www.archive-org-2014.com » LV » L » LASKANA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 186 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Sākums // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: .. Laskana.. de.. ru.. en.. lv.. Sākums.. Pakalpojumi.. Produkcija.. Kontakti.. Bildes.. Par mums.. Laskana ir koku osta, kas nodarbojas ar pap?rmalkas, kam?nmalkas un biokurin?m? - š?eldas un skaidas, skaidu brikešu un granulu vairumtirdzniec?bu.. Da?u š?eldas un kam?nmalkas ražojam paši, p?r?jo produkciju iep?rkam.. Galven?s m?su priekšroc?bas ir neaizsalstoš? Liep?jas osta.. Izdev?gais ?eogr?fiskais st?voklis un labi att?st?ta infrastrukt?ra ?auj labi apstr?d?t kravas, kas pien?k pa dzelzce?u, j?ru un sauszemi.. Kop?j? plat?ba ir 7 ha, 80% nokl?ta ar dzelzbetona pl?tn?m.. Uz??mumam ir dzelzce?a pievedce?š ar kop?jo garumu 366 metri uz kuru vienlaic?gi var padot un izkraut 20 vagonus.. Ir 3  ...   gara un 3.. 5 metrus dzi?a.. Noliktavas ?ka 6000 m.. 20.. 05.. 2014.. Vēsture.. Latvijas - Zviedrijas kopuzņēmums Laskana dibināts 1993.. gadā, strauji kļūstot par vienu no kokmateriālu tirdzniecības līderiem Latvijā.. 1997.. gada decembrī uzņēmums tika reorganizēts kā Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas (LSEZ) SIA Laskana un 1998.. gadā septembrī uzņēmums ieguva brīvās muitas zonas statusu.. REKVIZĪTI.. SIA LSEZ LASKANA.. Adrese: Brīvostas iela 40, Liepāja.. LV-3405; a/k 34, LV-3401.. V.. reģ.. Nr.. 40003135151.. a/s SWEDBANK.. Konts: LV23HABA0001408036969.. Kods: HABALV22.. a/s SEB banka.. Konts: LV67UNLA0012010467528.. Kods: UNLALV2X.. Tālr.. : (+371) 63423111.. Fakss: (+371) 63424462.. BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000717.. mājas lapu izstrāde..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Startseite // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Startseite.. Dienstleistungen.. Produkte.. Kontakt.. Bilder.. Über uns.. Das Unternehmen Laskana ist ein Hafen für Holz, ein Großhändler für Faserholz, Kaminholz und Biobrennstoff Holzhackschnitzel und Holzspäne, Briketts und Pellets.. Ein Teil der Holzhackschnitzel und des Feuerholzes wird von uns produziert, den Rest kaufen wir an.. Die wichtigsten Vorteile unseres Unternehmens ist der eisfreie Hafen Liepāja.. Die günstige geografische Lage und die gut entwickelte Infrastruktur ermöglichen eine gute Bearbeitung von Gütern, die über Schienen-, Wasser- und Landwege geliefert werden.. Die Gesamtfläche unseres Unternehmens beträgt 7 ha, 80% der  ...   der 20 Güterwagen gleichzeitig bearbeiten werden können.. Das Unternehmen besitzt 3 Anlegestellen, 2 davon haben eine Gesamtlänge von 340 m, die Wassertiefe beträgt 6.. 5 m.. Eine ist 100 m lang mit einer Wassertiefe von 3.. Die Fläche der Lagerhalle beträgt 6000 m.. Geschichte.. Das lettisch-schwedische Joint Venture wurde 1993 gegründet und das Unternehmen hat sich schnell zu einem der führenden Holzhändler Lettlands entwickelt.. Im Dezember 1997 wurde es zu Laskana GmbH der Sonderwirtschaftszone Liepāja umorganisiert und 1998 erlangte das Unternehmen den Status der zollfreien Zone.. Ausgearbeitet..

  Original link path: /de/startseite/
  Open archive

 • Title: НАЧАЛО // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: НАЧАЛО.. УСЛУГИ.. ПРОДУКЦИЯ.. КОНТАКТЫ.. галереи.. О НАС.. Сферой деятельности компании Ласкана является деревообработка, оптовая торговля деловой древесиной, балансами всех пород, дровами для камина и биотоплива, щепой и опилками, а также опилочными брикетами и гранулами.. 30% щепы и дров для камина мы производим самостоятельно, в свою очередь остальную продукцию мы закупаем.. Нашим главным преимуществом является то, что мы находимся на территории Лиепайского порта, который входит в число немногих.. незамерзающих.. портов на Балтийском море.. Выгодное географическое положение и хорошо развитая инфраструктура, позволяет эффективно обрабатывать поступаемый железнодорожный, морской и автомобильный груз.. Для этого Ласкана распологает необходимым оборудование, включающем в себя погрузчики разных типов, погрузочно-разгрузочные модули для сыпучих грузов, автотранспорт, кран.. Общая площадь территории порта, принадлежащей нашей компании, составляет 7  ...   метров.. Длина одного портового причала-100 метров, а глубина-3.. Площадь крытого склада составляет 6000 м.. 2.. В распоряжении нашей компании имеются современные, оборудованные мастерские для ремонта автотранспорта и спец.. техники всех видов.. Реквизиты.. 11.. 2009.. SIA LSEZ Laskana.. Адрес: Brīvības iela 40, Liepāja, LV-3401.. Рег.. Номер 40003135151, НДС LV4000313551.. A/S SWEDBANK, код HABALV22.. LV23HABA0001408036969.. A/S SEB банк, код UNLALV2X.. Конт LVL: LV67UNLA0012010467528.. Конт EUR: LV09UNLA0012702071976.. Телефон: (+371) 63423111;.. Факс: (+371) 63424462;.. История.. Совместное предприятие Латвии и Швеции Ласкана , созданное в 1993 году, постепенно становится ведущим лидером Латвии в торговли лесоматериалов.. В декабре 1997 года, предприятие было реорганизовано как Лиепайская Специальная Экономическая Зона (ЛСЭЗ) СИА Ласкана и в 1998 году, в сентябре, предприятие получило статус свободной таможенной зоны..

  Original link path: /ru/nachalo/
  Open archive
 •  

 • Title: Home // LSEZ SIA "LASKANA"
  Original link path: /en/home/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sākums // LSEZ SIA "LASKANA"
  Original link path: /lv/sakums/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Pakalpojumi // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Ostas pakalpojumi.. Remontdarbnīcas pakalpojumi kravas un industriālajām mašīnām.. Autokrāna pakalpojumi.. Industriālās tehnikas pakalpojumi.. Transporta pakalpojumi.. Atklāts kravas laukums - 45000 m2.. Sauso kravu noliktava - 6000 m2.. Kuģu piestātnes - 340 m garas un 6.. 5 m dziļas.. Kuģu aģentēšana.. Kuģu fraktēšana.. Pievienotie faili:.. piestatnes.. JPG.. Laukums.. jpg.. noliktava.. nolitava.. Riepu remonts un balansēšana.. Dzinēju un ātrumkārbu remonts.. Metināšana, virpošana un frēzēšana.. Autoelektriķa un hidraulikas speciālista pakalpojumi.. Bremžu diagnostika un remonts.. Automašīnu ass spēļu diagnostika un remonts.. Apkopes.. Būvniecības uzņēmumiem  ...   celtspēju līdz 30 tonnām un strēles garumu līdz 43 metriem.. Pasūtīšana: O.. Zeme, kontakttālrunis: 29257410.. Celtņa parametri atrodami pievienotajos failos:.. cra_tab.. gif.. cra_tab2.. celtspeja01.. Kato tabula.. Frontālais krāvējs (VOLVO).. Autokāri - no 1.. 5 t līdz 4 t.. Piegādātājiem tiek piedāvāti transporta pakalpojumi gan baļķu, gan beramo kravu nogādāšanai uz Laskanu.. Papildus tam, piedāvājam transporta pakalpojumus jebkura veida beramo kravu (līdz 30 tonnām) pārvadāšanai Kurzemes reģionā.. Tehnika:.. Konteinera (34 +34m3) mašīnas;.. Kokvedēja mašīnas;.. Kravas automašīna ar puspiekabi (13 m, tents)..

  Original link path: /lv/pakalpojumi/
  Open archive

 • Title: Produkcija // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Priedes papīrmalka.. Egles papīrmalka.. Bērza papīrmalka.. Apses papīrmalka.. Kurināmā malka.. Zāģu skaidas.. Kamīnmalka.. Koksnes šķelda.. Priedes papīrmalkas kvalitātes prasības.. Priedei jābūt svaigi zāģētai.. Garums: 3m; 4m;.. Diametrs: no 6cm tievgalī - 60cm resgalī /bez mizas/;.. Zariem jābūt nozāģētiem paralēli, līdz ar stumbru.. Pieļaujams.. Zaru augstums: līdz 3cm;.. Vienpusējā līkumainība: 10%.. Divpusējā līkumainība: 5%.. Iekšējie un aplievas krāsojumi, zilējumi līdz 30% no diametra.. Egles p/m piejaukums, atbilstošs priedes p/m kvalitātes prasībām, /brūnējums līdz 30% no diametra/.. Nav pieļaujams.. Trupe.. Padēls.. Dakšveida zari.. Apogļojums.. Metāliski ieslēgumi.. Kukaiņu bojājumi.. Skaldīta p/m.. Plastmasa.. Egles papīrmalkas kvalitātes prasības.. Eglei jābūt svaigi zāģētai.. Garums: 3m; 4m; 6m;.. Diametrs: no 6cm tievgalī - 60cm resgalī /bez mizas/.. Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram.. Zaru augstums: līdz 3cm.. Aplievas un iekšējie krāsojumi.. Zilējumi.. Kukaiņu radīti bojājumi.. Bērza papīrmalkas kvalitātes prasības.. Bērzam jābūt svaigi zāģētam.. Neīstais kodols.. Iekšējie un aplievas krāsojumi.. Marmortrupe.. Apses papīrmalkas kvalitātes prasības.. Apsei jābūt svaigi zāģētai.. Diametrs: no 8cm tievgalī - 50cm resgalī /bez mizas/;.. Kodola trupe /augoša koka trupe/: līdz 30% no diametra.. Mīkstā trupe.. Kurināmās malkas kvalitātes prasības.. (Visas Latvijā augošās koku sugas).. arums: 3m; 4m; 5m; 6m; (+/- 0.. 2).. Diametrs: no 6cm tievgalī 80cm resgalī /bez mizas/;.. Kodola trupe /augoša koka trupe/.. Radioaktīvas vielas.. Toksiskas un ķīmiskas vielas.. Zāģu skaidu kvalitātes prasības..  ...   Kamīnmalkas kvalitātes prasības un specifikācija.. K/m kastē jābūt vienas sugas kokam.. K/m kastei jābūt marķētai ar katram ražotājam noteikto numuru.. K/m kastei jābūt piekrautai 3cm 5cm virs augšējās malas;.. K/m pagales garums: 30cm ( 2cm).. Skaldītās šķautnes platums no 12 14cm.. Ja apaļkoka diametrs ir 8 12cm, tam ir jābūt pārskaldītam uz pusi, virs 12cm vismaz 3 daļās.. Līdz 10% kastē pieļaujamas pagales, kuras skaldītas no apaļkoka, kam diametrs ir 6 8cm (pārskaldītas uz pusi).. Ja bērza k/m tiek iepirkta maisos, tad maisiem jābūt sekojošiem izmēriem:.. (60cm x 80cm 60l) - vienā kastē jābūt 42gab.. (50cm x 80cm 40l) - vienā kastē jābūt 51gab.. Kastēm, kurās ir k/m maisos, arī jābūt pilnām.. Sausai k/m jābūt izžāvētai no 18% līdz 22%.. Nesaskaldītas pagales un pagales, kuras skaldītas no apaļkoka, kura diametrs ir mazāks par 6cm.. Pelējuma sēnīte.. Koksnes šķeldas kvalitātes prasības un specifikācija.. LSEZ SIA Laskana iepērk visu koku sugu koksnes šķeldu.. Koksnes šķeldas izmēri.. 90%.. 10%.. BIEZUMS (mm).. 5 - 15.. 15 - 20.. PLATUMS (mm).. 5 - 40.. 40 -50.. GARUMS (mm).. 10 - 100.. 100 - 150.. Pieļaujamais sastāvs.. Miza - līdz 15%.. Trupe - līdz 0,10%.. Skaidas - līdz 10%.. Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3.. Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta..

  Original link path: /lv/produkcija/
  Open archive

 • Title: Kontakti // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Biroja vadītāja: Sandija Vāgnere.. Tel.. :+371 63423111.. Fakss:+371 63424462.. E-pasts:info@laskana.. lv.. Valdes priekšsēdētājs: Gunvaldis Vēsmiņš.. : +371 63423111.. : +371 63422461.. E-pasts:.. gunvaldis.. vesmins@laskana.. Direktors: Laimons Kučiks.. // Sadarbība ar piegādātājiem //.. : +371 29440433.. E-mail:.. laimons.. kuciks@laskana.. Ražošanas direktors: Ojārs Zeme.. //Autokrāna pakalpojumi, ostas pakalpojumi//.. : +371 63481459.. :+371 29257410.. E-pasts:ojars.. zeme@laskana.. Grāmatvedība.. : +371 63429054.. Fakss: +371 63424462.. Finansiste.. :.. Gunta Rimkus.. : +371 29125570.. gunta.. rimkus@laskana.. Mērnieki..  ...   Edgars Baumanis.. // Kamīnmalkas, skaidu brikešu un granulu, papīrmalkas , malkas, šķeldas un skaidas ieprkumu koordinators//.. : +371 29435190.. +371 26423933.. edgars.. baumanis@laskana.. Mežsaimniecības daļas vadītājs: Elmārs Pūris.. : +371 26184538.. E-pasts: info@laskana.. Transporta struktūrvienības vadītājs, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists:.. Sergejs Trofimovs.. : +371 27848811.. sergejs.. trofimovs@laskana.. Kuģu aģenti:.. Uldis Ozoliņš.. : (+371) 29284734.. agency@laskana.. Normunds Krafts.. : (+371) 29476418.. Iepirkumu speciālists: Liene Čirkše.. : (+371) 29403802.. liene.. cirkse@laskana..

  Original link path: /lv/kontakti/
  Open archive

 • Title: Bildes // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Darbībā..

  Original link path: /lv/bildes/
  Open archive

 • Title: Dienstleistungen // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Hafen.. Werkstatt für Lkws und Industriemaschinen.. Hebekran.. Industrie-Technik.. Transport.. Ladungsplatz - 45000 m2.. Lagerhalle für Trockengüter - 6000 m2.. Anlegestellen - 340 m lang, Wassertiefe 6.. Betreuung von Schiffen.. Vercharterung von Schiffen.. Anhänge:.. Reparatur und Auswuchtung der Reifen.. Reparatur der Motoren und der Getrieben.. Schweißung, Dreherei und Fräsen.. Dienstleistungen von Kfz-Elektriker und Hydraulik-Spezialist.. Diagnostik und Reparatur der Bremsanlagen.. Diagnostik und Reparatur des Achsspiels.. Wartung.. Für Bauunternehmen und andere Organisationen, die  ...   K354L) zur Verfügung Hubkraft bis 30 Tonnen, Länge des Auslegers bis 43 Meter.. Buchung: O.. Zeme, Telefon: 29257410 (Latvian, Russian.. ).. Frontlader (VOLVO).. Hubstapler - von 1.. 5 t bis 4 t.. Für die Lieferanten bieten wir an, Rundholz und Schüttgüter nach Laskana zu transportieren.. Zusätzlich wird der Transport von Schuttgütern (bis 30 Tonnen) aller Arten innerhalb Kurlands angeboten.. Fuhrpark:.. Container Lkw (34 +34m3);.. Holztransporter;.. Lkw mit Sattelanhänger (13 m, Abdeckschwenkplane)..

  Original link path: /de/dienstleistungen/
  Open archive

 • Title: Produkte // LSEZ SIA "LASKANA"
  Descriptive info: Faserholz Kiefer.. Faserholz Fichte.. Faserholz Birke.. Faserholz Espe.. Brennholz.. Sägespäne.. Qualitätsanforderungen.. Die Kiefer muss frisch gefällt sein.. Länge: 3m; 4m;.. Durchmesser: ab 6cm am Zopfende - 60cm am Stammende /ohne Rinde/;.. Äste müssen parallel gleich am Baustamm gesägt sein.. Zulässig.. Höhe der Äste: bis 3cm;.. Einseitige Krümmung: 10%.. Zweiseitige Krümmung: 5%.. Innere Verfärbung und Verfärbung auf den Splint, blaue Flecken bis 30% des Durchmessers.. Beimischung von Fichtenfaserholz, den Qualitätsanforderungen des Kiefernfaserholzes entsprechend, /braune Flecken bis 30% des Durchmessers/.. Unzulässig.. Fäule.. Gabelförmige Äste.. Verkohlung.. Metalleinschlüsse.. Insektenschäden.. gehacktes Faserholz.. Kunststoff.. Die Fichte muss frisch gefällt sein.. Länge: 3m; 4m; 6m;.. Durchmesser: ab 6cm am Zopfende - 60cm am Stammende /ohne Rinde/.. Äste müssen dem Baustamm parallel gesägt sein.. Höhe der Äste: bis 3cm.. Einseitige Krümmung: 10%.. Zweiseitige Krümmung: 5%.. Fäule.. Innere Verfärbung und Verfärbung auf dem Splint.. Blaue  ...   muss frisch gefällt sein.. Länge: 3m; 4m;.. Durchmesser: ab 8cm am Zopfende - 50cm am Stammende /ohne Rinde/;.. Kernfäule: bis 30% des Durchmessers.. Nicht zulässig.. Weichfäule.. (Sämtliche in Lettland vorkommenden Holzarten).. Länge: 3m; 4m; 5m; 6m; (+/- 0.. 2).. Durchmesser: b 6cm am Zopfende 80cm am Stammende /ohne Rinde/;.. Kernfäule.. Radioaktive Stoffe.. Gift- und Chemiestoffe.. Laskana GmbH kauft die Sägespäne aller Holzarten, die beim Sägen oder Schleifen der Holzes entstanden sind, ein.. Der Anteil der zerkleinerten Rinde in Sägespänen beträgt weniger als 20%.. In einzelnen Ladungen ist das Vorhandensein der Stücken von Holz und Rinde (nicht größer als 3 X 10 X 30 cm) zulässig.. Metall- und Kunststoffprodukte.. Steine.. Erde.. Andere Fremdkörper.. Die Vermessung von Volumen und die Annahme des Holzhackschnitzels erfolgt in m3 (geschüttet).. Entsprechen die Sägespäne den Qualitätsanforderungen nicht, so wird die Ladung nicht angenommen..

  Original link path: /de/produkte/
  Open archive •  


  Archived pages: 186