www.archive-org-2014.com » LV » L » LASA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 127 . Archive date: 2014-08.

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: .. Svētdiena,.. 2014.. gada 31.. augusts.. English.. -.. SĀKUMS, AKTUĀLI.. PAR LASA, DARBĪBA.. BIEDRI.. ISWA.. PROJEKTI.. VEIKTIE DARBI.. SAITES.. ARHĪVS.. IZDEVUMS POLIGONS.. KONTAKTI.. Biedrība Latvijas Atkritumu.. saimniecības asociācija.. Kuršu iela 9-2,.. Rīga, LV-1006.. Tālrunis: +371 67551381.. Fakss: +371 67551361.. E-pasts:.. lasa @ edi.. lv.. Biedrības LASA.. 20 gadu jubilejai veltītais svinīgais pasākums.. Notiks piektdien, 2014.. gada 5.. septembrī Igates pilī, Limbažu novada Vidrižu pagastā.. Uz jubilejas pasākumu aicinām visus biedrības „LASA” biedrus.. /body.. Projektu ieviešana.. Biedrībā LASA uzsākta divu LVAFA līdzfinansēto projektu izpilde:.. * Mārupes novada  ...   un to izmantošana Latvijā.. Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana.. Atkritumu saimniecība 2.. papild.. izd.. Skatīt vairāk.. MĀCĪBAS:.. Profesionālās pilnveides izglītības programma (kods 30P 850 01).. Ūdenssaimniecības un atkritum-saimniecības tehnoloģijas un vadība.. gada mācību kurss - Mācību centrā Vides Risinājumi ,.. Aicinām pieteikties dalībai mācību kursā.. Izdevums Poligons.. Nr.. 36 - 2008 (.. pdf).. 37 - 2010 (.. SIA V.. ides Risinājumi.. Mācību centrs.. Vides risinājumi.. LVAF.. līdzfinansēts projekts.. Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā.. Skatīt.. Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā.. 2008 © Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: Sunday,.. August 31, 2014.. Latviski.. HOME, ACTUAL.. ABOUT LASA, ACTIVITIES.. MEMBERS.. PROJECTS.. REALIZED WORKS.. LINKS.. ARCHIVE.. NEWSPAPER POLIGONS.. CONTACTS.. Waste Management Association of Latvia.. (LASA).. Address: Kursu iela 9-2,.. Riga, LV-1006, Latvia.. Phone: +371 67551381.. Fax: +371 67551361.. E-mail:.. WMAL celebrate.. 20 year anniversary of association.. 5 September 2014.. Igate manor house, Limbazi municipality.. Project.. implementation.. Waste Management Association of latvia started implementation of 2 projects, co-financed by LVAFA:.. * Involvement of  ...   Gulbene municipality.. _________________________________________.. N.. ewest books.. ,.. prepared in WMAL.. :.. WMAL.. , 20.. 11.. 94.. p.. , 2005, 102.. Atkritumu saimniecība , 2.. n.. d ed.. , 2007, 133.. , 2008, 101.. Look more.. V.. Ltd.. Education Centre.. Vides risinajumi.. Involvement of Mārupes municipality inhabitants to join biodegradable waste composting.. C.. o-financed by LAVF.. Open.. Enlightening week on waste management in Gulbene municipality.. 2008 © LASA - Waste Management Association of Latvia..

  Original link path: /eng_index.php
  Open archive

 • Title: LASA
  Descriptive info: ,.. 31 , 2014.. LASA,.. POLIGONS.. (L.. ASA.. ).. 9-2,.. , LV-1006,.. : +371 67551381.. : +371 67551361.. -.. :.. KPFI project.. Renewable energy resources and their application to reduce greenhouse gas emissions ,.. co-financed by Climate change financial instrument.. RECO Baltic 21 Tech,.. Co-financed by ERDF.. RECO BALTIC 21 TECH.. „.. ”.. 2013.. 14.. Baltvilla , Baltezers, Rīgas rajons.. , , 2007, 133.. , , 2008, 101.. 2008 © LASA -..

  Original link path: /rus_index.php
  Open archive
 •  

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: LASA.. Par LASA, Darbības virzieni.. Atkritumu saimniecības nozares.. PROFESIONĀLA, NEATKARĪGA, BRĪVPRĀTĪGA biedrība, bezpeļņas organizācija.. LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS ASOCIĀCIJA.. DIBINĀTA.. - 1994.. gadā.. DARBĪBAS MĒRĶIS.. - Veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu.. ASOCIĀCIJAS BIEDRI.. (2014.. gada augustā) - 31 juridiskās personas, 30 fiziskas personas, KOPĀ 61.. APVIENO.. - Pašvaldības Zinātniski - pētnieciskās organizācijas, Projektēšanas institūtus, Augstākās mācību iestādes, Uzņēmumus un firmas kuras veic:.. sadzīves, rūpniecības un citu tautsaimniecības nozaru neizmantoto izejvielu un atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, izpēti, attiecīgo projektu izstrādi, ekspertīzi un speciālistu sagatavošanu.. LASA darbības virzieni.. GALVENIE UZDEVUMI.. Sekmēt sadzīves, bīstamo atkritumu, tai skaitā sadzīves bīstamo atkritumu samazināšanu, otrreizēju izmantošanu, jaunu pārstrādes un noglabāšanas tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu praksē.. - Veicināt  ...   www.. iswa.. org.. Esam Eiropas Komposta tīkla (ECN) biedrs.. (.. compostnetwork.. info.. SADARBOJAS.. Ar vides nevalstiskajām organizācijām;.. Valsts vides aizsardzības struktūrām.. PIEDALĀS.. Normatīvo un likumdošanas aktu izstrādē, kā arī Vietējo un nacionālo stratēģiju attīstīšanā,.. Konferencēs un citos starptautiskos pasākumos.. VEICINA.. Informācijas, pieredzes, tehniskās kompetences apmaiņu;.. Profesionālās kvalifikācijas ieguvi atkritumu saimniecībā.. IZSTRĀDĀ UN KOORDINĒ.. Projektus par specializētiem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.. (LIFE, 6.. Ietvarprogramma, INTERREG u.. c.. );.. Apmācību programmas, mācību kursus, mācību līdzekļus.. RĪKO.. Izstādes, Konferences, Seminārus un Apmācību kursus un programmas pašvaldību speciālistiem un firmu pārstāvjiem.. IZDOD.. Grāmatas.. Regulāru avīzi “POLIGONS” (ISSN 1407-8090).. SNIEDZ.. Konsultācijas.. VEIC.. Ekspertīzes.. LASA.. logo.. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija.. Colour of characters: RGB 23-79-23.. Font: “Bookman Old style”, Bold..

  Original link path: /0_darbiba.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas biedri.. (juridiskās personas).. gada augusts.. Organizācija / institūcija.. Adrese.. Kontakt persona.. Tālrunis.. Fakss.. E-pasts.. Galvenie darbības virzieni atkritumsaimniecībā.. Aenergo SIA.. Rīga, Katrīnas dambis 24A-12, LV-1045.. F.. Jaquemod.. 22033933 aenergo@aenergo.. eu.. Atkritumu un riepu pārstrāde un konversija termoelektriskajā enerģijā - pārstrādes uzņēmumu izveides projektu vadība, projektēšana, tehniskais nodrošinājums, uzstādīšanas vadība, konsultācijas.. Armat SIA.. Dauguļu 7, Ulbroka, Stopiņu nov.. LV-2130.. M.. Cīrulis.. 67388488.. f.. 67388487.. elmars@armat.. Hidrotehniskie materiāli atkritumu glabātuvēm.. Bīstamo Atkritumu Serviss SIA.. Daugavpils, Teātra iela 19, LV-15401.. L.. Gintere.. 27733182.. laima.. gintere@gmail.. com.. Bīstamo un sadzīves atkritumu savākšana, transportēšana, uzglabāšana; kravas transporta pakalpojumi.. Cemex SIA.. Brocēnu novads, Rūpnīcas ielā 10, Brocēni, LV-3851.. S.. Kļava.. 67033500.. 67033514.. santa.. klava@cemex.. Riepu un alternatīvā atkritumu kurināmā termiskā pārstrāde.. CORVUS Company SIA.. Rīga, Rūpniecības iela 52, LV-1045.. A.. Jurčenko.. 67323576.. 67323576.. corvus@corvus.. Nolietoto eļļu, naftas produktu atkritumu, balasta ūdeņu savākšana pārstrādei.. Eko Terra SIA.. Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039.. I.. Bernovskis.. 67893957.. 67893961.. ekoterra@ekoterra.. Organisko atkritumu kompostēšana.. Ekovalis Latvija SIA.. Liepāja, Vecā Ostmala 40, LV-3401.. G.. Šalts.. 63401551 f.. 63401550.. guntis@ekovalis.. lt.. Rūpniecisko (naftas prod.. ) objektu tīrīšana, sakopšana, sanācija un bīstamo atkritumu savākšana un pārvadāšana.. Fizikālās Enerģētikas institūts, Valsts zinātniskais institūts.. Rīga, Aizkraukles iela 21, FEI, LV-1006.. R.. Bendere.. 67551384.. 67551361.. bendere@edi.. Materiālu termiskās pārstrādes izpēte.. Getliņi-2 SIA.. Institūta iela 1, P/n Ulbroka, Stopiņu nov.. , Rīgas raj.. LV-2130.. E.. Sarkans.. 67701798.. 67701798.. getlini@.. mail.. teliamtc.. Atkritumu pieņemšana speciālai iznīcināšanai, organisko atlikumu pārstrāde.. Jelgavas novada dome.. Jelgava, Pasta iela 37,.. LV-3001.. Buividaitis.. 63012253.. 63022234.. valdis.. buividaitis@ jelgavasnovads.. lv.. Atkritumu saimniecības sistēmas attīstība pašvaldības teritorijā.. Jelgavas pilsētas dome.. Jelgava, Lielā iela 11,.. LV–3001.. Jankovskis.. 63023511.. 63023511.. eko@.. eko.. jelgava.. J.. ēkabpils Pakalpojumi SIA.. Jēkabpils, Zemgales iela 24/1, LV-5201.. Spalis.. 65237665.. 65237667.. jekpak@one.. Atkritumu savākšana un apsaimniekošana.. Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs SIA.. Rīga, Duntes iela 23a-204,.. LV-1005..  ...   novada dome.. Preiļi, Raiņa bulvāris 19,.. LV-5301.. Ivanovs.. 65322766.. 65322766.. dome@preili.. Ragn-Sells SIA.. Gurnicas, Ķekava, Ķekavas pag.. , Ķekavas nov.. , LV-2123.. D.. Afoņina.. 67281246.. 67284112.. info@ragnsells.. Sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšana, transportēšana, apstrāde un apglabāšana; konsultācijas, individuāli servisa risinājumi.. Riepu Bloki SIA.. Grūbe.. 29265209.. 67199040.. aivars@riepubloki.. Riepu ķīpošana, pārstrādes risinājumi.. Technobalt SIA.. Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035.. Feldorfs.. 67605046.. 67605062.. ainis@technobalt.. Atkritumu apstrādes iekārtu ražošana, piegāde un apkalpošana.. Uzskaites sistēmas SIA.. Bērzu iela 1-18, p/n Ropaži,.. Ropažu novads, LV-2135.. Seskis.. 67918511.. 67918511.. info@uzskaitvedis.. Uzņēmuma uzskaites un plānošanas automatizācija.. Datorprogrammu izstrāde, CSA savākšanas un transportēšanas izmaksu optimizācija.. VentEko SIA.. Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pag.. Babītes nov.. LV-2107.. Bažovska.. 67913155.. 67913156.. info@venteko.. Vides izpēte, grunts un gruntsūdens sanācija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana, sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projektēšana.. Vides serviss, Bauskas pilsētas SIA.. Bauska,.. Salātu iela 7a,.. LV-3901.. Pukinskis.. 63960613.. 63960614.. pasts@.. videsserviss.. Atkritumu savākšana un apsaimniekošana, komunālie pakalpojumi.. Vidusdaugavas SPAAO.. Aizkraukle,.. Lāčplēša iela 1,.. LV-5101.. Dagis.. 65133917.. 65133917.. spaao@aizrp.. Atkritumu saimniecības sistēmas koordinēšana reģionā.. Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija SIA.. „Vibsteri”, Remtes pag.. Brocēnu nov.. , LV-3871.. Tiļļa.. t.. 63864244.. 63885001.. vaao@vaao.. Atkritumu savākšana, transportēšana, šķirošana, uzglabāšana, konteineru noma.. Virsma BO SIA.. Rīga,.. Aizkraukles iela 21, FEI,.. LV-1006.. Kalnačs.. 67558782.. 67558706.. virsma@edi.. Atkritumu materiālu, ūdeņu, degvielu, degšanas procesu analīzes, konsultācijas, projekti.. ZAAO SIA.. Valmiera,.. Rīgas iela 32,.. LV-4201.. Gailuma.. 64281250.. 64281251.. zaao@apollo.. Sadzīves, lielgabarīta, būvgružu, kompostēj.. atkritumu apsaimniekošana.. CSA poligona apsaimniekošana.. Vides izglītības aktivitātes.. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas individuālie biedri.. Persona.. Mg.. Āriņa.. Rīga.. Berģis.. Valmiera.. Bremšs.. Cudečka-Puriņa.. Cudečkis.. Dimanta.. Evertovskis.. Smiltene.. Jaudzems.. BA Z.. Krūklīte.. Ladutjko.. Soc.. Lodziņa.. Losevs.. Ozola-Tīruma.. Ozoliņš.. Pelnēns.. Liepāja.. Perova.. Ropažu nov.. Sc.. Env.. Plūme.. Jelgava.. Pumpurs.. Ing.. Punans.. Iecavas nov.. Roķis.. K.. Rutks.. Sauļūns.. Jurmala.. Strance.. Svenčs.. Daugavpils.. Šemeta.. Teibe.. Ikšķile.. Doc.. Dr.. Chem.. Valtere.. Ing.. Vidužs.. Jelgavas nov.. Vulāns.. Skrīveri..

  Original link path: /0_biedri.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: - ISWA.. Starptautiskā Cieto atkritumu asociācija ISWA.. http://www.. org/.. INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION.. Telephone: +43 1 253 6001.. Fax: +43 1 253 600 199.. Email:.. iswa@iswa..

  Original link path: /0_iswa.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: - Projekti.. Projekts.. RECO Baltic 21 Tech.. Uz ilgtspējīgu atkritumu saimniecību Baltijas jūras reģionā , Līdzfinansēja ERAF.. Izpildes laiks: 10.. 2010 - 12.. 2013.. KPFI projekts.. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.. Izpildes laiks: 03.. 2011 - 12.. 2011.. EEZ.. projekts.. Eiropas Ekonomikas Zonas.. finanšu  ...   realizācijai Latvijā.. Izpildes laiks: 09.. 2009 - 08.. 2010.. INTERREG projekts.. Eiropas Komisijas programmas “BSR III B - INTERREG III A”.. Ziemeļu prioritāte projekts Sadarbība kopīgi radot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reģionā.. 2007 - 03.. 2009.. LIFE projekts.. (03 ENV/LV/000448).. Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas.. Izpildes laiks: 2003 - 2005..

  Original link path: /0_projekti.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: 1.. „Mācību līdzeklis.. „Atkritumu saimniecības pamati”.. Pasūtītājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds,.. Izpildes laiks: 06.. 1997.. - 12.. 2.. “Izgāztuvju celtniecības un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”.. Pasūtītājs: LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.. - 11.. 3.. “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas paraugnoteikumu izstrādne”.. Pasūtītājs: „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmēju asociācija” SO, Izpildes laiks: 07.. 4.. “Mālpils pagasta sadzīves atkritumu sanitārās noglabāšanas vietas izveides un apsaimniekošanas pirmsprojekta izstrāde”.. Pasūtītājs: Rīgas rajona padome.. 1998.. - 07.. 5.. “Jēkabpils rajona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pirmsprojekta izstrāde”.. Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas dome.. Izpildes laiks: 08.. - 09.. 6.. “Bauskas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes šķirotu atkritumu savākšanas sistēmas un pirmapstrādes centra izveides izmaksu optimizācijas projekts”.. Pasūtītājs: Bauskas pilsētas PU “Komunālie pakalpojumi”.. Izpildes laiks: 12.. 1999.. - 01.. 2000.. 7.. “Poligona „Getliņi” ekspertīze”.. Pasūtītājs: Stopiņu pagasta padome.. Izpildes laiks: 1999.. gads.. 8.. “.. Ķ.. ekavas pagasta cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”.. Pasūtītājs: Ķekavas pagasta padome, saskaņā ar „PHARE” programmu.. Izpildes laiks: 01.. – 11.. 9.. “Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes kursi pašvaldībām”.. Pasūtītājs: Latvijas Pašvaldību savienība.. - 04.. 2001.. 10.. “Programmu izstrāde atkritumu saimniecības vadības optimizēšanai un grāmatvedības datu ievada automatizācijai”.. Pasūtītājs: Bauskas PU „Komunālie pakalpojumi”.. Izpildes laiks: 11.. – 03.. “Ilgtspējīga attīstība un atkritumu saimniecība pašvaldībās”.. , „PHARE” programma.. Pasūtītājs: Centrālā Finansu un kontraktēšanas vienība, Finansu ministrija,.. Latvijas Vides aizsardzības fonds,.. - 03.. 2002.. 12.. “Getliņu noglabāšanas vietas vides stāvokļa novērtējums”.. Pasūtītājs: Stopiņu pagasta padome,.. 13.. „Esošās datorprogrammas papildināšana, uzstādīšana un apkalpošana”.. Pasūtītājs:  ...   izstrādāšana, uzstādīšana un apkalpošana Tukuma uzņēmumā, saskaņā ar kalendāro plānu”.. Pasūtītājs: SIA Kurzemes ainava ,.. 20.. “Izgāztuvju slēgšanas un rekultivācijas noteikumu izstrāde”.. 2004.. 21.. „Priekšlikumi stratēģijai par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas 1999/31/EC par atkritumu apglabāšanu un Ministru kabineta 2002.. gada 3.. janvāra noteikumu Nr.. 15 prasībām”.. Pasūtītājs: LR Vides Ministrija.. – 12.. 22.. “Normatīvā akta projekts Eiropas Padomes 2002.. gada 19.. decembra lēmuma 2003/33/EK pārņemšanai”.. 23.. „Jēkabpils rajona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde”.. Pasūtītājs: Jēkabpils rajona padome,.. 24.. „Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas (European Commission Environment DG LIFE)”.. Pasūtītājs: European Commission, LR Vides ministrija.. Izpildes laiks: no 2003.. – 2005.. 25.. „Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from hydroxylapatite”.. , „6 frame” programma.. Pasūtītājs: European Commission, zinātņu direktorāts.. Izpildes laiks: no 2004.. – 2007.. 26.. „Sewage Sludge Management in Latvia in Relation to EU-Requirements”.. , sadarbībā ar JTI – Swedish Institute of Agricultural and Ebvironmental Engineering.. Pasūtītājs: -.. Izpildes laiks:.. 2004.. - 2005.. 27.. „ES vides prasības – jauni pienākumi un izaicinājumi Latvijas lauksaimniekiem”.. , „PHARE” projekts (Partneri projektā).. Pasūtītājs: ES komisijas delegācija Latvijā.. 28.. „Metodikas izstrādāšana atkritumu daudzuma un sastāva novērtēšanai uzņēmumiem un organizācijām Rīgas pilsētā– turpinājums”.. Pasūtītājs: Rīgas domes Vides departaments, Rīga.. 29.. „Bīstamo vielu iepakojuma apsaimniekošanas shēmas izstrāde pilotteritorijā Latvijā”.. Pasūtītājs: (LVAF līdzfinansēts).. 2005.. 30.. „Atkritumu uzskaites statistikas sistēmas pilnveidošana Latvijā”.. 31.. Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos.. 2006..

  Original link path: /0_veiktie_darbi.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: Piektdiena,.. 2009.. gada 9.. oktobris.. Latvijas Atkritumu.. - Saites.. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas biedru - organizāciju Interneta lapas skatiet.. sadaļā Biedri.. Izsludinātie konkursi iepirkumu piegādēm (Iepirkumu uzraudzības birojs):.. iub.. gov.. lv/iub/2nd/?cat=582.. Starptautiskā Cieto atkritumu asociācija ISWA.. ISWA izdevums „Atkritumu saimniecības pasaule”.. waste-management-world.. ISWA izdevums „Atkritumu saimniecības pētniecība”.. http://wmr.. sagepub.. Starptautiskā atkritumu saimniecības piegādātāju un servisa datu bāze.. jxj.. com/suppands/iswa/index.. html.. Nākamie ISWA pasaules kongresi.. SWA 2014 Gadskārtējais kongress - Sanpaulu, Brazīlija, 08-11 septembris.. http://iswa2014.. ISWA 2015.. g.. Gadskārtējais ISWA Pasaules kongress - Antverpe, Beļģija, 7-9.. septembris.. org/nc/events/calendar/eventlist/noaction/latest/.. EEZ projekts.. Šī interneta lapa pilnveidota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu..

  Original link path: /0_saites.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: __________________________________________________________________.. Seminārs.. Biogāzes un biometāna tehnoloģiju.. izmantošanas veicināšana atkritumu apsaimniekošanas sektorā.. Latvijā”.. Notika: 2013.. gada 12.. decembrī, Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55,.. P.. rogramma -.. Prezentācijas -.. Starptautisks seminārs.. „Atkritumu izgāztuvju sanācija un rekultivācija – Latvijas problēmas un Eiropas valstu pieredze”.. gada 10.. decembrī.. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, Rīgā.. Semināra darba kārtība, prezentācijas.. Seminārs.. „Pašvaldību atbildība un loma atkritumu apsaimniekošanā”.. Notika 2013.. – 20.. septembrī, SIA „Liepājas RAS” CSA poligonā „Ķīvītes”.. Semināra darba kārtība.. Semināra prezentācijas pieejamas.. Iepirkumu māksla atkritumu saimniecībā.. notika 2013.. gada 24.. janvārī,.. Rīgā, viesnīcā Valdemārs.. Semināra prezentāciju materiāli pieejami šeit.. _________________________________________________________________________.. Baltijas Bio atkritumu konference.. ar objektu apskates ekskursiju.. Izaicinājumi municipālo bioloģiski sadalošos atkritumu apsaimniekošanas ieviešanai Baltijas valstīs.. un 24.. novembrī viesnīcā Crowne Plaza Vilnius , Viļņā, Lietuvā.. Organizēja.. Eiropas Komposta tīkls sadarbībā ar Lietuvas institūcijām.. Programmu..  ...   prasību ieviešanā”.. Peldu ielā 25, Rīgā, VARAM, 408.. telpā.. Pasākuma programma un uzstāšanās materiāli skatāmi šeit.. _____________________________________________________.. SWA/APESB 2009.. pasaules kongress Turning Waste Into Ideas.. Portugālē, no 12.. – 15.. oktobrim, organizē Starptautiskā Cieto atkritumu asociācija ISWA sadarbībā ar Portugāles sanitārijas un vides inženierijas asociāciju APESB.. iswa2009.. Kongresa pasākumu programma, Skatīt.. Kongresa materiāli pieejami biedrībā LASA.. - 8.. 05.. eminārs.. Par iespējām samazināt apglabājamo atkritumu apjomu.. SIA „Liepājas RAS”, CSA poligonā „Ķīvītes”.. Semināra materiālus skatiet.. 2008.. SEMINĀRS.. Notekūdeņu dūņu un citu notekūdeņu attīrīšanas produktu apsaimniekošana”.. Vides ministrijā, Rīgā.. _________________________________________________________________.. -30.. 04.. Baltijas bioatkritumu konference ar objektu apmeklējumu Organisko atkritumu saimniecības veiksmīga ieviešana Baltijas valstīs - Izvēles un rīcības iespējas pašvaldībām.. Pieredzes apmaiņa ZAAO, Valmierā.. Poligona Kaudzītes atklāšana Gulbenes raj.. Litenes pagastā.. Starptautisks seminārs „Atkritumu saimniecība un tās attīstības priekšnosacījumi” Gulbenes rajona Vonadziņos.. Projekti.. (Līgums Nr.. VT7, programma Nr.. 09.. 00)..

  Original link path: /0_arhivs.php
  Open archive

 • Title: LASA - Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
  Descriptive info: Izdevums POLIGONS.. Poligons Nr.. 36 - 2008 (.. 35 - 2007 (.. 34 - 2006 (..

  Original link path: /0_poligons.php
  Open archive •  


  Archived pages: 127