih djelatnosti voditi računa o usklađenosti i sinergijskim učincima s ostalim projektima unapređenja zdravstva..

  Original link path: /index.php/koje-ce-se-mjere-i-projekti-provoditi/projekti-u-pripremi/76-izdvajanje-nezdravstvenih-djelatnosti-iz-nadleznosti-bolnice
  Open archive •  


  Archived pages: 21